Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2006

 1. FAIMON, Jiří, Jindřich ŠTELCL, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK and Monika SCHWARZOVÁ. Speleothem destruction in the caves of the Moravian Karst (Czech Republic). In Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 5. vedecká konferencia s medzinárodnou účsťou, zborník referátov. Liptovský Mikuláš: Správa slovenský jaskýň, Slovenské múzeum ochrany prírody, Slovenská speleologická společnosť, Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV, 2006. p. 158-159. ISBN 80-8064-263-X.
 2. 2005

 3. BROŽEK, Vlastimil, Libor MASTNÝ, Zlatko ŠRANK, Marek ELIÁŠ and Jan JANČA. Odbourávání nikotinu na fotoaktivních katalyzátorech různé provenience (Nicotine destruction on different photoactive catalysators). In CHISA 2005, Sborník 52. Konference chemického a procesního inženýrství. 1st ed. Praha: Ed. J. Novosad, Procesní inženýrství Praha, 2005. p. 191-191. ISBN 80-86059-42-1.
 4. BATISTOVÁ, Anna. Poezie destrukce. Typologie, periodizace a reflexe destrukce filmových pohyblivých obrazů (The Poetry of Destruction: The Typology. Periodization and Reflections of the Destruction of Filmic Moving Images). Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha: Národní filmový archiv, 2005, 17/2005, 3 (59), p. 27-46. ISSN 0862-397X.
 5. 2004

 6. FAIMON, Jiří, Jiří ZIMÁK, Petr ZAJÍČEK, Monika SCHWARZOVÁ and Jindřich ŠTELCL. The study of recent destructive processes in the Moravian Karst caves (Czech republic). Geographica. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2004, vol. 38, No 1, p. 9-13. ISSN 0231-9365.
 7. 2002

 8. ŠTELCL, Jindřich and Jiří ZIMÁK. Mineralogické zhodnocení odpadávajících brček z jeskyní Moravského krasu. In Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, Slovenská speleologická společnost, 2002. p. 100-103. ISBN 80-8064-145-5.
 9. 2001

 10. ZIMÁK, Jiří and Jindřich ŠTELCL. The mineralogical study of destructed straw stalactites from the Moravian Karst. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37. Olomouc: Vydavatelství univerzity Palackého, 2001, vol. 37, No 1, p. 85-89. ISSN 1212-2025.
Display details
Displayed: 20/6/2021 06:21