Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, vol. 2008, No 54, p. 97-101. ISSN 0015-5500.
  Name in Czech: kombinovaný účinek ultrazvuku a cisplatiny na buňky karcinomu ovárií A2780
  RIV/00216224:14110/08:00029096 Article in a journal. Biophysics. English. Czech Republic.
  Bernard, Vladan (203 Czech Republic, guarantor) -- Škorpíková, Jiřina (203 Czech Republic) -- Mornstein, Vojtěch (203 Czech Republic)
  Keywords in English: cisplatin; cytotoxicity; ovarian carcinoma cells A2780; ultrasound
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D., učo 60122. Changed: 15/3/2010 21:27.
 2. 2007

 3. GRYCOVÁ, Lenka, Jiří DOSTÁL and Radek MAREK. Quaternary protoberberine alkaloids. Phytochemistry. Oxford: Elsevier Science Ltd., 2007, vol. 68, No 24, p. 150-175. ISSN 0031-9422. doi:10.1016/j.phytochem.2006.10.004.
  DOI: 10.1016/j.phytochem.2006.10.004
  Name in Czech: Kvartérní protoberberinové alkaloidy
  RIV/00216224:14310/07:00020041 Article in a journal. Organic chemistry. English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Grycová, Lenka (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Dostál, Jiří (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Marek, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: Berberidaceae; Quaternary protoberberine alkaloid; Plant source; Nucleophilic addition; NMR spectroscopy; X-ray diffraction; Cytotoxicity; DNA binding
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Radek Marek, Ph.D., učo 381. Changed: 17/6/2013 14:53.
 4. SLANINOVÁ, Iva, Zdenka SLUNSKÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TÁBORSKÁ. Screening of minor benzo(c)phenanthridine alkaloids for antiproliferative and apoptotic activities. Pharmaceutical Biology. NETHERLANDS: TAYLOR & FRANCIS INC, 2007, vol. 45, No 2, p. 131-139, 10 pp. ISSN 1388-0209.
  Name in Czech: Skrining benzo(c)phenanthridinových alkaloidů na antiproliferativní a proapoptotické vlastnosti
  RIV/00216224:14110/07:00020083 Article in a journal. Genetics and molecular biology. English. Netherlands.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Slunská, Zdenka (203 Czech Republic) -- Šinkora, Jiří (203 Czech Republic) -- Vlková, Marcela (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: apoptosis; annexin V; benzo[c]phenanthridine alkaloids; cytotoxicity; chelerythrine; chelirubine; macarpine; MTT assay; sanguinarine; sanguirubine
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 22/6/2009 12:06.
 5. TRÁVNÍČEK, Z., I. POPA, Michal ČAJAN, R. HERCHEL and Jaromír MAREK. The first platinum(IV) complexes involving aromatic cytokinins or cyclin-dependent kinase inhibitors derived from 6-benzylaminopurine: X-ray structures of (BohH(2)(2+))[PtCl6].H2O and (RosH(2)(2+))(2)[PtCl6]Cl-2.4H(2)O. Polyhedron. Velká Británie: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2007, vol. 26, No 18, p. 5271-5282. ISSN 0277-5387.
  Name in Czech: První platičité komplexy obsahující aromatické cytokininy nebo inhibitory CDK odvozené od 6-benzylaminopurinu
  Name (in English): The first platinum(IV) complexes involving aromatic cytokinins or cyclin-dependent kinase inhibitors derived from 6-benzylaminopurine: X-ray structures of (BohH(2)(2+))[PtCl6].H2O and (RosH(2)(2+))(2)[PtCl6]Cl-2.4H(2)O
  RIV/00216224:14310/07:00033220 Article in a journal. Inorganic chemistry. English. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
  Trávníček, Z. (203 Czech Republic) -- Popa, I. (498 Republic of Moldova) -- Čajan, Michal (203 Czech Republic) -- Herchel, R. (703 Slovakia) -- Marek, Jaromír (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Platinum(IV) complexes; Cytotoxicity; 6-Benzylaminopurine; Cytokinins; Bohemine; Roscovitine
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Changed: 7/2/2008 14:25.
 6. 2006

 7. SOVADINOVÁ, Iva, Luděk BLÁHA, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, P.D. JONES and Ivan HOLOUBEK. Cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Structure-Activity Relationships. Environmental Toxicology and Chemistry. Pensacola, FL, USA: SETAC, 2006, vol. 25, No 1, p. 1291-1297. ISSN 0730-7268.
  Name in Czech: Cytotoxicita a Ah receptorem zprostředkovaná aktivita N-heterocyklických polycyklických aromatických uhlovodíků - strukturně-aktivitní vztahy
  Name (in English): Cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Structure-Activity Relationships.
  RIV/00216224:14310/06:00016426 Article in a journal. Environmental impact on health. English. United States of America.
  Sovadinová, Iva (203 Czech Republic) -- Bláha, Luděk (203 Czech Republic, guarantor) -- Janošek, Jaroslav (203 Czech Republic) -- Hilscherová, Klára (203 Czech Republic) -- Giesy, J. (840 United States of America) -- Jones, P.D. (840 United States of America) -- Holoubek, Ivan (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Cytotoxicity;Aromatic Hydrocarbons
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., učo 15473. Changed: 18/3/2010 10:16.
 8. 2005

 9. SLUNSK, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiří ŠINKORA, Marcela VLKOVÁ and Eva TBORSKÁ. Antiproliferative activities of selected benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Biomedical Papers. Olomouc, CR: Palacky University, Olomouc, 2005. p. 57-58. ISBN 1213-8118.
  Name in Czech: Antiproliferativní aktivity vybraných benzo[c]phenanthridinových alkaloidů
  RIV/00216224:14110/05:00013263 Proceedings paper. Genetics and molecular biology. English. Czech Republic.
  Slunsk, Zdenka (203 Czech Republic) -- Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Šinkora, Jiří (203 Czech Republic) -- Vlková, Marcela (203 Czech Republic) -- Tborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: benzo[c]phenanthridine alkaloid; cytotoxicity; apoptosis; MTT assay
  International impact: yes

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 19/1/2007 09:58.
 10. SLUNSKÁ, Zdenka, Iva SLANINOVÁ, Jiri SINKORA, Marcela VLKOVA and Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of benzo[c]phenanthridine alkaloids. In Journal of Applied Biomedicine. Volume 3. České Budějovice, CR: University of South Bohemia, Czech Repub, 2005. p. 42-43. ISBN 1214-021X.
  Name in Czech: Biologické aktivity benzo[c]phenanthridinových alkaloidů
  RIV/00216224:14110/05:00013264 Proceedings paper. Genetics and molecular biology. English. Czech Republic.
  Slunská, Zdenka (203 Czech Republic) -- Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Sinkora, Jiri (203 Czech Republic) -- Vlkova, Marcela (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: benzo[c]phenanthridine alkaloids; apoptosis; cytotoxicity; MTT assay

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 19/1/2007 09:53.
 11. NAJAJREH, Yousef, Jana KAŠPÁRKOVÁ, María Victoria MARINI PALOMEQUE, Dan GIBSON and Viktor BRABEC. Structural characterization and DNA interactions of new cytotoxic transplatin analogues containing one planar and one nonplanar heterocyclic amine ligand. Journal of Biological Inorganic Chemistry. Germany: Springer Berlin / Heidelberg, 2005, vol. 10, No 7, p. 722-731. ISSN 0949-8257.
  Name in Czech: Strukturni charakterizace a interakce s DNA novych cytotoxickych transplatinovych analogu
  RIV/00216224:14310/05:00035838 Article in a journal. Biophysics. English. Germany.
  Najajreh, Yousef (275 Palestine, State of) -- Kašpárková, Jana (203 Czech Republic) -- Marini Palomeque, María Victoria (858 Uruguay) -- Gibson, Dan (376 Israel) -- Brabec, Viktor (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Platinum ; DNA ; Cross-links ; Cytotoxicity ; X-ray crystallography
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. María Victoria Marini Palomeque, Ph.D., učo 22912. Changed: 25/6/2009 12:38.
 12. 2004

 13. SLANINOVÁ, Iva, Marcela VLKOVÁ, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Biological effects of selected benzo(c)phenanthridine alkaloids. In Sborník XII. Cytoskeletálního klubu. Praha: Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti, 2004. p. 22-22.
  Name in Czech: Biologická aktivita vybraných benzo(c)phenanthridinových alkaloidů
  RIV/00216224:14110/04:00011941 Proceedings paper. Morphological game parks and cytology. English. Czech Republic.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Vlková, Marcela (203 Czech Republic) -- Šinkora, Jiří (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: benzo(c)phenanthridine alkaloids; cytotoxicity; apoptosis; microtubule;

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 27/1/2005 07:23.
 14. SLANINOVÁ, Iva, Jiří ŠINKORA and Eva TÁBORSKÁ. Biologická aktivita kvarterních benzo(c)phenanthridinových alkaloidů (Biological activities of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2004, vol. 98, No 11, p. 1031-1031. ISSN 0009-2770.
  Name (in English): Biological activities of quaternary benzo(c)phenanthridine alkaloids
  RIV/00216224:14110/04:00011942 Article in a journal. Morphological game parks and cytology. Czech. Czech Republic.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Šinkora, Jiří (203 Czech Republic) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic)
  Keywords in English: benzo(c)phenanthridine alkaloid; cytotoxicity; apoptosis; MTT assay

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 27/1/2005 07:24.
 15. MACHÁLKOVÁ, Kateřina, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Renata VESELSKÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Cytotoxicita a fototoxicita potenciálního fotosenzibilizátoru indocyninové zeleně u HeLa buněk (Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells). In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. 2004.
  Name (in English): Cytotoxicity and phototoxicity of a potential photosensitiser indocyanine green in HeLa cells
  RIV/00216224:14310/04:00011962 Conference abstract. Biophysics. Czech. Czech Republic.
  Machálková, Kateřina (203 Czech Republic) -- Škorpíková, Jiřina (203 Czech Republic, guarantor) -- Veselská, Renata (203 Czech Republic) -- Mornstein, Vojtěch (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Phototoxicity; Cytotoxicity; Laser light; HeLa cells; Indocyanine green; Photosensitiser; MTT test

  Changed by: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., učo 1260. Changed: 6/4/2010 14:54.
 16. 2001

 17. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 17, No 1, p. 51-63. ISSN 0742-2091.
  RIV/00216224:14110/01:00004972 Article in a journal. Morphological game parks and cytology. English. Netherlands.
  Keywords in English: benzo[c]phenanthridine; protoberberine alkaloids; cytotoxicity; yeast; cytoskeleton; microtubules

  Changed by: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc., učo 1068. Changed: 10/12/2001 17:38.
 18. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Interaction of benzo[c]phenanthridine and protoberberine alkaloids with animal and yeast cells. Cell Biology and Toxicology. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2001, vol. 17, No 1, p. 51-63. ISSN 0742-2091.
  RIV/00216224:14110/01:00004307 Article in a journal. Morphological game parks and cytology. English. Netherlands.
  Slaninová, Iva (203 Czech Republic, guarantor) -- Táborská, Eva (203 Czech Republic) -- Bochořáková, Hana (203 Czech Republic) -- Slanina, Jiří (203 Czech Republic)
  Keywords in English: benzo[c]phenanthridine; protoberberine alkaloids; cytotoxicity; yeast; cytoskeleton; microtubules

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 22/6/2009 12:17.
 19. 2000

 20. SLANINOVÁ, Iva, Eva TÁBORSKÁ, Hana BOCHOŘÁKOVÁ and Jiří SLANINA. Vliv alkaloidů Chelidonium majus na nádorové buňky a kvasinky (The effect of Chelidonius majus alkaloids on tumor and yeast cells). In Cells II. Cěské Budějovice: KOPP Publishing, 2000. p. 97. Cells II.
  Name (in English): The effect of Chelidonius majus alkaloids on tumor and yeast cells
  RIV/00216224:14110/00:00003448 Proceedings paper. Morphological game parks and cytology. Czech Republic.
  Keywords in English: benzophenenthridine alkaloids; cytotoxicity; cytoskeleton;

  Changed by: prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D., učo 2105. Changed: 20/12/2000 08:45.
 21. 1999

 22. HALAČKOVÁ, Zdeňka and Renata VESELSKÁ. Cytotoxicita endodontických sealerů (Cytotoxicity of Endodontic Sealers). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, vol. 99, No 3, p. 101-106. ISSN 1210-7891.
  Name (in English): Cytotoxicity of Endodontic Sealers
  RIV/00216224:14110/99:00005956 Article in a journal. ENT (ie. ear, nose, throat), ophthalmology, dentistry. Czech. Czech Republic.
  Halačková, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor) -- Veselská, Renata (203 Czech Republic)
  Keywords in English: cytotoxicity;endodontic sealers

  Changed by: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc., učo 1260. Changed: 13/5/2003 16:54.
Displayed: 25/3/2023 09:17