Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. NEUSAR, Aleš. Jaké zdroje informací používáme při usuzování o příčinách vlastního chování (Sources of information we use when reasoning about the causes of our behaviour). E-psychologie, 2009, 3. ročník, No 2, p. 22-39. ISSN 1802-8853.
 2. 2008

 3. DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. p. 57-70, 14 pp. ISBN 978-80-7007-268-4.
 4. HORYNA, Břetislav. Protiklad vědomí a jeho překonání vědou o absolutnu (The opposite of consciousness and his overcome in the science of absolute). In Hegelova Fenomenológia ducha a súčasnosť. 1. vyd. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ, 2008. p. 107–114, 8 pp. Acta Facultatis, sv. 1. ISBN 978-80-7097-709-5.
 5. 2003

 6. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Člověk-psychosomatická bytost. K problému lidské sebereflexe. (Person-psychosomatic creature. To the problem of human selfreflection). 3. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2003. 231 pp. skripta. ISBN 80-210-2730-4.
 7. HROCH, Jaroslav. William James a pragmatická filosofie (William James and Pragmatic Philosophy.). In Pragmatismus. Nové jméno pro staré způsoby myšlení.. 1. vyd. Brno: Centrum pro kulturu a demokracii, 2003. p. 5-18, 14 pp. Dějiny filozofie, sv 2.
 8. 1999

 9. MEČIAR, Jozef. K aktuálním geopolitickým aspektům výchovy k národnímu vědomí. (Topical geopolitical aspects of the education of the national consciousness.). In Geografie 9. Vyd. 1. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 1999. p. 160-168, 9 pp. ISBN 80-210-2138-1.
 10. 1998

 11. LINKESCHOVÁ, Dana. Etické aspekty v práci ředitele školy (Etical aspects of the school principle). In Obec a škola v procesu 2. vlny porevolučních změna. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. p. 105-230.
 12. 1996

 13. BUCHTOVÁ, Božena. Člověk - psychosomatická bytost : k problému lidské sebereflexe (Person-psychosomatic creature. To the problem of human selfreflection). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 234 pp. ISBN 80-210-1341-9.
Display details
Displayed: 23. 4. 2019 12:15