Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. POLČÁK, Radim. Aktuální otázky kyberkriminality (Recent Issues in Cybercrime). 2009.
  2. POLČÁK, Radim. Kolizní otázky internetových právních vztahů (Collision Questions of Internet Legal Relations). Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009, vol. 1, No 1, 98 pp. ISSN 1802-128X.
  3. POLČÁK, Radim. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti (ISP) (Responsibility of Information Society Service Providers (ISP)). In XVII. Karlovarské právnické dny. Praha: Linde Praha, 2009, 12 pp. ISBN 978-80-7201-770-6.
  4. POLČÁK, Radim. Právní režim internetových transakcí (Legal Regime of Internet Transactions). In Seminář pro soudce KS a OS rozhodující agendu s cizím prvkem (Justiční akademie). 2009.
  5. POLČÁK, Radim. Verantwortlichkeit der Informationsdienstleister (ISP) (The Responsibility of Information Society Service Providers (ISP)). In XVII. Karlsbader Juristentage. Praha: Linde Praha, 2009, p. 216-230. ISBN 978-80-7201-770-6.

  2008

  1. POLČÁK, Radim. A Note on Legitimacy of Law on the Internet. In Lex Informatica 2008 (Praha). 2008.
  2. POLČÁK, Radim. Aktuální otázky ICT práva (Recent issues in ICT law). In seminář Aktuální otázky ICT práva (BIS ČR). 2008.
  3. POLČÁK, Radim. Autoritativní regulace kyberprostoru a legitimita trestního práva (Regulation of cyberspace and the legitimacy of penal law). In Kyberkriminalita a právo. Praha: AUDITORIUM, 2008, p. 12-24. N/A. ISBN 978-80-903786-7-4.
  4. POLČÁK, Radim, Danuše SPÁČILOVÁ, David ŠMAHEL, Martin ŠKOP, Jakub MACEK and Václav ŠTĚTKA. Cyberspace 2008. 2008.
  5. POLČÁK, Radim. eContracting;Responsibility of ISPs;Silent order in Cyberspace. In master in law (University of Aberystwyth). 2008.
  6. POLČÁK, Radim. eJustice, Data Protection and ICT, Methodology of ICT Law. In Summer School of European ICT Law, CBKE Wroclaw. 2008.
  7. POLČÁK, Radim. eJustice in the Czech Republic. In E-Justice und IT-Recht in der richterlichen und anwaltlichen Praxis (Passau). 2008.
  8. POLČÁK, Radim. Elektronické zadávání veřejných zakázek (Electronic public procurement). 2008.
  9. POLČÁK, Radim. Elements in on-line property. In On-Line Property (ICRI, Leuven). 2008.
  10. POLČÁK, Radim and Andreas WIEBE. European ICT Law - Selected Issues. Brno: University of Wroclaw, Faculty of Law, Administration and Economy, The Research Center for Legal and Economic Issues of Electronic Communication, 2008, 170 pp. librix.eu. ISBN 978-80-7399-494-5.
  11. POLČÁK, Radim. Global Information Assembling – Viewing Data Retention Just as a Child Play. In KnowRight 2008 (Krakow). 2008.
  12. POLČÁK, Radim. Changes. In Cyberspace 2008. 2008.
  13. POLČÁK, Radim. Information as a Medium of Law. Legal studies and practice journal : research revue. Brno: Masaryk University, 2008, XVI, No 3, p. 225-230. ISSN 1210-9126.
  14. POLČÁK, Radim. K elektronizaci justice (The issue of use of ICT in justice). Jurisprudence. Praha: ASPI, 2008, vol. 17, No 6, p. 3-11. ISSN 1802-3843.
  15. POLČÁK, Radim and Tomáš GŘIVNA. Kyberkriminalita a právo (Cybercrime and the Law). 1st ed. Praha: AUDITORIUM, 2008, 220 pp. Auditorium. ISBN 978-80-903786-7-4.
  16. POLČÁK, Radim, Tomáš GŘIVNA and Andreas WIEBE. Lex Informatica 2008. 2008.
  17. POLČÁK, Radim. Právní reflexe pojmu informační společnosti (Legal Reflection of the Concept of Information Society). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008, vol. 2008, No 4, p. 350-358, 8 pp. ISSN 1210-9126.
  18. POLČÁK, Radim, Mireille HILDEBRANDT and Aernout SCHMIDT. Securing automated justice. 2008.
  19. POLČÁK, Radim. Some Notes on Current Paradoxes in the Law on Personal Data Protection. Information and Communications Technology and Law. Budapest: Dialog Campus Kiado, 2008, vol. 4, No 6, p. 52-55. ISSN 1786-0776.
  20. POLČÁK, Radim. Stone Roots, Digital Leaves: Czech Law against Unfair Competition in the Internet Era. Review of Central and East European Law. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, vol. 33, No 2, p. 155-180. ISSN 0925-9880. Available from: https://dx.doi.org/10.1163/092598808X262588.
  21. POLČÁK, Radim. The Global Information Assembling: Viewing the Data Retention Just as a Child Play. In Know Right 2008. 1st ed. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft 2008, 2008, p. 199-207. ISBN 978-3-85403-245-8.
  22. POLČÁK, Radim. Tres Laudationes Blogi. In Jiné právo off-line. Praha: Auditorium, 2008, p. 113-118. Právo. ISBN 978-80-903786-6-7.

  2007

  1. POLČÁK, Radim. Code and Complexity: Can the code stand Lessig's challenges? Medien und Recht International Edition. Wien: Medien und Recht Verlag, 2007, vol. 4, No 3, p. 9-11. ISSN 1817-8456.
  2. POLČÁK, Radim, Zsolt György BALOGH, Michael BOGDAN, Giovanni Maria RICCIO, Dan Jerker B. SVANTESSON and Andreas WIEBE. Introduction to ICT Law (Selected Issues). Brno: Masarykova Univerzita, 2007, 185 pp. AUBI, řada teoretická, 314. ISBN 978-80-210-4302-2.
  3. POLČÁK, Radim. K otázce působnosti práva na internetu (Applicability of Law on the Internet). Jurisprudence. Brno: EMP, 2007, vol. 14, No 3, p. 3-18, 15 pp. ISSN 1802-3843.
  4. WIEBE, Andreas and Radim POLČÁK. Lex Informatica 2007. 2007.
  5. POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP (Law on the Tnternet - Spam and the Responsibility of ISPs). Brno: Computer Press, 2007, 150 pp. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4.
  6. POLČÁK, Radim. Správci on-line světa: Pojem a koncepce odpovědnosti poskytovatelů služeb informační společnosti (The Administrators of the on-line World: The Concept of Responsibility of Information Services Providers). Právny obzor : časopis Ústavu štátu a práva Slovenskej akadémie vied. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2007, vol. 90, No 5, p. 447-460, 10 pp. ISSN 0032-6984.
  7. POLČÁK, Radim and Andreas WIEBE. Summer School of ICT Law Reader 2007. Brno: WU Wien, 2007, 222 pp. knihovnicka.cz. ISBN 978-80-87139-10-3.
  8. POLČÁK, Radim. The Law and The Art of Complexity. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, vol. 1, No 1, p. 1-9. ISSN 1802-5943.
  9. POLČÁK, Radim, David ŠMAHEL, Danuše SPÁČILOVÁ, Jakub MACEK, Martin ŠKOP, Václav ŠTĚTKA and Vít ŠISLER. V. International Conference Cyberspace 2007. 2007.

  2006

  1. POLČÁK, Radim. Aktuální problémy praxe potírání počítačové kriminality (Recent issues in battling the computer crime). 2006.
  2. POLČÁK, Radim. Basics of European Internet Antitrust: To Certain Aspects of Direct Applicability of Antitrust Provisions of EC Treaty on Internet Marketplace. In Vybrané otázky aplikácie európskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006, p. 170-181. ISBN 80-7160-221-3.

  2004

  1. ŠKOP, Martin. Cyberspace as Social Reality. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 1-6. ISBN 80-210-3387-8.
  2. POLČÁK, Radim. Kyberprostor - nové výzvy právní teorii (Cyberspace - a new challenge to legal theory). Právny obzor. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2004, Roč. 87, č. 3, p. 261-265. ISSN 0032-6984.
  3. POLČÁK, Radim. Law and Other Normative Systems in Cyberspace. In Cyberspace 2003: Normative Framework. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, p. 13-18. ISBN 80-210-3387-8.
Display details
Displayed: 26/5/2024 13:32