Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ and Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu (Tourism Marketing). 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 pp. ISBN 978-80-210-4240-7.
  2. POPOVIČOVÁ, Pavla. Organizace cestovního ruchu na jižní Moravě (Tourism Organization in the Southern Moravia Region). In Vliv cestovního ruchu na místní rozvoj. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Ekonomická fakulta, 2007. p. 214-226, 14 pp. ISBN 978-80-7040-969-5.
  3. 2004

  4. HALÁMEK, Petr and Martin ŠAUER. Konkurence měst a obcí v cestovním ruchu (Competition of towns and municipalities in tourism). In Konkurence ve veřejném sektoru, Objektivizace dělby práce mezi státní správou a samosprávou v řízení veřejného sektoru. Brno: ESF MU, 2004. p. 204-213, 247 pp. ISBN 80-210-3359-2.
Display details
Displayed: 18/1/2022 02:07