Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. HREŠANOVÁ, Ema and Jaroslava HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ. Nové trendy v českém porodnictví a sociální nerovnosti mezi rodičkami (New Trends in the Czech Birthing System and Emerging Social Inequalities among Birthing Women). Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008, vol. 44, No 1, p. 83-112. ISSN 0038-0288.
  2. 2007

  3. HREŠANOVÁ, Ema and Jaroslava MARHÁNKOVÁ. Komercionalizace, konzumerismus a sociální nerovnosti mezi rodičkami. (Commercialisation of maternal care, consumerism and social inequalities among expectant mothers). In Antropologické symposium V. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
  4. 2005

  5. VÁCLAVÍK, David. Obžerství, konzum a askeze v kontextu soudobé religiozity (Gluttony, Consumerism and Ascetism in the Context of Contemporary Religiousness). In Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pradubice, 2005. p. 159 - 165, 7 pp. ISBN 80-7194-800-4.
  6. 2003

  7. LIBROVÁ, Hana. Vlažní a váhaví (Kapitoly o ekologickém luxusu) (The Half-hearted and the Hesitant: Chapters on Ecological Luxury). 1. vyd. Brno: Doplněk, 2003. 320 pp. Společensko-ekologická edice, svazek 8. ISBN 8072391496.
Display details
Displayed: 25. 4. 2019 22:14