Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

    1. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza dodavatelských vztahů (Analysis of supplier relationhips). In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 313-374, 61 pp. ISBN 978-80-210-4466-1.
    2. GREGOROVÁ, Ivana. Konkurenceschopnost podniku a skupina zaměstnanci - první fáze vyhodnocování dotazníkového šetření (Company´s competitiveness and the employee´s group - fisrt stage of the questionnaire evaluation). In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 181-246, 65 pp. ISBN 978-80-210-4466-1.
    3. ŠPALEK, Jiří. Výsledky shlukové analýzy (Cluster Analysis: Results). In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 21-52. ISBN 978-80-210-4466-1.
Display details
Displayed: 30/11/2023 11:44