Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. REHÁK, Martin, Michal PĚCHOUČEK, Martin GRILL, Jan STIBOREK, Karel BARTOŠ and Pavel ČELEDA. Adaptive Multiagent System for Network Traffic Monitoring. IEEE Intelligent Systems, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2009, vol. 24, No 3, p. 16-25. ISSN 1541-1672.
 2. LEXA, Matej, Václav SNÁŠEL and Ivan ZELINKA. Data-mining protein structure by clustering, segmentation and evolutionary algorithms. In Data Mining: Theoretical Foundations and Applications. Germany: Springer Verlag, 2009. p. 221-248, 28 pp. ISBN 978-3-642-01087-3. doi:10.1007/978-3-642-01088-0_10.
 3. 2008

 4. ŘEZÁČ, Martin. Data mining -- moderní způsob získávání informací (Data mining -- the modern way of information acquiring). Forum Statisticum Slovacum, 2008, vol. 2008, No 7, p. 113-118. ISSN 1336-7420.
 5. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Mária BRIATKOVÁ and Zdeněk KEDAJ. DZEMUj: A Tool for Mining in e-Learning Tests. Description and Experience. In Proceedings of the 7th European Conference on eLearning ECEL. Reading, England: Academic Conferences Limited, 2008. p. 299-303, 4 pp. ISBN 978-1-906638-23-8.
 6. ANTLOVÁ, Klára and Lubomír POPELÍNSKÝ. Predicting Information System Competencies in Small and Medium Enterprises with Data Mining Methods. In Proceedings of IASK Intl. Conference E-Activity and Leading Technologies. Madrid: IASK - International Association for the Scientific Knowledge, 2008. 10 pp. ISBN 978-989-95806-3-3.
 7. 2007

 8. KUMPOŠT, Marek. Data Preparation for User Profiling from Traffic Log. In Proceedings of The International Conference on Emerging Security Information, Systems, and Technologies (SECURWARE 2007). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2007. p. 89-94, 6 pp. ISBN 0-7695-2989-5.
 9. VEČEŘOVÁ, Petra, Martin VEČEŘA and Lubomír POPELÍNSKÝ. Dolování v datech a e-learning: Případová studie (E-learning data mining. A case study). In E-learning přichází: sborník SCO 2007. Brno: Vydavatelství Masarykovy university, 2007. p. 61-68, 8 pp. ISBN 978-80-210-4296-4.
 10. BLAŤÁK, Jan and Lubomír POPELÍNSKÝ. dRAP-Independent: A Data Distribution Algorithm for Mining First-Order Frequent Patterns. Computing and Informatics, Bratislava, 2007, vol. 26, No 3, p. 345-366. ISSN 1335-9150.
 11. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (Dynamic geovisualization in crisis management). In Znalosti 207. Ostrava: VŠB TU, 2007. p. 381-383, 3 pp. ISBN 9788024812793.
 12. ŠEBESTA, Robin. Koncepce manažerského informačního systému na MOÚ. In Edukační sborník XXXI. Brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2007. p. 56-56, 1 pp. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 13. VEČEŘA, Martin, Lubomír POPELÍNSKÝ and Jan BLAŤÁK. Mining First-Order Frequent Patterns in e-Commerce Data. In New Trends in Artificial Intelligence. Proceedings of EPIA 2008. Portugalsko: APPIA, IEEE, AAAI, ECCAI, ACM, 2007. p. 475-486, 12 pp. ISBN 978-989-95618-0-9.
 14. 2006

 15. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER and Jana ŠARMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází (Ovarian cancer risk and in vitro fertilisation - analysis by data mining). Medica Publishing. Brno: Medica Publishing, 2006. 79 pp. Závěrečná grantová zpráva.
 16. VÝBORNÝ, Ondřej. Privacy Preserving Data Mining. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. Ostrava: VŠB -Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 324-327. ISBN 80-248-1001-8.
 17. 2005

 18. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Tomáš BUK and Petr KUBA. GRR: data mining in geographic information systems. In Proceedings of ISIM'05. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2005. p. 11-20, 10 pp. ISBN 8086840093.
 19. POPELÍNSKÝ, Lubomír and Jan BLAŤÁK. Toward mining of spatiotemporal maximal frequent patterns. In Proceedings of ECML/PKDD Workshop on Mining Spatio-Temporal Data (MSTD),. Porto: UP, 2005. p. 31-40, 10 pp.
 20. 2004

 21. BLAŤÁK, Jan and Lubomír POPELÍNSKÝ. Hledání maximálních častých vzorů v logice prvního řádu (Finding maximal frequent patterns in first-order logic). In Sborník 3. ročníku konference Znalosti 2004. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. p. 362-373, 11 pp. ISBN 80-248-0456-5.
 22. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Jana ŠARMANOVÁ and Zdenk ŠARMAN. Ovarian hyperstimulation syndrome analysis of risk factors using data mining methods. In Book of abstracts XVIII th congres of EBCOG. 1;2004. Athens: EBCOG, 2004. p. 215-216, 2 pp.
 23. 2003

 24. BUK, Tomáš, Petr KUBA and Lubomír POPELÍNSKÝ. GRR: Systém pro získávání znalostí v geografických datech (GRR: Knowledge Discovery System for Geographical data). In Sborník konference GIS... Ostrava 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ostrava, 2003. p. 1-11, 11 pp.
 25. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER and Jana ŠARMANOVÁ. Rizikové faktory ovariálního hyperstimulačního syndromu - analýza pomocí data mining. none. In Asistovaná reprodukce. 1. vyd. Brno: Asistovaná reprodukce, 2003. p. 49.
 26. 2002

 27. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin HUSER, Jana ŠARMANOVÁ, Zdeněk ŠARMAN and Tomáš SOLÁR. Application of data mining methods in assisted reproduction technology. Česká gynekologie Suppl. 2, Praha: ČLS JEP, 2002, vol. 67, No 2, p. 34-35. ISSN 1210-7832.
 28. 2001

 29. KUBA, Petr. Data Structures for Spatial Data Mining. Brno: Fakulta Informatiky, Masarykova Univerzita, 2001. 22 pp.
 30. POPELÍNSKÝ, Lubomír and František HANÁK. Objevovani znalosti a data mining (Knowledge Discovery And Data Mining). In Sbornik DATAKON. Brno: FI MU Brno, 2001. p. 12-21, 10 pp. ISBN 80-227-1597-2.
 31. 2000

 32. BOUREK, Aleš, Jan ŽIŽKA, Pavel VENTRUBA and Luděk FREY. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. (The use of the Internet for monitoring trends in assisted reproduction and reproductive medicine.). Gynekolog, Třebechovice: Medexart, 2000, vol. 2, No 6, p. 220-223. ISSN 1210-1133.
 33. 1997

 34. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Zdeněk ŠARMAN and Jana ŠARMANOVÁ. Využití neuronových sítí ke stanovení faktorů ovlivňujících asistovanou reprodukci (Using data mining method to determine factors with influence on IVF). In Asistovaná reprodukce, 7/1997. 1997. vyd. Brno: Medica Publishing, 1997. p. 21-23, 3 pp.
Display details
Displayed: 1. 10. 2020 03:22