Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ, Jana ZACHOVALOVÁ and Dominik ŽENATÝ. Pracovní právo (Labour law). 1st ed. Brno: muniPRESS, 2012. 752 pp. Edice učebnic PrF MU. ISBN 978-80-210-5852-1.
  Name in Czech: Pracovní právo
  Name (in English): Labour law

  Keywords in English: Labor law, employment, working conditions, wages

  Changed by: JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001. Changed: 3/4/2013 19:43.
 2. GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ and Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku (The Strike and the Right to Strike). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 143 pp. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4.
  Name in Czech: Stávka a právo na stávku
  Name (in English): The Strike and the Right to Strike
  RIV/00216224:14220/12:00064095 Book on a specialized topic. Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Galvas, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Horecký, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Komendová, Jana (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Stránský, Jaroslav (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: The Strike; Collective Labour Disputes; Trade Unions
  Reviewed: yes

  Changed by: JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001. Changed: 3/4/2013 19:48.
 3. GALVAS, Milan. Úvahy o možnostech liberalizace pracovní doby v českém pracovním právu (Liberalization of working time in the Czech labor law). In JUDr. Miroslav Frýdek, JUDr. Jaromír Tauchen;;. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám. první. Brno: KEY Publishing s.r.o, 2012. p. 762-771. ISBN 978-80-7418-144-3.
  Name in Czech: Úvahy o možnostech liberalizace pracovní doby v českém pracovním právu
  Name (in English): Liberalization of working time in the Czech labor law
  Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Liberalization, working time
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 25/4/2014 12:36.
 4. 2010

 5. GALVAS, Milan and Zdeňka GREGOROVÁ. K některým otázkám dovolené na zotavenou. Praha: Wolters Kluwer, 2010. p. 89-98, 9 pp. ISBN 978-80-7357-510-6.
  Legal sciences. Czech. Czech Republic.
  Changed by: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc., učo 2327. Changed: 20/4/2010 11:23.
 6. 2008

 7. GREGOROVÁ, Zdeňka. Labour Law of the European Communities in the Czech Labour Law after Recodification of the Labour Code. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, vol. 2008, No 3, p. 282-289. ISSN 1210-9126.
  Name in Czech: Pracovní právo Evropských společenství v českém pracovním právu porekodifikaci zákoníku práce
  RIV/00216224:14220/08:00027530 Article in a journal. Legal sciences. English. Czech Republic.
  Gregorová, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: labour law; European Communities; czech labour law; harmonisation

  Changed by: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., učo 1899. Changed: 20/1/2009 14:20.
 8. GREGOROVÁ, Zdeňka and Milan GALVAS. Vysílání zaměstnanců v rámci poskytování služeb podle českého pracovního práva (The posting of workers in the framework of the provision of services according to the Czech Labour Law). In Dočasné vyslanie zamestnancov v rámci Európskej Únie. Trnava: Právnická fakulta Trnavské univerzity, 2008. p. 76-85. ISBN 978-80-8082-191-3.
  Name (in English): The posting of workers in the framework of the provision of services according to the Czech Labour Law
  RIV/00216224:14220/08:00026808 Proceedings paper. Legal sciences. Czech. Slovakia.
  Gregorová, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor) -- Galvas, Milan (203 Czech Republic)
  Keywords in English: posting of workers; provision of services; Czech labour law
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc., učo 1899. Changed: 24/11/2008 16:12.
Displayed: 1/4/2023 01:10