Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2012

  1. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ and Dominik ŽENATÝ. Pracovní právo (Labour law). 1st ed. Brno: muniPRESS, 2012. 752 pp. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5852-1.
  2. GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ and Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku (The Strike and the Right to Strike). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 143 pp. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4.
  3. GALVAS, Milan. Úvahy o možnostech liberalizace pracovní doby v českém pracovním právu (Liberalization of working time in the Czech labor law). In JUDr. Miroslav Frýdek, JUDr. Jaromír Tauchen;;. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. první. Brno: KEY Publishing s.r.o, 2012. p. 762-771. ISBN 978-80-7418-144-3.
  4. 2010

  5. GALVAS, Milan and Zdeňka GREGOROVÁ. K některým otázkám dovolené na zotavenou. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 89-98, 9 pp. ISBN 978-80-7357-510-6.
  6. 2008

  7. GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, vol. 2008, No 3, p. 282-289. ISSN 1210-9126.
  8. GREGOROVÁ, Zdeňka and Milan GALVAS. Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb podle českého pracovního práva (The posting of workers in the framework of the provision of services according to the Czech Labour Law). In Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Európskej Únie. Trnava: Právnická fakulta Trnavské univerzity, 2008. p. 76-85. ISBN 978-80-8082-191-3.
Display details
Displayed: 8/2/2023 04:18