Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. ČEŠKOVÁ, Eva. Deprese, antidepresivní léčba a přírůstek hmotnosti (Depression, treatment with antidepressant and weight increase). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2009, vol. 13, suppl. 2, p. 46-47. ISSN 1211-7579.
 2. PŘIKRYL, Radovan. Deprese z různých úhlů pohledu III (Depression from various aspects). Galén. Praha: Galén, 2009. 209 pp. Galén. ISBN 978-80-7262-5.
 3. PŘIKRYL, Radovan. Depresivní porucha: diagnotika a léčba (Depressive disorder: diagnosis and therapy). In Acta Aphasiologica. Brno: TA-SERVICE, s.r.o., 2009. p. 16-20. ISBN 978-80-904020-1-0.
 4. ČEŠKOVÁ, Eva. Psychiatrie, bolest a její léčba (Psychiatry, treatment for suffering). Lékařské listy - příloha Zdravotnických novin. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2009, vol. 10, No 26, p. 26-27. ISSN 0044-1996.
 5. 2008

 6. ŠULCOVÁ, Alexandra and Jana PISTOVČÁKOVÁ. Animal behavioural models of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2008, vol. 11, Suppl 1, p. 69. ISSN 1461-1457.
 7. REKTOROVÁ, Irena. Deprese u Parkinsonovy nemoci. (Depression in Parkinson's disease.). In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. p. 89-106. Galén. ISBN 978-80-7262-547-5.
 8. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of aripiprazole on behaviour and leukocyte phagocytosis in the olfactory bulbectomy model of depression in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2008, vol. 18, Suppl.4, p. S258, 1 pp. ISSN 0924-977X.
 9. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Effect of rimonabant on social behaviour in the olfactory bulbectomy model of depression in mice. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge: Cambridge University Press, 2008, vol. 11, Suppl.1, p. 126. ISSN 1461-1457.
 10. VRŠKOVÁ, Dagmar. Endocannabinoid system involvement in drug addiction, depression and neurotic disorders. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2008, vol. 81, No 1, p. 47-52. ISSN 1211-3395.
 11. USTOHAL, Libor. Farmakorezistentní deprese (Pharmacoresistant depression). In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. p. 127-143. Editor: Přikryl Radovan, 3. ISBN 978807262474-4.
 12. ROUBAL, Jan. Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů (Phenomenon of vitious circle of depression from the view of five psychotherapeutic approaches). Československá psychologie. 2008, LII, No 6, p. 615-624. ISSN 0009-062X.
 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak léčit depresi v ordinaci PL? (Cure depressions in practical surgery which way?). Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2008, vol. 5, No 11, p. 455-456. ISSN 1214-8687.
 14. FLODROVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jan JUŘICA, Veronika PEŇÁSOVÁ and Renata GAILLYOVÁ. Molecular genetic identification of the major cyp2d6 alleles and utilization in psychiatric treatment of depression. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2008, vol. 11, suppl.1, p. 107-107. ISSN 1461-1457.
 15. ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese (Possibilities treatment for depression). Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, vol. 10, No 1, p. 23-31. ISSN 1212-4184.
 16. PŘIKRYL, Radovan. Nové možnosti léčby deprese pomocí moderních neurostimulačních metod (New treatment options of depression by neuromodulation techniques). Lékařské listy, příloha ZN. Praha: Zdravotnicke noviny, 2008, vol. 16, No 16, p. 28-32, 4 pp. ISSN 1214-7664.
 17. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Michal NĚMEČEK and Alexandra ŠULCOVÁ. Preclinical experience of the antidepressant effect of aripiprazole. In Regional CINP Congress. Bratislava: Collegium Internationale Neuro-psychopharmacologicum, 2008. p. 49.
 18. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL and Libor USTOHAL. Procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation and its influence on psychopathology andcognitive function in depression. In 26th Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum Congress (CINP). 2008. ISSN 1461-1457.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva. Types of Episodes and Treatment Characteristics of Patients with Bipolar Disorder at the Department of Psychiatry in Brno. Bipolar Disorders. Pittsburgh, USA: Blackwell Munksgaard, 2008, vol. 10, suppl. 1, p. 32-32. ISSN 1398-5647.
 20. 2007

 21. ROUBAL, Jan. Deprese, diagnóza vztahu (Depression, diagnosis of relationship). Psych@Som (Psychosomatická medicína). 2007, I/2007, No 1, p. 26-28. ISSN 1214-6102.
 22. ROUBAL, Jan. Depression - A Gestalt Theoretical Perspective. British Gestalt Journal. 2007, vol. 16, No 1, p. 35-43. ISSN 0961-771X.
 23. ROUBAL, Jan. Je deprese nakažlivá? In Sborník z 1. české konference gestalt terapie. 2007. p. 61-64, 3 pp.
 24. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinická vodítka NICE léčby depresivních poruch u dětí a adolescentů (NICE quideline of treatment of depressive disorders in children and adolescents). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, vol. 103, No 4, p. 158-161. ISSN 1213-0508.
 25. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Eva ČEŠKOVÁ, Radovan PŘIKRYL and Hana KUČEROVÁ. Profil a dynamika kognitivního výkonu při léčbě antidepresivy (pilotní studie) (Profile and Dynamics of Cognitive Performance in Antidepressant Treatment). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 4, p. 168-174. ISSN 1212-0383.
 26. ROUBAL, Jan. Přehled psychoterapeutických možností u deprese (Overview of psychotherapeutic possibilities with depression). In Acta psychiatrica postgradualia bohemica. 1st ed. Praha: Galén, 2007. p. 231-256. ISBN 978-80-7262-407-2.
 27. ROUBAL, Jan. Psychoterapie deprese: přístup gestalt terapie (Psychotherapy of Depression: the Approach of Gestalt Therapy). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 7, p. 341-345. ISSN 1212-0383.
 28. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL and Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce (rTMS, depression and cognitive function). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 6, p. 285-290, 15 pp. ISSN 1212-0383.
 29. ŠULCOVÁ, Alexandra and Jana PISTOVČÁKOVÁ. Role of cannabinoid CB1 receptor inhibition in regulation of anxiety and depression related behaviours in mice. In Programme and Abstracts, 9th International Neuroscience Winter Conference. Soledne, Austria: Medical University Innsbruck, 2007. p. 66.
 30. BAROUN, Khader and Alexandra ŠULCOVÁ. THE IMPACT OF GENDER, ANXIETY, AND DEPRESSION ON PERFORMANCE ON PURSUIT ROTOR. Social Behavior and Personality. New Zealand: Society for personality Research, 2007, vol. 35, No 5, p. 615-625. ISSN 0301-2212.
 31. VRŠKOVÁ, Dagmar. Úloha endokanabinoidního systému a jeho exogenní modulace v animálních modelech u látkových závislostí, deprese, anxiety a agresivity (The role of endocannabinoid system and its exogenous modulation in animal models of drug dependence, depression, anxiety and aggressivity). Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). Bratislava: Obzor, 2007, vol. 42, No 4, p. 227-234. ISSN 0862-0350.
 32. 2006

 33. ŠULCOVÁ, Alexandra. Animal behavioural models of depression. In Depressive disorders: from neurobiology to pharmacological treatment. Catania, Italy: University of Catania, 2006. p. 12.
 34. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Alexandra ŠULCOVÁ, John KELLY and Brian LEONARD. Behavioural and immune effects of cannabidiol in a mouse model of bilateral olfactory bulbectomy. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2006, vol. 9, No 12, p. 778. ISSN 1461-1457.
 35. NAVRÁTILOVÁ, Petra, Michal ČERNÍK, Hana KUČEROVÁ and Radovan PŘIKRYL. Dynamika kognitivní dysfunkce při léčbě antidepresivy (Dynamics of cognitive dysfunction in antidepression treatment). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2006, vol. 10, suppl. 1, p. 17-17. ISSN 1211-7579.
 36. ROUBAL, Jan. Gestalt přístup v terapii deprese (Gestalt approach in the therapy of depression). Praktický lékař. 2006, vol. 85, No 2, p. 118-120. ISSN 0032-6739.
 37. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Is there any procognitive effect of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in depression? The International Journal of Neuropsychopharmacology. Paris: Cambridge University Press, 2006, 9,suppl.1, No 6, p. 192-192. ISSN 1461-1457.
 38. BOB, Petr and Marek ŠUSTA. Limbic irritability and chaotic neural response during conflicting Stroop task in the patients with unipolar depression. Physiological Research. 2006, vol. 55, No 1. ISSN 0862-8408.
 39. ČEŠKOVÁ, Eva, Petra NAVRÁTILOVÁ, Libor USTOHAL and Hana KUČEROVÁ. Pharmacoresistant depression and combinations of antidepressants. Farmakorezistentní deprese v kombinaci s antidepresivy. In CINP Regional meeting Final program and Book of Abstracts. Tallin, Estonia: University of Tartu Tallin, 2006. p. 26-27.
 40. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol (Issues of Social Adaptation at Primary School Pupils). In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006 [CD-ROM]. 1st ed. Plzeň: ZČU v Plzni, 2006. p. 23-30, 7 pp. ISBN 80-7043-483-X.
 41. STRÁNSKÁ, Zdenka and Ivana POLEDŇOVÁ. Problémy sociální adaptace žáků základních škol (Issues of Social Adaptation at Primary School Pupils). In Kocurová, M. (Ed.): Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference ČAPV pořádané Katedrou pedagogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni ve dnech 5.-7.9. 2006. 1st ed. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. p. 33-33. ISBN 80-7043-483-X.
 42. 2005

 43. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Behavioural effects of selected antiepileptics in mice defeated on social interactions. Behavioural Pharmacology. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2005, vol. 16, Suppl.1, p. S42-S42, 1 pp. ISSN 0955-8810.
 44. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. Behavioural, immune and humoral effects of antidepressant-like drugs in selected animal models. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 128 pp. 1.
 45. REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK and J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, vol. 12, No 12, p. 9-15., 7 pp. ISSN 1351-5101.
 46. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Depression and Schizophrenia - is the same from the view of neuropsychological profile? In IX. Congreso MUndial sobre Trastornos de Personalidad. 2005. 1 pp.
 47. BOB, Petr, M. SUSTA, J. PAVLAT, K. HYNEK and J. RABOCH. Depression, traumatic dissociation and epileptic-like phenomena. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2005, 26/2005, 4/2005, p. 321-325. ISSN 0172-780X.
 48. BOB, Petr and Marek ŠUSTA. Depression, traumatic dissociation and epileptic-like phenomena. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2005, vol. 26, No 26, p. 321-5, 4 pp. ISSN 0172-780X.
 49. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Miroslav DOSTÁLEK, Alexandra ŠULCOVÁ and Daniela JEŽOVÁ. Endocrine and immune changes following chronic treatment with tiagabine and amisulpride in the olfactory bulbectomized rat model of depression. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2005, vol. 15, No 1, p. S44-S44, 1 pp. ISSN 0924-977X.
 50. ŠULCOVÁ, Alexandra. Endokanabinoidní systém mozku a psychózy (Endocannbainoid brain system and psychoses). Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2005, vol. 9, No 4, p. 311-316. ISSN 1211-7579.
 51. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Alexandra ŠULCOVÁ and Daniela JEŽOVÁ. Felbamate reduces hormone release and locomotor hypoactivity induced by repeated stress of social defeat in mice. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2005, vol. 15, No 2, p. 153-158. ISSN 0924-977X.
 52. ŠULCOVÁ, Alexandra. Gender differences in neurobehavioural plasticity during stress and depression. Homeostasis in Health and Diseases. Milano, Italy: CIANS Homeostasis, 2005, vol. 43, No 3, p. 150-152. ISSN 0960-7560.
 53. VOTAVA, Martin and Jana PISTOVČÁKOVÁ. Preklinické modely deprese - I. část (farmakologické a genetické) (Preclinical models of depression - Part I. (pharmacological and genetic)). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, vol. 9, No 2, p. 100-104. ISSN 1211-7579.
 54. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Martin VOTAVA. Preklinické modely deprese - II. část (behaviorální) (Preclinical models of depression - Part II (behavioural)). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2005, vol. 9, No 3, p. 197-202. ISSN 1211-7579.
 55. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacient a pacient s depresivní poruchou (Profile of cognitive functions in patients with depression and schizophrenia). eská a slovenská psychiatrie. Praha, 2005, vol. 101, No 8, p. 412-421. ISSN 1212-0383.
 56. KUČEROVÁ, Hana, Martina KUNOVSKÁ, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Profil kognitivního poškození u schizofrenních pacientů a pacientů s depresivní poruchou. (Profile of cognitive functions in patients with schizophrenia and depression.). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2005, vol. 101, No 8, p. 412-421. ISSN 1212-0383.
 57. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Profil kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou - první zkušenosti. (Profile of cognitive functions in patients with depression and schizophrenia.). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, vol. 9, No 2, p. 27-27. ISSN 1211-7579.
 58. TURBOVÁ, Jarmila and Petr CAGAŠ. Rozdíly obrazu depresivního prožívání dle individuálních škál subjektivních potíží (ŠIP, N-5) uváděných muži a ženami v ambulantní péči. In HELLER, Daniel; PROCHÁZKOVÁ, Jana; SOBOTKOVÁ, Irena (ed.). Psychologické dny 2004: Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování: sborník příspěvků z konference Psychologické dny, Olomouc 2004. Olomouc: Universita Palackého v Olomouci, 2005. 12 s. ISBN 80-244-105.
 59. KUBEŠOVÁ, Hana. Terapie deprese - kasuistiky (Depression therapy. Case reports.). Česká geriatrická revue. Medica Helathworld, 2005, vol. 3, No 3, p. 33-37. ISSN 1214-0732.
 60. ŽOURKOVÁ, Alexandra and Jana NOVOTNÁ. Vliv trazodonu na sexuální funkce (The effect of trazodone on sexual function). Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2005, vol. 9, suppl.1, p. 55-56. ISSN 1211-7579.
 61. 2004

 62. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Antidepressant-like effects of tiagabine on locomotor/exploratory behaviour and leukocyte phagocytosis in rats. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science B.V., 2004, vol. 14, Suppl.1, p. S41-S42, 2 pp. ISSN 0924-977X.
 63. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŠULCOVÁ, Pavel THEINER, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ, Andrea CEJPKOVÁ, Pavla HAVLÍKOVÁ, Lucie PILAŘOVÁ and Leoš LANDA. Central/East European C.I.N.P. Regional Meeting. 2004.
 64. PERNA, Martin, Hana KUČEROVÁ, Radovan PŘIKRYL and Eva ČEŠKOVÁ. Cognitive functions, depression and repetitive transcranial magnetic stimulation. 2004.
 65. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Ivan LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ and Eva HADAŠOVÁ. Effect of St. Johns wort (Hypericum perforatum) standardized extract on leukocyte phagocytosis in rat model of depression. Psychiatrie. Praha: Tigis, s.r.o., 2004, vol. 8, Suppl.4, p. 39-40. ISSN 1211-7579.
 66. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Effects of valproate on leukocyte phagocytosis in mice and in a rat model of depression. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam: Elsevier B.V./ECNP, 2004, vol. 14, No 3, p. S194-195, 2 pp. ISSN 0924-977X.
 67. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Simona SKOTÁKOVÁ, Eva ČEŠKOVÁ and Tomáš KAŠPÁREK. High frequency rTMS in the treatment of depression. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, No 1, p. 40-40. ISSN 1211-7579.
 68. NOVÁKOVÁ, Jana, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ and Alexandra ŠULCOVÁ. Involvement of 5-HT1 and 5-HT2 receptor activity in methamphetamine i.v. self-administration in rats depressed by olfactory bulbectomy. Fundamental & Clinical Pharmacology. UK: Blackwell Publishing, 2004, vol. 18, Suppl. 1, p. 45-45. ISSN 1744-3377.
 69. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou (Cognitive dysfunction in patients with depresion and schizophrenia - comparison). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, suppl. 1, p. 15-15. ISSN 1211-7579.
 70. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Posudzovanie možného antidepresívneho účinku farmák podľa zmien správania potkanov s bilaterálnou olfaktorickou bulbektómiou (Assessment of a drug potential antidepressant effect using the rat model of bilateral olfactory bulbectomy). In 31. etologická konferencia, Poľana. ÚBGŽ SAV, Bratislava: Česká a Slovenská etologická spoločnosť, 2004. p. 33.
 71. ŠLAIS, Karel, Jana PISTOVČÁKOVÁ and Alexandra ŠULCOVÁ. Posuzování možného antidepresivního účinku podle lokomočně-pátracího chování myší vystavených opakovaně agresivním interakcím (Investigation of the possible antidepressant effect on locomotor-exploratory behaviour in mice after agonistic interactions). In Abstrakta 31. etologické konference. Praha: Česká a Slovenská etologická společnost, 2004. p. 36-36.
 72. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Rat model of depression, behavioural and immune changes after administration of antipsychotic and antiepileptic agents. Homeostasis. Milano, Italy: C.I.A.N.S., 2004, vol. 43, No 1, p. 45-46. ISSN 0960-7560.
 73. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Sertindole has an antidepressant-like effect on behaviour and immune system in the bilaterally olfactory bulbectomized rats. In FENS Forum Abstracts. vol 2. Portugal: Forum of European Neuroscience Societies, 2004. p. A234.4, 1 pp.
 74. ČEŠKOVÁ, Eva. Současné možnosti farmakoterapie deprese (New treatment possibilities of pharmacotherapy of depression). Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, Suppl.1, p. 14. ISSN 1211-7579.
 75. PISTOVČÁKOVÁ, Jana. The ECNP Travel Award for publication and presentation: Antidepressant-like effects of tiagabine on locomotor/exploratory behaviour and leukocyte phagocytosis in rats (Antidepressant-like effects of tiagabine on locomotor/exploratory behaviour and leukocyte phagocytosis in rats). Scientific Committee of the European College of Neuropsychopharmacology (ECNP), 2004.
 76. ČEŠKOVÁ, Eva, Alexandra ŽOURKOVÁ, Simona SKOTÁKOVÁ and Tomáš KAŠPÁREK. The pitfalls of antidepressant treatment (gender differences). Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2004, vol. 8, suppl.4, p. 16-17. ISSN 1211-7579.
 77. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Miroslav DOSTÁLEK, Jan JUŘICA, Josef TOMANDL, Igor LINHART, Alexandra ŠULCOVÁ and Eva HADAŠOVÁ. Vplyv štandardizovaného extraktu LI160 (Hypericum perforatum) na leukocytárnu fagocytózu vo zvieracom modeli depresie (Effect of LI160 on leukocyte phagocytosis in an animal model of depression). In Sborník abstrakt XI. ročníka Konference mladých lékařů. Brno: FN u sv. Anny, LF MU, 2004. p. 54.
 78. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Martin PERNA, Tomáš KAŠPÁREK and Eva ČEŠKOVÁ. Zkušenosti s rTMS u depresivní poruchy (Experiences with rTMS in depression). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2004, vol. 8, No 1, p. 45. ISSN 1211-7579.
 79. 2003

 80. KABELKA, Ladislav. Dealing the depression. Update. Brno: Medica publishing and consulting s.r.o., 2003, 2003/4, No 10, p. 21-22, 50 pp. ISSN 1213-4856.
 81. TALLOVÁ, Jaroslava, Marie BIČÍKOVÁ, Martin HILL, Josef TOMANDL and Michaela PROCHÁZKOVÁ. Depressive women homocysteine and steroid levels during the menstrual cycle. In Journal of Inherited Metabolic Disease. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 87. ISBN 0141-8955.
 82. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Aikaterina MAKATSORI, Alexandra ŠULCOVÁ and Daniela JEŽOVÁ. Felbamát působí u myší behaviorální a humorální změny ukazující na jeho antidepresivní aktivitu (Felbamate is inducing behavioural and hormonal changes in mice indicating its antidepressant activity). Československá fyziologie. Praha: Česká Lékařská Společnost J. E. Purkyně, 2003, vol. 52, No 4, p. A20-A21, 2 pp. ISSN 1210-6313.
 83. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ and Martin PERNA. Kognitivní deficit a depresivní porucha (Část 1.) (Cognitive dysfunction and depressive disorder). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 8, p. 430 - 433. ISSN 1212-0383.
 84. ŽOURKOVÁ, Alexandra and Eva HADAŠOVÁ. Paroxetine-Induced Conversion of Cytochrome P450 2D6 Phenotype and Occurence of Adverse Effects. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, vol. 22, No 2, p. 103-113. ISSN 0231-5882.
 85. REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, Jiří FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, Pavel RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK and Jana VELÍSKOVÁ. Pramipexole and pergolide in the treatment of depression in Parkinson's disease:a national multicentre prospective randomized study. European Journal of Neurology. Oxford: Blackwell Science, 2003, vol. 10, No 10, p. 399-406. ISSN 1351-5101.
 86. ČERMÁK, Ivo. Sebevražda a tvůrčí čin (Suicide and creative act). In Sarah Kane, Psychóza ve 4.48. Praha: Národní divadlo, 2003. p. 58-70. Neudáno. ISBN 80-7258-114-7.
 87. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK and Martin PERNA. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy (Our experiencies with cognitive dysfunction and depression). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, vol. 99, No 8, p. 442-445. ISSN 1212-0383.
 88. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Eva ČEŠKOVÁ and Tomáš KAŠPÁREK. Vlastní zkušenosti s vyšetřováním kognitivních funkcí u depresivní poruchy (2.část) (Our experiences with neurological assessment in patients with depression). česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2003, vol. 2003, No 8, p. 442-445, 5 pp. ISSN 1212-0383.
 89. PISTOVČÁKOVÁ, Jana and Alexandra ŠULCOVÁ. Využitie zvieracieho modelu depresie pri overovaní antidepresívnych účinkov amisulpridu (The use of the animal model of depression in assessment of antidepressant-like effects of amisulpride). In Sborník abstrakt X. konference mladých lékařů. Brno: Fakultní nemocnice u svaté Anny, 2003. p. 31.
 90. 2002

 91. ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakoterapie deprese a schiziofrenie (Pharmacotherapy of depression and schizophrenia). 50 let Zdravotnických novin 1950-2002 (mimoř.příl.). 2002, vol. 2002, listopad, p. 100-101. ISSN 0044-1996.
 92. TALLOVÁ, Jaroslava, Marie BIČÍKOVÁ, Martin HILL, Josef TOMANDL and Darja VALENTOVÁ. Homocysteine, menstrual cycle and depression. In Zborník XIII. Biochemický zjazd. Bratislava: VEDA, vydavatelstvo SAV, 2002. p. 211. Abstracts.
 93. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena eds. Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém (The Unemployment. Psychological, economical and social problem). Praha: Grada Publishing a. s., 2002. 236 pp. Psyché. ISBN 80-247-9006-8.
 94. 2001

 95. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK and Vlasta OBROVSKÁ. Mozková perfuze a deprese-99mTc-HMPAO SPECT (Brain Perfusion and Depression-99mTc-HMPAO SPECT). Psychiatrie. Praha: TIGIS s.r.o., 2001, vol. 5, No 2, p. 68-73. ISSN 1211-7579.
 96. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ and Jiří PRÁŠEK. Naše zkušenosti se SPECT u deprese (Our experience with SPECT in depression). Psychiatrie. Praha: Tigis, 2001, vol. 5, Suppl. 1, p. 28. ISSN 1211-7579.
 97. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Jiří PRÁŠEK and Vlasta OBROVSKÁ. Zkušenosti s metodou SPECT u pacientů s depresivní poruchou (Experience with SPECT in Patients Suffering from Major Depression). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, vol. 97, No 7, p. 340-342. ISSN 1212-0383.
 98. 2000

 99. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ and Alexandra ŽOURKOVÁ. Deprese a mozková perfuze: SPECT studie. In Psychiatrie pro XXI. století. 1st ed. Praha: Galén, 2000. p. 87.
 100. KUBEŠOVÁ, Hana and Pavel WEBER. Deprese ve vyšším věku (Depression in elderly). Postgraduální medicína. Praha: Strategie, 2000, vol. 2, No 5, p. 573-578. ISSN 1212-4184.
 101. PŘIKRYL, Radovan, Eva ČEŠKOVÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ and Jiří PRÁŠEK. Depression and brain perfusion: a SPECT study. European Psychiatry. Paris, France: Elsevier, 2000, vol. 15, suppl. 2, p. 364-364. ISSN 0924-9338.
 102. BRÁZDILOVÁ, Ludmila, Jaromír ŠVESTKA and Oldřich SYNEK. Hladiny sérového cholesterolu a suicidální chování u žen s depresivní a schizofrenní poruchou Klinická retrospektivní studie /Abstrakt/. In 3. sjezd České psychiatrické společnosti. Psychiatrie pro XXI. století. Praha: Galén, 2000. p. 22-23. ISBN 80-86257-18-5.
 103. BIČÍKOVÁ, Marie, Jaroslava TALLOVÁ, Martin HILL, Zuzana KRAUSOVÁ and Richard HAMPL. Serum concentrations of some neuroactive steroids in women suffering from mixed anxiety -depressive disorder (of some neuroactive steroids in women suffering from mixed anxiety -depressive disorder). Neurochemical Research. New York: Kluwer Academic /Plenum Publ/, 2000, vol. 25, No 12, p. 1623-1627. ISSN 0364-3190.
 104. ČEŠKOVÁ, Eva. Sulpirid-nový pohled na starý lék (Sulpiride-New Aspect of Drug). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS J.E. Purkyně, 2000, vol. 96, No 8, p. 416-419. ISSN 1212-0383.
 105. ČEŠKOVÁ, Eva. The pitfalls of long-term treatment of depression. Homeostasis. Praha, 2000, vol. 40, 3-4, p. 76-78. ISSN 0960-7560.
 106. ČEŠKOVÁ, Eva. Úskalí dlouhodobé antidepresivní léčby (Pitfalls of Long -Term Antidepressive Pharmacotherapy). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2000, vol. 96, No 5, p. 244-247. ISSN 0069-2336.
 107. 1999

 108. PROKOPOVÁ, Zdeňka and Zdeněk BOLELOUCKÝ. Moklobemid v ambulantní psychiatrické praxi (Moclobemide in psychiatric outpatient service). In Neurobiologie duševních poruch. 1st ed. Praha: Galén, 1999. p. 222-224. ISBN 80-7262-015-0.
 109. BOLELOUCKÝ, Zdeněk and Miroslav ROBEŠ. Psychiatrické problémy neurologických nemocných z hlediska psychiatra (Psychiatric problems in neurology patients- view of psychiatrist). In Nové poznatky o terapii starších nemocných. 1st ed. Rosice u Brna: Gloria, 1999. p. 12-14.
 110. 1996

 111. HADAŠOVÁ, Eva, Gerd FRANKE, Michael ZSCHIESCHE, Eva ČEŠKOVÁ, Olga ZELENKOVÁ and Werner SIEGMUND. Debrisoquine 4-hydroxylation and sulphamethazine N-acetylation in patients with schizophrenia and major depression. British Journal of Clinical Pharmacology. Blackwell Science Ltd, 1996, vol. 41, No 5, p. 428-431.
 112. 1993

 113. VINAŘ, Oldřich, Jaromír ŠVESTKA and M. KONÍKOVÁ. Citalopram in depression - results of a multicenter phase IV. study. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, vol. 34, 3-4, p. 202-204. ISSN 0960-7560.
 114. ŠVESTKA, Jaromír, Eva ČEŠKOVÁ, Věra KAMENICKÁ, Alexandra ŽOURKOVÁ, Vlasta OBROVSKÁ and Oldřich SYNEK. Comparison of intravenous and peroral administration of citalopram in the treatment of major depression. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1993, vol. 34, 3-4, p. 205-206. ISSN 0960-7560.
 115. 1987

 116. VAŠINA, Lubomír. Deprese. In ČERNÝ, Vojtěch. SPFFBU. 1st ed. Brno: Vyd. MU, 1987. p. 123-129. BPFFBU,I-23,.
Display details
Displayed: 23/5/2022 04:53