Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2000

 1. BRABCOVÁ, Květoslava. The Way of Czech Enterprises into the International Market. In IV International Conference of Doctoral Students. první. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Brno, 2000. p. 21-25. ISBN 80-214-1637-8.
  Name (in English): The Way of Czech Enterprises into the International Market
  Economics. English. Czech Republic.
  Keywords in English: Czech Enterprises; International Market; Foreign Investor; Ownership; Advantages; Disadvantages

  Changed by: Vlasta Radová, učo 2507. Changed: 19/3/2001 15:54.
  Identification numbers: 4200421819, 4200421820
 2. 1995

 3. KLAPALOVÁ (VELJINOVÁ), Alena. Problematika uplatňování nástrojů marketingového výzkumu v současné praxi českých podniků (Problems of Marketing Research Instruments Application In Contemporary Practice of Czech Enterprises). In Marketing v praxi. Zlín (CZ): IME VUT Zlín, 1995. p. 45-263. ISBN 80-214-0676-3.
  Name (in English): Problems of Marketing Research Instruments Application In Contemporary Practice of Czech Enterprises
  RIV: Proceedings paper. Economics. Czech.
  Keywords in English: marketing research; information analysis;Czech enterprises

  Changed by: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., učo 1126. Changed: 29/2/2000 18:43.
Displayed: 23/9/2023 05:20