Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2004

  1. ČEJKOVÁ, Viktória and Eva VÁVROVÁ. Hodnocení harmonizace českého pojistného trhu s jednotným pojistným trhem EU (Evaluation of teh harmonization process of the Czech insurance market with the single insurance market of EU). ACTA Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Brno: MZLU v Brně, 2004, vol. 52, No 6, 18 pp. ISSN 1211-8516.

  2003

  1. ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS. Rynek ubezpieczen w Republice Czeskiej przed przystapieniem do Unii Europejskiej i wskazniki jego poziomu (Insurane market of the Czech Republic before entering the European union and indicators of its standard). In Rozwoj rynkow ubezpieczen w krajach Europy Srodkowej i Wschodniej. 1st ed. Krakow: Akademia Ekonomiczna v Krakowie, 2003, p. 31-42. ISBN 83-7252-179-4.

  2002

  1. ČEJKOVÁ, Viktória and Svatopluk NEČAS. Evropský pojistný trh jako součást finančního trhu (European Insurance Market as a Part of Financial Market). In Mena, bankovníctvo, finančné trhy. 1st ed. Bratislava: Katedra bankovníctva a mezinárodných financií NHF EU v Bratislave, 2002, p. 10-17. ISBN 80-225-1621-X.

  2001

  1. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh (Insurance market). 1st ed. Praha: GRADA Publishing, spol. s r. o. Praha, 2001, 120 pp. ISBN 80-247-0137-5.
Display details
Displayed: 23/7/2024 01:59