Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

 1. CHARYPAR, Jan. Reception of Josef Suk’s Orchestral Works. In Young Musicology Prague 2016. 2016.
 2. 2008

 3. PANTŮČEK, Viktor and Martin FLAŠAR. Mezi popem a non-popem. Brněnská Expozice nové hudby 2. - 6. 3. 2008 (Pop and Non - Pop Music. Exposition of New Music in Brno (2. - 6. 3. 2008)). Opus musicum Hudební revue. Brno, 2008, 40/2008, No 2, p. 29 - 32. ISSN 0862-8505.
 4. PANTŮČEK, Viktor. Some Experimental Trends in post-War Czech Music. Czech Music Quarterly. Praha: Czech Music Information Centre, Praha, 2008, vol. 2008, No 1, p. 14 - 23, 9 pp. ISSN 1211-0264.
 5. KOTÍK, Petr, Viktor PANTŮČEK, Ladislav KUPKOVIČ and Rudolf KOMOROUS. Začátky Nové hudby v Praze 1959 - 64 (The Origins of New Music in Prag 1959 - 64). Ostrava: Ostravské centrum Nové hudby, 2008. 43 pp.
 6. 2006

 7. MACEK, Petr. Česká hudební lexikografie a elektronické informační zdroje (Czech Music Lexicography and Electronic Information Resources). In Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba : Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Editor Juraj Lexmann. 1st ed. Bratislava: Ústav hudobnej vedy SAV, 2006. p. 77-87, 10 pp. ISBN 80-89135-07-2.
 8. REITTEREROVÁ, Vlasta. Hudba v životě českých spolků ve Vídni (The Music under the Czechs in Vienna). In Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005. 1st ed. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, 2006. p. 184-193. ISBN 80-86820-02-5.
 9. PANTŮČEK, Viktor. Neprošlapaná cesta za "jinou" prezentací "jiné" hudby v Brně šedesátých let (The new way for "new" presentation of "new" music in Brno in the sixties). HIS Voice : časopis pro současnou hudbu. Praha: Hudební informační středisko, 2006, neuveden, No 6, p. 16 - 18. ISSN 1213-2438.
 10. SPURNÝ, Lubomír. Schenker in Böhmen. Beitrag zur Rezeption von Schenkers Musiktheorie (Schenker in the Czech Lands. On the reception of Schenker's Theory). In Musicologica Brunensia. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 245-252. ISBN 80-210-3965-5.
 11. MACEK, Petr. Tradice, pokrok a česká hudební kultura poválečného období (Tradition, progress and Czech music culture postwar period). Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Bratislava: Slovenská muzikologická asociácia, 2006, vol. 31, 3-4, p. 256-274, 8 pp. ISSN 1335-2458.
 12. KUČERA, Tomáš, Viktor PANTŮČEK and Martin FLAŠAR. Více než pouhé Setkávání (More than only "Meeting"). Opus musicum. Brno: Opus musicum, o.p.s., 2006, vol. 2005, No 1, p. 52-54. ISSN 0862-8505.
 13. 2005

 14. SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába. Between Tradition an Inovation. Czech music. Praha: Hudební informační středisko, 2005, V, No 3, p. 1-8. ISSN 1211-0264.
 15. BEK, Mikuláš. Böhmisch-tschechisch-deutsches Musikantentum. Von Tomášek zu Janáček und Mahler (Czech-German Musicality. From Tomášek to Janáček and Mahler). Österreichische Musikzeitschrift. Wien: Österreichische Musikzeitschrift, 2005, vol. 60, Special, p. 51-56. ISSN 0029-9316.
 16. BEK, Mikuláš and Josef BEK. Der Weg eines Brünners von Prag nach Wien. Janáčeks Její pastorkyňa im Lichte der Korrespondenz der Universal-Edition Wien (Janaceks Journey from Prague to Vienna. Jenufa in the Light of Correspondence of the Universal-Edition Vienna.). In Musikgeschichte in Mittel-und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. 1st ed. Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2005. p. 150-155. ISBN 3-926196-45-9.
 17. 2004

 18. SPURNÝ, Lubomír. Novák und die tschechische Moderne (Novak and Czech Modernism). In Mehrsprachigkeit und regionale Bindung in Musik und Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang-Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2004. p. 107-112. ISBN 3-631-52331-9.
 19. 2003

 20. MACEK, Petr and Mikuláš BEK. Český hudební slovník osob a institucí (Czech Dictionary of Musicians and Musical Institutions). Brno: Masarykova univerzita, 2003.
 21. KUČERA, Tomáš and Viktor PANTŮČEK. Expozice nové hudby - ozvěny přírody (Exposition of new music - echos of nature). Expozice nové hudby - webové stránky. 2003, vol. 2003.
 22. SPURNÝ, Lubomír. Mezi řádem a chaosem: příspěvek k principu Hábova hudebního myšlení (Between Order and Chaos: on the Rationale Behind Haba's Musical Thought). In Hudební věda a výchova 9. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. p. 13-19. ISBN 80-244-0773-6.
 23. SPURNÝ, Lubomír. Novák a Nejedlý (Novák and Nejedlý). In Recepcia súčasnej európskej hudobnej tvorby v slovenskej hudobnej kultúre 1. polovice 20. storočia. Bratislava: STIMUL-centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 2003. p. 153-161. ISBN 80-88982-78-2.
 24. 2002

 25. SPURNÝ, Lubomír. Alois Hába - klasik české hudby? (Alois Hába - Classic of Czech Music?). In Čeští hudební klasikové na prahu 21.století. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. p. 137-139. ISBN 80-7042-204-1.
 26. 2001

 27. SPURNÝ, Lubomír. Vítězslav Novák a secese (Vítězslav Novák and Art Nouveau). In Fibich - Melodram - Secese/Fibich-Melodrama-Art Nouveau. Praha: Česká hudební společnost-Společnost Zdeňka Fibicha, Národní muzeum-Muzeum české hudby, 2001. p. 243-249. ISBN 80-238-6482-3.
 28. 2000

 29. SPURNÝ, Lubomír. Beitrag zur tschechische Avantgarde: A. Hába und E. F. Burian (Notes on Czech Avantgarde: Hába and Burian). In Europa stellt sich vor. Regionalistik, Provinzialismus und musikalische Sozialisation. Magdeburg: Universität Magdeburg, 2000. p. 73-79. ISBN 3929757-31-1.
 30. 1999

 31. SPURNÝ, Lubomír. Bemerkungen zur tschechischen Avantgarde: 'Matiné ceccoslovaco', Siena 1928 (Notes on the Czech Avantgarde: 'Matiné ceccoslovaco', Siena 1928). In The Crossroads of European Culture 1998. Brno: University of Technology, 1999. p. 331-335. ISBN 80-214-1249-6.
 32. REITTEREROVÁ, Vlasta. Das Schubertlied in der Entwicklung der tschechischen Musik (Franz Schubert and the "Lied" in the Development of the czech music). In Schubert-Handbuch 1997. Bericht über den Internationalen Schubert-Kongre Duisburg 1997. Duisburg: Internationale Schubert-Gesellschaft, 1999. p. 99-109. ISBN 3-7618-1465-8.
Display details
Displayed: 9/12/2021 15:21