Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2020

  1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. (Overlaps of Judaism into Early Christian Holidays. Jewish Backgound of Christian Rituals). In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
  2. 2006

  3. DOLEŽALOVÁ, Iva. Marie - žena, matka, manželka, panna? (Mary - Woman, Wife, Mother, Virgin?). In DOLEŽALOVÁ, Iva, Eleonóra HAMAR and Luboš BĚLKA. Náboženství a tělo. 1st ed. Brno - Praha: Masarykova Univerzita - Malvern, 2006. p. 187-194, 272 pp. ISBN 8021041153.
  4. 2003

  5. SZALÓ, Csaba. Sociální inkluze a předpoklad kulturní zakotvenosti politické identity občanství (Social inclusion and the presupposition of cultural grounding of citizenship). Sociální studia. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003, vol. 9, No 1, p. 35-50, 15 pp. ISSN 1212-365X.
  6. 2001

  7. SZALÓ, Csaba. Symbolická dimenze a perspektivy interpretace migrace Romů do Kanady (The migration of Roma to Canada: symbolic dimensions and perspectives of interpretation). Zborník SIMŠ. Bratislava: Slovensky inštitut medzinárodných študií, 2001, vol. 2001, No 1, p. 19-25. ISSN 1335-5686.
Display details
Displayed: 28/3/2023 16:11