Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

    1. GROZA, A., A. SURMEIAN, C. DIPLASU, A. TEMPEZ, P. CHAPON, L. LOBO, L. BORDEL, Tereza SCHMIDTOVÁ, Petr VAŠINA, P. BELENGUER, T. NELIS, P. GUILLOT, N. TUCCITO and A. LICCIARDELLO. Ionization Processes and Plasma Chemistry in Pulsed RF Glow Discharge TOF Mass Spectroscopy for Thin Film Depth Profile Analyses. In Book of Abstracts, Second Central European Symposium on Plasma Chemistry. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 72-73.

    2007

    1. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Alice STAŇKOVÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ and Karel NOVOTNÝ. Lokální analýza slitin, povrchů a objektů kulturního dědictví plazmovou spektrometrií s využitím laseru (Local analysis of alloys, surfaces and objects of cultural heritage by plasma spectrometry with laser). In 37. mezinárodní konference Defektoskopie 2007. Praha: Česká společnost pro nedestruktivní testování, 2007, p. 305-310. ISBN 978-80-214-3504-9.
    2. KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ and Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru (Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser). In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007, p. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
Display details
Displayed: 22/5/2024 15:46