Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial Accounting). 1st ed. Praha: Grada, 2008. 264 pp. ISBN 978-80-247-2471-3.
  Name in Czech: Manažerské účetnictví
  Name (in English): Managerial Accounting
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Managerial Accounting; Cost Accounting; Costing; Budgeting

  Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 10/11/2008 16:29.
 2. 2006

 3. HRADECKÝ, Mojmír, Jiří LANČA and Ladislav ŠIŠKA. Manažerské účetnictví (Managerial accounting). Brno: Masarykova univerzita, 2006. 138 pp. ISBN 80-210-4212-5.
  Name in Czech: Manažerské účetnictví
  Name (in English): Managerial accounting
  Economics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Managerial accounting; financial management; budgeting; cost accounting; costing
  Reviewed: yes

  Changed by: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Changed: 22/5/2009 14:57.
 4. MATÝSKA, Martin. Měření výkonnosti dle teorie omezení. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2006. p. 989-1001, 12 pp. ISBN 80-245-1091-X.

  Keywords in English: theory of constraints;cost accounting;measurements;throughput accounting

  Changed by: Ing. Martin Matýska, Ph.D., učo 22384. Changed: 23/10/2006 19:43.
 5. 2005

 6. ŽÁK, Jan and Martin MATÝSKA. Svět nákladů a svět průtoku. In In Sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. 1st ed. Zlín: Baťova univerzita, 2005. 11 pp. ISBN 80-7318-257-2.

  Keywords in English: Theory of Constraints; Activity Based Costing; cost accounting; throughput accounting; cost calculation

  Changed by: Ing. Martin Matýska, Ph.D., učo 22384. Changed: 7/11/2005 14:42.
Displayed: 29/1/2023 12:55