Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

 1. ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie (On the justification of a nation and its philosophy). In Ivo Pospíšil. Sborník třinácti: mezi generacemi. 1st ed. Brno: Česká asociace slavistů, 2019. p. 191-212, 21 pp. ISBN 978-80-88296-03-4.
 2. 2018

 3. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a T. G. Masaryk (Jan Patočka and T. G. Masaryk). In Lesňák, Slavomír; Vacková, Barbora. Jan Patočka a Naše doba. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018. p. 12-22. ISBN 978-80-210-8958-7.
 4. ZOUHAR, Jan. Martin Heidegger a filozofie v Československu do roku 1989 (Martin Heidegger and philosophy in Czechoslovakia to 1989). In Leško, Vladimír; Mayerová Katarína. Heidegger v Česku, Polsku a na Slovensku. 1st ed. Košice: UPJŠ Košice, 2018. p. 7-31. ISBN 978-80-8152-621-3.
 5. ZOUHAR, Jan. Tři setkání s Jiřinou Popelovou (Three encounters with Jiřina Popelová). Studia philosophiva. Brno: Masarykova univerzita, 2018, vol. 65, 1-2, p. 29-35. ISSN 1803-7445. doi:10.5817/SPh2018-1-2-3.
 6. 2016

 7. ZOUHAR, Jan. Nietzsche v Čechách na přelomu 19. a 20. století, Masaryk a Rusko (Nietzsche in the Czech lands at the turn of the 19th century, Masaryk and Russia). In Nezník, P., Markov, B. Dostojevskij a Nietzsche. 1st ed. Košice: FF UPJŠ, 2016. p. 113-144, 235-252, 50 pp. ISBN 978-80-8152-464-6.
 8. 2015

 9. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka v Kritickém měsíčníku 1938 – 1942 (Jan Patočka in Kritický měsíčník (Critical Monthly) 1938 – 1942). In Patočka a dejiny filozofie, 30. 6. - 1. 7. 2015, FF UPJŠ, Košice. 2015.
 10. 2014

 11. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a krásná literatura (Jan Patočka and belles-lettres). In Bohunická, L. ; Lalíková, E. Filozofia - veda - literatúra. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. p. 124-134. ISBN 978-80-8127-111-3.
 12. ZOUHAR, Jan. Jan Zouhar: Patočka a krásna literatura 19. století (Jan Patočka and belles-lettres XIX century). In Leško, Vladimír; Schifferová, Věra; Stojka, Róbert; Tholt, Pavol. Patočka a novoveká filozofia. 1st ed. Košice: UPJŠ, 2014. p. 385-410. ISBN 978-80-8152-148-5.
 13. ZOUHAR, Jan. Masaryk a Nietzsche (Masaryk and Nietzsche). In Doubek, Vratislav; Hájková, Dagmar. Život plný neklidu. 1st ed. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. p. 40-46. ISBN 978-80-87782-33-0.
 14. 2013

 15. ZOUHAR, Jan. Existencialismus a české myšlení 1945-1948 (Existentialism and Czech philosophy between 1945 and 1948). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 60, č. 1, p. 37-46. ISSN 1803-7445.
 16. ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost filosofie (Czech Philosophical Thinking). In Dolista, Josef; Maturkanič, Patrik. Strach nemá v lásce místo. 1st ed. Praha: Evropské vzdělávací centrum, 2013. p. 98-103. ISBN 978-80-87386-15-6.
 17. ZOUHAR, Jan. Svoboda umělecké tvorby (1945-1948: Od svobody k nesvobodě) (The Freedom of Art (1945 – 1948: From the Freedom to the Oppression)). In Javorská, A.; Sťahel, R.; Mitterpach, K. Metamorfózy slobody v dejinách myslenia. 1st ed. Nitra: UKF Nitra, 2013. p. 183-192. Philosophica ; sv. 13. ISBN 978-80-558-0509-2.
 18. 2012

 19. ZOUHAR, Jan. Dobové ohlasy na Rádlovu Útěchu z filosofie (1945-1948) (Contemporary reactions to Rádl's Útěcha z filosofie (Consolation from philosophy) (1946 – 1948)). Studia philosophica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 59, č. 2, p. 81-88. ISSN 1803-7445.
 20. ZOUHAR, Jan. Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946) (Moral transcendence of human life in the world (Jan Patočka 1946)). Przeglad Filozoficzny : Nowa Seria. Warszawa: Wydawnictwo Institytutu Filozofii, 2012, roč. 21, č. 2, p. 509-513. ISSN 1230-1493. doi:10.2478/v10271-012-0057-7.
 21. ZOUHAR, Jan. Moralna transcendencja ludzkiego życia w świecie (Jan Patočka 1946) (Moral Transcendence of Human Life in the World (Jan Patočka 1946)). In Kuzior, A.; Kiepas, A.; Rab, J. IX polski zjazd filozoficzny. 1st ed. Gliwice, Katowice: Politechnika Slaska, Uniwersytet Slaski, 2012. p. 139-140. ISBN 978-83-61975-72-4.
 22. 2010

 23. ZOUHAR, Jan. Augustin Smetana a jeho pojetí dějin filozofie (Augustin Smetana and his conception of history of philosophy). Leško, Vladimír, Tholt, Pavel. In Dejiny filozofie ako filozofický problém. 1st ed. Košice: Filozofická fakulta UPJŠ Košice, 2010. p. 181-186. ISBN 978-80-7097-860-3.
 24. ZOUHAR, Jan. O pojęciu cielesności u Jana Patočki (On the notion of corporeality at Jan Patočki). In KIEPAS, Andrzej and Elzbieta STRUZIK. Terytorium i peryferia cielesności. 1st ed. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2010. p. 149-151. mimo edice. ISBN 978-83-926022-4-8.
 25. 2009

 26. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie 60. let a krásná literatura (Czech Philosophy of the 1960s and belles-lettres). In LALÍKOVÁ, Erika and Mariana SZAPUOVÁ. Podoby filozofovania včera a dnes. 1st ed. Bratislava: IRIS, 2009. p. 261-271. ISBN 978-80-89238-27-9.
 27. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie v šedesátých letech. (Czech Philosophy in the 60s.). 1st ed. Brno: Academicus, 2009. 168 pp. mimoedice. ISBN 978-80-87192-08-5.
 28. 2008

 29. ZOUHAR, Jan. Czech Philosophy in the XXth Century. In HORYNA, Břetislav. Philosophical Wonderings. 1st ed. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2008. p. 51-62. mimo edice. ISBN 978-80-7182-264-6.
 30. 2007

 31. ZOUHAR, Jan. Jan Patočka a Masarykovo pojetí dějin (Jan Patočka and Masaryks Conception of History). Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2007, vol. 55, No 3, p. 457-472. ISSN 0015-1831.
 32. BUBENÍČEK, Petr. K Patočkově interpretaci Durychovy novely Boží duha (On Patočka's Interpretation of Durych's Novella Boží duha). In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. 1st ed. Semily: Státní okresní archiv Semily 2007, 2007. p. 278-281. ISBN 978-80-86254-16-6.
 33. JEMELKA, Petr. Místo pro českou filosofii v globalizujícím se světě (Position of czech philosophy in the global World). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2007, vol. 2007, B 54, p. 103-108. ISSN 0231-7664.
 34. ZOUHAR, Jan. On Contemporary Czech Philosophy. Maija Kulle. In Philosophy Worldwide: Current Situation. 1st ed. Riga: International Federation of Philosophical Societes, 2007. p. 69-81. mimo edice. ISBN 978-9984-624-51-8.
 35. 2006

 36. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ and Jiří GABRIEL. Filozofie za protektorátu (Philosophy in the Nazi Protectorate). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 279 pp. mimo edice. ISBN 80-210-3966-3.
 37. 2005

 38. ZOUHAR, Jan. Czeslaw Glombik a česká filozofie (Czeslaw Glombik and the Czech Philosophy). In Filozofia i czas przesly. 1st ed. Katowice: Wydawnictwo Iniversytetu Slaskiego, 2005. p. 32-37. ISBN 83-226-1498-5.
 39. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ and Jiří GABRIEL. Demokracie je diskuse... Česká filosofie 1918-1938 (Democracy is Diskussion...Czech Philosophy 1918-1938). 1st ed. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 199 pp. mimo edice. ISBN 80-7182-190-X.
 40. ZOUHAR, Jan. Slovenská filozofie na stránkách České mysli (Slovak Philosophy on pages of Česká mysl). In Pohlady do slovenskej filozofie 20. storočia. 1st ed. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, 2005. p. 167-176. ISBN 80-969380-0-2.
 41. 2004

 42. ZOUHAR, Jan. Czeska mysl filozoficzna w XX wieku (Czech Philosophy in the XXth Century). Anthropos. Lublin: Uniwersytet M. Curie-Sklodowskiej, 2004, vol. 3, No 1, p. 91-99. ISSN 1732-6680.
 43. ZOUHAR, Jan. K interpretacím Kanta v českém myšlení (On the Interpretations of Kants in the Czech Thinking). In Kant a súčasnosť. 1st ed. Prešov: Prešovská univerzita, 2004. p. 79-87. ISBN 80-8068-305-0.
 44. KROB, Josef and Zdeňka JASTRZEMBSKÁ. Pozytywizm i nauki przyrodnicze w filozofii czeskiej (Positivisme and Science in Czech Philosophy). Prace Instytutu filosofii UMCS. Lublin: WUMC, 2004, vol. 2004, No 3, p. 101-114. ISSN 1732-6680.
 45. 2003

 46. ZOUHAR, Jan. Filozofie a česká společnost v 19. a 20. století (Philosophy and Czech Cociety in the XIXth and XXth Century). In Narody słowiańskie wobec globalizacji. 1st ed. Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2003. p. 188-197. ISBN 83-7338-027-2.
 47. ZOUHAR, Jan. Josef Durdík, T. G. Masaryk a krásná literatura (Josef Durdík, T. G. Masaryk and Belles-Lettres). In Sborník z konference uspořádané ke 100. výročí úmrtí významného českého filozofa a estetika Josefa Durdíka. 1st ed. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2003. p. 63-69. ISBN 80-7308-050-8.
 48. ZOUHAR, Jan. O filozoficznych stosunkach czesko-polskich (On the Czech-Polish philosophical relations). Ed. Czesław Głombik. In Władysław Tatarkiewicz. W siedemdziesięciolecie I wydania Historii filozofii. 1st ed. Katowice: Wydawnictwo Gnome, 2003. p. 125-130. ISBN 83-87819-62-X.
 49. ZOUHAR, Jan, Helena PAVLINCOVÁ and Jiří GABRIEL. Spory v české filozofii mezi dvěma světovými válkami. Výbor textů (Polemics in Czech Philosophy between the Two World Wars.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 335 pp. mimo edice. ISBN 80-210-3124-7.
 50. 2002

 51. JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Spor o Einsteinovu teorii relativity v české filosofii první poloviny dvacátého století (The Controversy over Einstein's Theory of Relativity in Czech Philosophy of the First Half of the Twentieth Century). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002, vol. 2002, B 49, p. 137-148. ISSN 0231-7664.
 52. ZOUHAR, Jan. Stosunek sztuki do światopoglądu w estetyce Jana Mukařovskiego (The Relation between Art and one`s World-view in the Aesthetics of Jan Mukařovský). Edited by Andrzej Kiepas. In ANDRZEJ KIEPAS. Człowiek wobec wyzwań racjonalności. 1st ed. Katowice: Universytet Sląski, 2002. p. 155-158. Prace naukowe Universytetu Sląskiego, nr 2029. ISBN 83-226-1105-6.
 53. PAVLINCOVÁ, Helena. Vorovka a Masaryk (Vorovka and Masaryk). Josef Šmajs (ed.). In Bratislavské přednášky. 1st ed. Brno: Vydavatelství MU, 2002. p. 52-61. ISBN 80-210-2963-3.
 54. 2001

 55. GABRIEL, Jiří, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Česká filosofie mezi dvěma světovými válkami. Náčrt (Czech Philosophy between the Two World Wars. (Outline)). Brno: Masarykova univerzita, 2001. 120 pp. ISBN 80-210-2737-1.
 56. ZOUHAR, Jan. Filozofia czeska końca XIX stulecia w życiu narodowym (Czech philosophy in the life of the nation at the end of the 19th century). Folia Philosophica. Katowice: Uniwersytet Sląski, 2001, vol. 19, No 1, p. 185-190. ISSN 0208-6336.
 57. ZOUHAR, Jan. K filozofickému odkazu T. G. Masaryka (Philosophy of T. G. Masaryk). In T. G. Masaryk na přelomu tisíciletí. 1st ed. Hodonín: Masarykovo muzeum, 2001. p. 3-10.
 58. ZOUHAR, Jan. K Masarykovu pojetí krize moderního člověka (Masaryk's Problem of the Crisis of Modern Man). In T. G. Masaryk, idea demokracie a současné evropanství, 2. díl. 1st ed. Praha: Filosofia, 2001. p. 199-204. ISBN 80-7007-145-1.
 59. PAVLINCOVÁ, Helena and Jiří GABRIEL. Karel Mácha - historik české filosofie (Karel Mácha - the historian of the Czech Philosophy). In Filosof českých duchovních dějin. Brno: Moravská zemská knihovna, 2001. p. 34-39. ISBN 80-7051-129-X.
 60. ZOUHAR, Jan. Národnostní tolerance a intolerance jako minulé a současné téma českého myšlení (National Tolerance and Intolerance in Czech Philosophy). In Europejskie modele tolerancji. 1st ed. Rzeszów: Wydawnictwo Universytetu Rzeszowskiego, 2001. p. 331-336. ISBN 83-7338-000-0.
 61. ZOUHAR, Jan. Nesamozřejmost národa a nesamozřejmost filozofie (Non-Selfevidentness of Nation and Non-Selfevidentness of Philosophy). SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, vol. 50, B 48, p. 27-35. ISSN 0231-7664.
 62. 2000

 63. ZOUHAR, Jan. Jan Legowicz w czeskim srodowisku w latach siedemdziesiatych (Jan Legowicz and Czech). Res Humana. Warszawa: Towarzystwo Kultury Swieckiej, 2000, X., No 3, p. 26-28. ISSN 0867-847X.
 64. ZOUHAR, Jan. Minulý konec století (Last End of Century). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 146 pp. Spisy Filozofické fakulty č. 331. ISBN 80-210-2269-8.
 65. 1999

 66. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie o filozofii Františka Palackého (Czech Philosophy by Palacký´s Philosophy). Ed. František Šmahel s Evou Doležalovou. In František Palacký 1798/1998, dějiny a dnešek. 1st ed. Praha: Historický ústav AV ČR, 1999. p. 81-86. ISBN 80-7286-003-8.
 67. ZOUHAR, Jan. Česká filozofie v národním životě posledního století. Eds. František Mihina - Viera Bilasová - Rudolf Dupkala. In Slovenská a česká filozofie na prelome tisícročí. 1st ed. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity, 1999. p. 23-30. Acta Facultatis Philosophicae, Filozof. zborník 11. ISBN 80-88885-66-3.
 68. ZOUHAR, Jan. Filozofie citu Františka Mareše (František Mareš and his philosophy of the sentiment). Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, vol. 48, B 46, p. 103-106. ISSN 0231-7664.
 69. ZOUHAR, Jan. Studie k dějinám českého myšlení 20. století (Studies at History of Czech Philosophy in the XXth Century). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 150 pp. ISBN 80-210-2256-2.
 70. 1998

 71. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů (Dictionary of Czech Philosophers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 pp. ISBN 80-210-1840-2.
 72. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů (Dictionary of Czech Philosophers). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 pp. ISBN 80-210-1840-2.
 73. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 pp. 34 hesel. ISBN 80-210-1840-2.
 74. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Slovník českých filozofů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 697 pp. ISBN 80-210-1840-2.
 75. 1995

 76. GABRIEL, Jiří, Lubomír NOVÝ and Jan ZOUHAR. Česká filozofie ve 20. století 1. Směry, osobnosti, problémy (Czech Philosophy in the XXth Century 1). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 361 pp. ISBN 80-210-1226.
 77. GABRIEL, Jiří, Josef KROB, Helena PAVLINCOVÁ and Jan ZOUHAR. Česká filozofie ve 20. století 2. Biograficko-bibligrafický slovník (Czech Philosophy 2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 186 pp. ISBN 80-210-1242-0.
 78. 1994

 79. GABRIEL, Jiří, Jaroslav HROCH and Lubomír NOVÝ. Czech Philosophy in the Twentieth Century. 1st ed. Washington, D.C.: Paideia Press and The Council for Research in Values and Philosophy, 1994. 234 pp. Czech Philosophical Studies, II. ISBN 1-56518-028-3.
Display details
Displayed: 3/10/2023 19:24