Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HAVLÍČKOVÁ, Helena. Pedagogická fakulta je tak kvalitní, jak kvalitní produkuje učitele (The quality of the Pedagogical faculty is represented by its graduates). In Pedagogické praxe a oborové didaktiky. 1. vyd. Brno: , MSD spol. s r.o., 2008. p. 198-203, 5 pp. ISBN 978-80-7392-052-4.
 2. 2006

 3. JANÍK, Tomáš and Marcela MIKOVÁ. Videostudie: Výzkum výuky založený na analýze videozáznamů (Video study: research based on an analysis of a lesson video recording). Brno: Paido, 2006. 154 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-127-8.
 4. 2002

 5. JANÍK, Tomáš. Které profesní aktivity čeští učitelé skutečně provádějí? (Which activities czech teachers really do?). In Výzkum školy a učitele. 10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. [CD-ROM]. Praha: PdF UK, 2002. p. 98-196. ISBN 80-7290-089-7.
 6. 2001

 7. FIALA, Petr and Maxmilián STRMISKA. Kontinuita a diskontinuita českých stranicko-politických systémů. Metodologická východiska a dilemata komparativního výzkumu transformace soustav politických stran v českých zemích (Continuity and Discontinuity of Czech Party Systems: Methodological Bases and Dilemmas of Comparative Research Into Transformation of Party Arrangements in the Czech Lands). Středoevropské politické studie, Brno: MPÚ MU, 2001, III., No 1, p. 1-7. ISSN 1212-7817.
 8. 2000

 9. KŠICOVÁ, Danuše. Simvolizm i stil modern. (Symbolism and Art Nouveau). In Russkaja kultura XX veka na rodine i v emigracii. Moskva: Moskovskij gosudarstvennyj universitet, 2000. p. 115-127, 23 pp. ISBN 80-210-2440-2.
Display details
Displayed: 25. 2. 2020 14:54