Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. DEMLOVÁ, Regina. CZECRIN a oborově orientované sítě (CZECRIN and Disease Oriented Network). In VÝZNAM SPOLUPRÁCE A METODOLOGICKÉ INFRASTRUKTURY CZECRIN KARDIONET PRO KVALITNÍ KLINICKÝ VÝZKUM. 2022.
  2. DEMLOVÁ, Regina and Zuzana MOŤOVSKÁ. Význam spolupráce a metodologické infrastruktury CZECRIN KARDIONET pro kvalitní klinický výzkum (The importance of CZECRIN KARDIONET collaboration and methodological infrastructure for quality clinical research). 2022.
  3. DEMLOVÁ, Regina, Jiří DEML, Martina LOJOVÁ, Šárka SELVERKEROVÁ and Michaela HANÁKOVÁ. 5. celostátní setkání studijních sester a koordinátorů klinických hodnocení (5th national meeting of study nurses and coordinators of clinical evaluations). 2022.

  2021

  1. DEMLOVÁ, Regina. Pracovní konference CZECRIN NETWORKING (CZECRIN NETWORKING working conference). 2021.
  2. RYCHLÍČKOVÁ, Jitka, Gabor L. KOVACS, Stephane MOULY, Attila GYENESEI, Balazs BENDE, Nélia GOUVEIA, Joana BATUCA and Frances SHIELY. Setkání k projektu ERASMUS+ CONSCIOUS (Meeting on the ERASMUS + CONSCIOUS project). 2021.
  3. REPKO, Martin, Jaroslav ŠTĚRBA, Regina DEMLOVÁ, Jiří MAYER and Radka OBERMANNOVÁ. Tisková konference - Účinnost vakcín proti COVID-19 prokázána i u onkologických pacientů (Press Conference - The effectiveness of COVID-19 vaccines has also been demonstrated in cancer patients). 2021.
  4. DEMLOVÁ, Regina. Výroční vědecká konference CZECRIN (CZECRIN Annual Scientific Conference). 2021.

  2018

  1. DRESLER, Petr. Pohansko u Břeclavi. Nové poznatky posledních deseti let intenzivních výzkumů velkomoravského hradiska a okolních lokalit. (Pohansko u Břeclavi. New findings of the last ten years of intensive research of the Great Moravian fortified settlement and surrounding localities.). In 30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu. 2018.

  2010

  1. JÄGER, Petr, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Ladislav VYHNÁNEK and Pavel MOLEK. Konference Církev a stát: Manželství, děti a rodinný život v nábožensky pluralitním státě (Conference Church and State: Marriage, children and family life in religious pluralistic state). 2010.
  2. DRESLER, Petr. Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959-2009 (Fifty-year anniversary of the start of excavations at Pohansko near Břeclav 1959-2009). Jižní Morava. Brno: Moravský zemský archiv, vol. 49, No 46, p. 247-249. ISSN 0449-0436. 2010.

  2009

  1. DRESLER, Petr and Zdeněk MĚŘÍNSKÝ. Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice (Archaology of the Early medieval period in the Czech and Slovak republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 222 pp. ISBN 978-80-210-4971-0. 2009.
  2. KADEČKA, Stanislav and Filip RIGEL. Letní mezinárodní konference "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy" (Summer International Conference "Legal Regulation of Local (and Regional) Self-government"). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, vol. 42, No 2, p. 111-114. ISSN 0139-6005. 2009.

  2008

  1. JANÍKOVÁ, Věra. Germanistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre. (German Studies and New Challenges in Research and Teaching.). 2008.
  2. SMEJKALOVÁ, Terezie. Kyberprostor 2008 (Cyberspace 2008). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, XVI, No 4, 2 pp. ISSN 1210-9126. 2008.
  3. DANIHELKA, Jiří, Vít GRULICH and Milan CHYTRÝ. Pavlov Hills: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita. p. 161-182. ISBN 978-80-210-4585-9. 2008.
  4. CHYTRÝ, Milan and Vít GRULICH. Podyjí National Park: botanical excursion guide. In 17th International Workshop European Vegetation Survey. Brno: Masarykova univerzita. p. 189-211. ISBN 978-80-210-4585-9. 2008.
  5. ADAM, Martin, Rita Chalmers COLLINS, Aaron Marc COLLIER, Radek VOGEL and Světlana HANUŠOVÁ. Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008.
  6. ŠMARDOVÁ, Lenka, Jozef MICHALKA and Martina TOŠKOVÁ. 10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. června 2008, Lugano. (10th International Conference on Malignant Lymphoma, 4.-7. Juni 2008, Lugano.). Onkologie. Solen, s.r.o., vol. 2, No 3, p. 200. ISSN 1802-4475. 2008.
  7. CHYTRÝ, Milan. 17th International Workshop European Vegetation Survey. Using phytosociological data to address ecological questions. 1-5 May 2008, Masaryk University, Brno, Czech Republic. Abstracts and Excursion Guides. Brno: Masarykova univerzita. 220 pp. .. ISBN 978-80-210-4585-9. 2008.

  2007

  1. DRÁPALA, Daniel. Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1. František Bartoš jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí (Acta musealia Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Suplementa 2006/1. František Bartoš Linguist, Pedagogue, Ethographer. A conference on the 100th Anniversary of his Death). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 24 (66), No 1, p. 145-147. ISSN 0323-2492. 2007.
  2. SALAŠ, Milan and Klára ŠABATOVÁ. Doba popelnicových polí a doba halštatská. Příspěvky z IX. konference, Bučovice 3.-6. 10. 2006 (IX. conference Urnfield and Hallstatt period.). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 331 pp. ISBN 978-80-254-0954-1. 2007.
  3. SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007 (The European Conference of Sociology of Sport for Fourth: Münster 2007). Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, vol. 1, 2007/1, p. 80-81. ISSN 1802-7679. 2007.
  4. ŠABATOVÁ, Klára. Kravsko u Znojma 26.-28. května 2004 (Kravsko at Znojmo, the 26.-28. May 2004). In Kazdová, E. - Podborský, V. (ed.): Studium sociálních a duchovních struktur pravěku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. p. 3-6. ISBN 978-80-210-4330-5. 2007.
  5. PYŠŇÁKOVÁ, Michaela. Life in Motion: Shifting Spaces, Transcending Times, Crossing Borders. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 43/2007, No 5, p. 1078-1080. ISSN 0038-0288. 2007.
  6. VOJTKOVÁ, Naděžda. Linz ConneXions: TEA Conference 21 - 23 September 2007. The Messenger. News and Views in English from the Faculty of Education MU. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, vol. 7, No 2, p. 26. ISSN 1214-6676. 2007.
  7. SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). (Local sport in Europe. 4th Conference of EASS.). Sociologie sportu. Praha: Sociologický ústav ČAV, vol. 43, No 4, p. 878-880. ISSN 0038-0288. 2007.
  8. MOŽNÝ, Ivo, Jiří PAVELKA, Rudolf BURGR, Lenka WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ, Jaroslav ČUŘÍK, Leo NITČE, Jan JIRÁK and Ludmila RAKUŠANOVÁ. Mezinárodní konference Regionální média v evropském kontextu (International conference Regional Media in the European Context). 2007.
  9. DRÁPALA, Daniel. Na trhu a z trhu darované (In the Market and the Gifts Brought Back from it). In Dary a obdarování. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. p. 169 - 173. ISBN 978-80-86185-60-6. 2007.
  10. SLABÝ, Ondřej. Pokroky v čipových technologiích znamenají pokroky v biomedicínském výzkumu i klinické diagnostice. (Advances in microarray technology mean advances in biomedical research and clinical diagnostics). Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, vol. 2007, No 2, p. 235-236. ISSN 0862-495X. 2007.
  11. MOLEK, Pavel. Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech - čas pro změnu? (Role of supreme courts in European constitutional systems - time for change?). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, vol. 2007, No 1, p. 83-84. ISSN 1210-9126. 2007.
  12. KALINA, Petr and Agnieszka Beata SZAFRANSKA. Świat słowiański w oczach badacy i publicytów XIX i XX wieku. (Slavonic world in Eyes of Scholars and Publicists of 19th and 20th Century.). Opera Slavica - Slavistické rozhledy. vol. 17, No 1, p. 51-52. ISSN 1211-7676. 2007.
  13. VLČKOVÁ, Kateřina. Workshopy a konference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007) (Workshops and Conference Quantitative Methods in the Social Sciences, European Science Foundation (2003 až 2007)). In Bulletin CPV 2007. 1st ed. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU. p. 40-42. ISBN 978-80-210-4237-7. 2007.
  14. RŮŽIČKA, Filip, Lenka ČERNOHORSKÁ, Veronika HOLÁ, Miroslav VOTAVA, Lea MEJZLÍKOVÁ, Magdalena FLASAROVÁ, Martina MACHÁČOVÁ, Zuzana VALIŠOVÁ and Ondřej ZAHRADNÍČEK. XVI. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů (XVI. Tomasek days-Conference of Young Microbiologists). 2007.

  2006

  1. ŠABATOVÁ, Klára, Miloš ČIŽMÁŘ, Milan SALAŠ and Petr VITULA. IX. konference doba popelnicových polí a doba halštatská (IX. conference Urnfield and Hallstatt period). 2006.
  2. FUJDA, Milan. Konference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006) (Conference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23rd to 25th October, 2006)). Sacra aneb Rukověť religionisty. 4 (2006), No 2, p. 84-85. ISSN 1214-5351. 2006.
  3. ŠILHÁN, Josef. Mezinárodní konference doktorandů obchodního práva : Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, 20. prosince 2005 (International conference of postgraduate students, Brno, 20. prosince 2005). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, Roč. 14, č. 1, p. 68-73. ISSN 1210-9126. 2006.
  4. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL and Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
  5. SVOBODA, Mojmír and Helena KLIMUSOVÁ. Okruhy etických problémů v české psychodiagnostice. (Ethical problems in Czech psychological assessment). 2006.
  6. SEDLÁČEK, Martin and Roman ŠVAŘÍČEK. Rozmanitost jako klíčové téma školského managementu (Diversity as a Key Issue for Educational Management). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, LVI, No 2, p. 182-184. ISSN 0031-3815. 2006.
  7. DRÁBEK, Pavel and Klára KOLINSKÁ. Shakespearovská konference na Filozofické fakultě (International Shakespeare Conference at the Faculty of Arts). muni.cz. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 3/2, No 3, p. 4-5. ISSN 1801-0806. 2006.

  2005

  1. TYL, Tomáš. Konference Církev a stát v Brně 29. 9. 2004 (Informace) (The Church and State Conference in Brno, 29 September 2004 (Information)). Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, vol. 29, 3/04, p. 236. ISSN 1211-1635. 2005.
  2. JÄGER, Petr. Konference o ústavněprávním zakotvení moci výkonné a otázkách souvisejících (Conference on constitutional roots of executive power). Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2005.
  3. VOJTKOVÁ, Naděžda. Learning English Through Picture Books. The Messenger. Brno: PdF MU Department of English, vol. 5, No 1. ISSN 1214-6676. 2005.
  4. DRÁBEK, Pavel and Klára KOLINSKÁ. Mezinárodní konference anglistů na Filozofické fakultě (International English Studies Conference at the Faculty of Arts). muni.cz Brno. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 2005, No 1, p. 3-4. ISSN 1801-0806. 2005.
  5. ŠILHÁN, Josef. Mezinárodní konference Ekonomické aspekty právní úpravy a jejího výkladu (International conference Economic aspect of law and its interpretation). Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, Roč. 144, č. 5, p. 593-599. ISSN 0231-6625. 2005.
  6. PODROUŽKOVÁ, Lucie. The Participants Guide to the History of the ELT Conferences. 1st ed. Brno: PdF MU. 2 pp. The Messenger, 5. ISSN 1214-6676. 2005.
  7. VOJTKOVÁ, Naděžda. The Vienna ConneXion-Conference Report. The Messenger. PdF MU, Dpt. of English, Brno, vol. 5, No 4, p. 12. ISSN 1214-6676. 2005.
  8. TARABA, Jan and Zdirad ŽÁK. The 2005 Younger European Chemists Conference - Brno 2005. 2005.
  9. DRÁBEK, Pavel, Klára KOLINSKÁ and Jeffrey Alan VANDERZIEL. 8th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. 2005.

  2004

  1. NEKUDA, Vladimír, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Pavel KOUŘIL. Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka (Archaeologia historica 29/04. XXXV. Conference Proceedings of Medieval Archaeologists of The Czech Republik and Slovakia. Primary thema: The Boundaries in the Life of Medieval Man). In Archaeologia historica 29/04. Sborník příspěvků přednesených na XXXV. konferenci archeologů středověku České republiky a Slovenské republiky s hlavním zaměřením hranice v životě středověkého člověka. první. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Kláštorisko, n. o. Levoča, Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. p. 1-626. ISBN 80-7275-049-6. 2004.
  2. NOVOTNÝ, Petr. Dvě výzkumně orientované konference (ISATT a ECER) - podobnosti a rozdíly (Two research-oriented conferences (ISATT & ECER) - similarities and differences). Studia paedagogika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 9, No 1, p. 198-200. ISSN 1211-6971. 2004.
  3. HRADECKÝ, Jan, Jitka PETRLOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL and René KIZEK. Elektrochemické chování ureasy a ureasou modifikovaná elektroda. (Electrochemical behaviour of urease and urease modified electrode). In MendelNet04 Agro. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. p. 18-18, 99 pp. ISBN 80-7157-813-4. 2004.
  4. PAPOUŠEK, Dalibor. Moderní sakrální stavby v České republice (Modern Sacral Buildings in the Czech Republic). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, vol. 12, No 2, p. 280-284. ISSN 1210-3640. 2004.
  5. RŮŽIČKA, Filip. XIII. konference mladých mikrobiologů Tomáškovy dny 2004 (XIII. conference of young microbiologists Tomasek Days 2004). 2004.
  6. SOCHOR, Jiří. 13th Int'l Conf. in Central Europe on CG, Vis. and Computer Vision. 2004.

  2003

  1. KYLOUŠKOVÁ, Hana. III. mezinárodní konference Literatura pro děti a mládež (The 3th International Conference Literature for Childern and Youth). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, vol. 46, No 5, p. 172-172. ISSN 1210-0811. 2003.
  2. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. (Information about the fourth Students` Conference - the Department of Biology, Faculty of Education, Masaryk University.). Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., vol. 10, 7-8, p. 21-21. ISSN 1211-6866. 2003.
  3. MALACH, Antonín. Konference k aktuálním problémům podnikání (Conference about enterprise actual problems). Inovační podnikání. vol. 2003, 1/2003, p. 27-28. ISSN 1210-4612. 2003.
  4. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le colloque international sur la littérature pour la jeunesse en français (The International Conference Literature for Childern and Youth). Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, vol. 13, No 45, p. 39-39. ISSN 1212-1657. 2003.

  2002

  1. NOVOTNÝ, Petr. Evropská konference pedagogického výzkumu ECER 2001 (The European Conference of Educational Research ECER 2001). Pedagogika. Praha: PedF UK Praha, vol. 2002, No 3, p. 364-365. ISSN 3330-3815. 2002.
  2. DOLÁK, Jan. Muzeum a změna (Museum and change). 2002.
  3. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Politika bydlení Jihomoravského kraje (The housing policy in South Moravian Religion). Brno: Ústav územního rozvoje. Urbanismus a územní rozvoj,. 2002.
  4. ŠPALKOVÁ, Dagmar. Politika bydlení Jihomoravského kraje (The housing policy in South Moravian Religion). Praha: Ministerstvo vnitra. Veřejná správa. 2002.
  5. MALACH, Antonín. Příprava konferencí na Ekonomicko-správní fakultě MU (Preparation of Conferences on Masaryk Uniersity in Brno). Universitní noviny. Brno: Masarykova univerzita v Brně, vol. 9, No 4, p. 18. ISSN 1211-6866. 2002.
  6. ADAM, Martin, Jana DETTLAFF, Ludmila URBANOVÁ and Jeffrey Alan VANDERZIEL. 7th Conference of English, American and Canadian Studies. 2002.

  2001

  1. POSPÍŠILOVÁ, Alena. New advances in microcirculation and chronic venous insufficiency. Praktická flebologie. Česká republika, Praha, X, No 3, p. 117-118. ISSN 1210-5406. 2001.

  2000

  1. BRABCOVÁ, Květoslava. Faktory úspěšnosti podniku - spolupráce akademické a podnikové sféry (The Factors of the Enterprise Prosperity - Cooperation between the Academic and the Enterprise Sphere). Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, vol. 7, 5/2000, p. 17-18. ISSN 1211-6866. 2000.
  2. ŠPAČEK, Jan. Plná hlava Šostakoviče (Head filled up with Shostakovich). Opus musicum. Brno: Nadace Opus musicum, roč. 32, č. 6, p. 72 - 76. ISSN 0862-8505. 2000.

  1998

  1. JANÁS, Josef and Josef TRNA. Seminář pracovníků fakult vzdělávajících učitele fyziky. (The Conference of Experts in Preparing Physics Teachers.). Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, roč.8, No 4, p. 252-253. ISSN 1210-1761. 1998.

  1994

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Úvaha nad symposiem INSEA (One Essay about the Conference INSEA). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 34, No 3, p. 39-40. ISSN 1210-3691. 1994.
Display details
Displayed: 15/4/2024 01:11