Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. ŠRAMKOVÁ, Dana. Daňové reformy v ČR (Tax reform in the Czech Republic). In Olomoucké právnické dny 2008. 2008.
  2. ŠRAMKOVÁ, Dana. Trendy v právní regulaci celního zákona a celní správy (Trends within the legal regulation of the Customs Act and Customs Administration). In Zborník „Aktuálne problémy práva a ekonómie a možnosti ich rozvoja v priestore Europskej únie“ : z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorý slúži ako záverečná správa z riešenia vedeckovýskumnej úlohy č. 107, Možnosti rozvoja podnikania ... Vyd. 1. Bratislava: Akadémia Policajného zboru, 2008, p. 409-412. ISBN 978-80-8054-444-7.

  2007

  1. BOČKOVÁ, Helena. Hanuš Ignác Jan (Hanus Ignac Jan). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska I. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR a Ústav evropské etnologie FF MU, 2007, p. 65. Biografická část. ISBN 978-80-204-1450-2.

  2005

  1. DRÁPALA, Daniel. "Dobře vyhandlovat, to je umění..." : Zvyklosti a praktiky trhovců západokarpatského regionu ("It is an art to get a good bargain..." : The Customs and Practices of Bargainers in the West Carpathian Region). In Zvyky a obyčeje socioprofesních skupin. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 2005, p. 241 - 251. ISBN 80-86185-48-6.

  2003

  1. DRÁPALA, Daniel. Vánoce v Rožnově (Christmas in Rožnov). In Při Betlémě na salaši. Staré vánoční písně a koledy Rožnovské ze sběrů Josefa Tvarůžka. 1st ed. Rožnov pod Radhoštěm, Zlín: Město Rožnov pod Radhoštěm; Místní skupina České křesťanské akademie v Rožnově pod Radhoštěm; Bartošova krajská knihovna, 2003, p. 5-14. Rožnovské malé tisky; sv. 2. ISBN 80-239-1504-5.

  1998

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834-1870) (German customs union and the first unification of Germany (1834-1870)). Historický obzor : časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie. Praha: Aleš Skřivan, 1998, roč. 9, č. 5-6, p. 111-119.

  1997

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Pruské celní předpisy z roku 1818 a jejich význam pro integraci německých států (1818 Prussian customs regulations and their importance for integration of German states). In Právněhistorické studie. 34. Praha: Karolinum, 1997, p. 163-182, 60 pp. ISBN 80-7184-229-X.

  1996

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Celní předpisy v německém celním spolku (Customs regulations in german customs association). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, p. 653-676. ISSN 1210-9126.

  1995

  1. VOJÁČEK, Ladislav. Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa (Customs law and politics in the process of the first German unifikation). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 213 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 154. ISBN 80-210-2073-3.
  2. VOJÁČEK, Ladislav. Vznik německého celního spolku (Formation of the German customs union). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, vol. 3, No 1, p. 184-206. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 17/7/2024 18:02