Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KAROLYI, Matěj, Jakub ŠČAVNICKÝ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ and Martin KOMENDA. Design and Management of an Objective Structured Clinical Examination using the SIMUportfolio Platform. In H. Chad Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi. Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education. Portugalsko: SciTePress, 2020. p. 269-276. ISBN 978-989-758-417-6. doi:10.5220/0009570102690276.
 2. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Luke WOODHAM, Jakub ŠČAVNICKÝ, Christos VAITSIS and Dimitris SPACHOS. Medical curriculum standards: Towards relational database transformation. Health and Technology. Heidelberg: Springer, 2020, vol. 10, No 3, p. 759-766. ISSN 2190-7188. doi:10.1007/s12553-020-00409-6.
 3. 2019

 4. KOMENDA, Martin and Matěj KAROLYI. SIMUportfolio: Complex all-in-one web-based platform enhancing medical education. In 2019 International Symposium on Educational Technology (ISET). Hradec Králové, Czech Republic: IEEE, 2019. p. 70-73. ISBN 978-1-7281-3388-1. doi:10.1109/ISET.2019.00024.
 5. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Vojtěch BULHART, Rudolf NOVÁK, Petra RŮŽIČKOVÁ, Miloš HEJNÝ, Kateřina BLATNÁ and Petr ŠTOURAČ. SIMUportfolio: integrační platforma pro podporu výuky medicíny. 2019.
 6. 2017

 7. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Radka JANOUŠOVÁ, Martin VÍTA and Daniel SCHWARZ. Finding overlapping terms in medical and health care curriculum using text mining methods: rehabilitation representation – a proof of concept. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2017. ISSN 1805-9163.
 8. 2010

 9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? (Curriculum reform in the Czech schools - Is it sustainable change?). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, vol. 62, 1-2, p. 1-22. ISSN 1335-1982.
 10. 2009

 11. POL, Milan. Čemu i kak učiť rukovoditelej škol. Evropejskij vzgljad na problemu. (What and how to train school leaders, European view at the problem.). 1st ed. Moskva: Biblioteka "Pervogo sentjabrja" - Čistyje prudy., 2009. 29 pp. Upravlenije školoj, 25. ISBN 978-5-9667-0538-1.
 12. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 pp. ISBN 978-80-7414-126-3.
 13. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008) (Curriculum ­ teaching ­ school climate ­ teacher education: An analysis of the Czech Educational Research (2001­2008)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 pp. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
 14. KNECHT, Petr and Tomáš JANKO. Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu - zpráva z konference (Curriculum and textbooks from the educational research perspective - conference review). Praha: Karolinum, 2009.
 15. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klimatologie na základní škole (Meteorology and climatology at primary school). In Cyklus meteorologických seminářů ČMeS (Česká meteorologická společnost). 2009.
 16. KNECHT, Petr. Workshop Skupiny pro výzkum učebnic CPV PdF MU 1/2009. Vizuální prvky v učebnicích. (Workshop of the Group for Research on Textbooks CPV PdF MU 1/2009. Visual Components in Textbooks.). 2009.
 17. KNECHT, Petr. Workshop Skupiny pro výzkum učebnic CPV PdF MU 2/2009. Historicko-srovnávací výzkum učebnic. (Workshop of the Group for Research on Textbooks CPV PdF MU 1/2009. Historical and Systematical Comparative Research on Textbooks.). 2009.
 18. 2008

 19. MAŇÁK, Josef and Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání (Current topics and problems in education in the Czech Republic). In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1st ed. Brno: VUT, 2008. p. 60 - 73, 15 pp. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
 20. MUŽÍKOVÁ, Leona. An Analysis of Health Education Curriculum as a Basis for Creation of School Educational Programmes. In ŘEHULKA,E.et al.:Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1st ed. Brno: MSD, s. r. o., 2008. p. 29-38. School and Health 21th. ISBN 978-80-7392-041-8.
 21. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o., 2008. p. 131-139, 8 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 22. RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK and Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy (Drama education in contemporary school's curriculum). Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 pp. ISBN 978-80-7367-472-4.
 23. MAŇÁK, Josef. Healthcare enters into the curriculum. In School and Health 21. Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1st ed. Brno: MU, 2008. p. 17-21. School and Health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
 24. KNECHT, Petr and Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. (How students see textbooks? Suggestions for textbook development and textbook research). In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Paido, 2008. p. 107-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 25. JANÍK, Tomáš. K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice (Problems underlying curriculum research and development in the Czech Republic). In NOVOTNÁ, Jitka (ed.). Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: FP TUL, 2008. p. 39-58. ISBN 978-80-7372-414-6.
 26. JANÍK, Tomáš. K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky (Selected aspects of pedagogical content knowledge of physics teacher). In FRANIOK, Petr and Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 199-204, 5 pp. ISBN 978-80-210-4752-5.
 27. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK and Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole (Curriculum in todays school). Brno: Masarykova univerzita, 2008. 169 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
 28. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP. (New conception of education conformable with requirements of the national and school curriculum.). In Informační výchova ve veřejných knihovnách. 2008.
 29. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci (Primary drug prevention in basic schools - mystakes, deficiencies and requirements for change). In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES, 2008. p. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6.
 30. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách (Conditions for drug primary prevention in basic schools). In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. p. 131-138, 7 pp. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5.
 31. MUŽÍK, Vladislav. Relationship between Project and Realization Form of Curriculum in Physical Education at Primary School. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s. r. o., 2008. p. 59-75, 16 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 32. JANÍK, Tomáš. Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht (Diagram of content structure of the lesson: a method for capturing content in physics teaching). In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 185-188. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 33. NOVÁK, Svatopluk and Martin WEINHÖFER. The evaluation of text difficulty calculations and methodological endowment of selected textbooks. In Geography in Czechia and Slovakia. OL Print Šlapanice: PdF MU, 2008. p. 485-490. 1 ed. ISBN 978-80-210-4600-9.
 34. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Dominik DVOŘÁK, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Peter GAVORA, Libuše HRABÍ, Patrícia JELEMENSKÁ, Věra JEŽKOVÁ, Dana HUBELOVÁ, Drahoslava CHÁROVÁ, Dušan KLAPKO, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ, Mária NOGOVÁ, Jan PRŮCHA, Zuzana SIKOROVÁ and Jana STARÁ. Učebnice: z pohledu pedagogického výzkumu (Textbooks from the educational research perspective). 1st ed. Brno: Paido, 2008. 196 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 35. KNECHT, Petr and Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu (Textbooks from the educational research perspective). In KNECHT, Petr and Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Paido, 2008. p. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 36. HÜBELOVÁ, Dana, Veronika NAJVAROVÁ and Drahoslava CHÁROVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu (Didactic tools and media in Geography lessons). In KNECHT, Petr and Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1st ed. Brno: Paido, 2008. p. 147-163. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 37. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Iveta PLECOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Barbora ŠVEHLÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK and Jaroslav VRBAS. Výzkumné sondy do kurikula tělesné výchovy na základní škole (Investigation into physical education curriculum in primary school). In Mužík, V.; Dobrý, L.; Süss, V. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 80-93. ISBN 978-80-210-4589-7.
 38. 2007

 39. MAŇÁK, Josef. Aktuální problémy kurikula (Recent problems of curriculum). In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 1st ed. Brno: Univerzita obrany, 2007. p. 1-8, 9 pp. ISBN 978-80-7231-228-3.
 40. MUŽÍKOVÁ, Leona. Health Education from the Primary School Head Teachers' Perspective. In ŘEHULKA, Evžen et al. School and Health 21 (2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 103-110. ISBN 978-80-7315-138-6.
 41. KNECHT, Petr. Changing geographies: innovative curricula. Praha: PedF UK, 2007.
 42. MAŇÁK, Josef. K charakteristice absolventa základní školy (Charakteristics of school leaver). In Absolvent základní školy. 1st ed. Brno: MU, 2007. p. 70-79. ISBN 978-80-210-4402-9.
 43. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ and Petr KNECHT. Kurikulum v proměnách školy (Curriculum in the changing school). 2007.
 44. SORGER, Brigitte. Landeskundeunterricht in der Tschechischen Republik - traditionell oder modern? (Cultural Studies of German Speaking Countries in the Czech Republic - Old-fashioned or Up to date?). In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 187-191. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce, 206. ISBN 978-80-210-4324-4.
 45. MAŇÁK, Josef. Modelování kurikula (Modeling of curriculum). Orbis scholae. Praha: UK, 2007, vol. 1, No 1, p. 40-53. ISSN 1802-4637.
 46. JANÍK, Tomáš a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? (Pedagogical content knowledge or didaktická znalost obsahu?). Brno: Paido, 2007. 124 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.
 47. MUŽÍK, Vladislav and Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education - International Comparison. In Health Education and Quality of Live. 1st ed. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. p. 1-5. ISBN 978-80-7040-993-0.
 48. MUŽÍK, Vladislav and Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education on the Educational System in the Czech Republic and Other Countries. In ŘEHULKA, Evžen et. al. School and Health 21 (2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 549-559. ISBN 978-80-7315-138-6.
 49. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Drug-abuse prevention and their realisation in the czech schools). In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls, 2007. p. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7.
 50. JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. (The Implementation Stage of the Curriculum and its Contents in the Language Teaching.). In Absolvent základní školy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9.
 51. MUŽÍK, Vladislav and Tomáš JANÍK. Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy (Physical education from absolvents point of view). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Absolvent základní školy. Brno: MU, 2007. p. 197-214. ISBN 978-80-210-4402-9.
 52. 2006

 53. ZÍTKOVÁ, Jitka. Literární výchova na základní škole v kontextu kurikulární reformy českého školství (Literary education at basic school in the context of new curriculum). In Oborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. 1st ed. Ružomberok: FF KU v Ružomberoku, 2006. 12 pp. ISBN 80-8084-082-2.
 54. ŠVEC, Vlastimil, Josef MAŇÁK and Tomáš JANÍK. Některé problémy výzkumu kurikula (Some problems of curriculum research). In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: PdF ZČU, 2006. p. 1-7. ISBN 80-7043-483-X.
 55. MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK and Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? (New Challenges in Promoting Health in Schools: How Will Physical Education Contribute?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 272 pp. ISBN 80-210-4191-9.
 56. ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii (Primary drug prevention in basic schools - mystakes, deficiencies and requirements for change). In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání, 2006. p. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X.
 57. JANÍK, Tomáš. Problémy české základní školy z pohledu výzkumu (2000-2005) (Problems of Czech basic school in the light of empirical research (2000-2005)). Komenský. Brno: PdF MU, 2006, vol. 131, No 1, p. 17-25. ISSN 0323-0449.
 58. MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Problémy kurikula české základní školy (Problems of curriculum in the Czech basic school). Brno: MU, 2006. 330 pp. ISBN 80-210-4125-0.
 59. JANÍK, Tomáš. Učebnice a teorie konceptuální změny (Textbooks and conceptual change theory). In MAŇÁK, Josef and Dušan KLAPKO. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006. p. 33-44. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-124-3.
 60. REGULI, Zdenko and Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko (Combatives in the physical education curriculum in German federative state Hessen). In Sport a kvalita života 2006. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 97-97, 11 pp. ISBN 80-210-4145-5.
 61. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výchova ke zdraví v současném základním školství (autoreferát rigorózní práce) (Health Education in Present Primary School System (abstract of a doctoral thesis)). In HAVELKOVÁ, Marie and Jitka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví II. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 74-77. ISBN 80-210-4215-X.
 62. 2005

 63. HORKÁ, Hana. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů (Environmental education crosscuricular teachers training for primary school). In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. p. 128-138. ISBN 80-7041-199-6.
 64. MAŇÁK, Josef. Hledání orientace moderní základní školy (Search for orientation of modern czech basic school). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: MU, 2005. p. 21-28. ISBN 80-210-3870-5.
 65. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Primary drug prevention and its realisation in the Czech schools). In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005. p. 14-19. ISBN 83-227-2320-2.
 66. MAŇÁK, Josef. Pohled učitelské a neučitelské veřejnosti na ZŠ (Teachers and non-teachers view on the basic school). In MAŇÁK, Josef and Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: MU, 2005. p. 190-193. ISBN 80-210-3870-5.
 67. ČECH, Tomáš. Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy (Attitudes of teachers of the first stage of basic schools on problems of drugs and health as a starting point to profiling antidrug of education). Mládež a spoločnosť. Bratislava: UIPŠ, 2005, XI, No 1, p. 39-47. ISSN 1335-1109.
 68. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ (Anti-drug education and its realization at the primary school). In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. p. 198-203. ISBN 80-7041-247-X.
 69. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich (Realisation of the primary drug prevention in Czech schools). Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, 2005, vol. 2005, No 3, p. 67-75. ISSN 1642-672X.
 70. 2004

 71. VLČKOVÁ, Kateřina. Nová struktura kurikulárních dokumentů. (New structure of curricula documents.). Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom (on-line verze). Praha: Agentura Strom, 2004, -, leden 2004, p. 10-19. ISSN 1210-6313.
 72. JŮVOVÁ, Alena. Pojem zdraví v kontextu environmentální edukace. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK Bratislava, OZ V4, 2004. p. 115-117, 274 pp. ISBN 80-969146-0-X.
 73. ČECH, Tomáš. Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy (Projection of topics of drug education in curriculum of the first level of basic school). In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. p. 96-100. ISBN 80-969146-0-X.
 74. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8.
 75. ČECH, Tomáš and Adriana WIEGEROVÁ. Projektovanie tém protidrogovej výchovy v kurikule 1. stupňa ZŠ v Čechách a na Slovensku (Projection of topics of drug education in curriculum of the first level of basic school in the Czech and Slovak Republic). In Aktuálne trendy v teórii výchovy. Prešov: PU, 2004. p. 210-215. ISBN 80-8068-256-9.
 76. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? (Drug education in the conditions of the first level of basic schools - amenities or necessity?). In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004. p. 115-120. ISBN 80-7302-087-4.
 77. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy (Primary school teachers as implementers of anti-drug education). In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. p. 558-561. ISBN 80-7315-093-X.
 78. 2003

 79. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
 80. 2001

 81. ŠIMONÍK, Oldřich. Složka učitelské přípravy ve studijních programech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. (Pedagogy, psychology and supervised practice teachnig in Teaching programme of the study branch teachers - contemporary situation in Czech Republic.). Praha: MŠMT, 2001. 33 pp.
 82. VILÍMOVÁ, Vlasta and Alena HURYCHOVÁ. Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže (Physical education and sport communicate development children and young). 1st ed. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, Brno, 2001. 3 pp. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6.
 83. 1996

 84. FILOVÁ, Hana. Didaktická analýza učiva (Analysis of teaching matter). In Praktikum didaktických dovedností. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. p. 32-40. Studijní text. ISBN 80-210-1365-6.
 85. 1992

 86. SOUČEK, Václav. 1. The fundamental conflict. . Educational Links. Perth, Western Australia: University of Western Australia, 1992, 42/1992, p. 4-10.
Display details
Displayed: 9/6/2023 00:04