Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2000

  1. BRABCOVÁ, Květoslava. The Way of Czech Enterprises into the International Market. In IV International Conference of Doctoral Students. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Brno, 2000. p. 21-25. ISBN 80-214-1637-8.
  2. 1995

  3. KLAPALOVÁ (VELJINOVÁ), Alena. Problematika uplatňování nástrojů marketingového výzkumu v současné praxi českých podniků (Problems of Marketing Research Instruments Application In Contemporary Practice of Czech Enterprises). In Marketing v praxi. Zlín (CZ): IME VUT Zlín, 1995. p. 45-263. ISBN 80-214-0676-3.
Display details
Displayed: 9/6/2023 10:17