Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KAMENICKÁ, Renata and Jeffrey Alan VANDERZIEL. Cohesion and Coherence Issues in Student Translations of Heritage Promotion Texts. In Rázusová, Magdalena. English in Heritage Presentation. Prešov: Vydavateľstvo PU v Prešove, 2014. p. 41-51. ISBN 978-80-555-1099-6.
 2. 2008

 3. KŘÍSTEK, Michal. Vlastní jméno osobní v uměleckém překladu: český Huckleberry Finn 1893-2003. (Translating personal names in fiction: Czech versions of Huckleberry Finn (1893-2003)). ČORNEJOVÁ, M. a KOSEK, P. (ed.). In Jazyk a jeho proměny : prof. Janě Pleskalové k životnímu jubileu. Brno: Host, 2008. p. 164-170. ISBN 978-80-7294-301-2.
 4. 2005

 5. DRÁBEK, Pavel, Daniel PŘIBYL and Dana ŠLANCAROVÁ. Kapradí: Knihovna překladů raného anglického dramatu (Kapradí: Electronic Library of Czech Translation of Older English Drama). 2005.
 6. 2004

 7. RAMBOUSEK, Jiří. Notes on Translations of Václav Havel's Plays. In Drama Translation and Theatre Practice. Frankfurt am Mein: Peter Lang, 2004. p. 159-170. ISBN 3-631-50755-0.
 8. 2003

 9. VANDERZIEL, Jeffrey Alan. Úvod (Introduction). In Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů. 1st ed. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003. 501 pp. ISBN 80-86151-81-6.
 10. VANDERZIEL, Jeffrey Alan and Jiří RAMBOUSEK. Vinnetou tady nebydlí: Antologie současných povídek severoamerických indiánů (Winnetou Doesn't Live Here: Anthology of Contemporary American Indian Short Stories). 1st ed. Brno, Česká republika: Větrné mlýny, 2003. 501 pp. ISBN 80-86151-81-6.
Display details
Displayed: 8/12/2021 18:28