Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. ADAM, Martin. A Functional Analysis of the New Testament Dialogues: Ideology in Light of Functional Sentence Perspective (Chapter Three). In Advances in Discourse Approaches. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. p. 53-74, 22 pp. Advances in Discourse Approaches. ISBN 978-1-4438-0609-1.
 2. 2008

 3. FIDLEROVÁ, Ludmila, Lucie BARTOŇKOVÁ, Barbora SVÁTKOVÁ, Kamila GOJNÁ, David FIŠER, Zuzana STRAKOŠOVÁ and Michaela MACH. Bytheway.org.uk :: Internetový portál pro zahraniční meziunivezitní spolupráci (Bytheway.org.uk :: An internet portal for the foreign cooperation between Universities). 2008.
 4. PLHÁK, Jaromír. Dialogue Based Text Editing. In 11th International Conference on Text, Speech and Dialogue. Berlin: Springer-Verlag, 2008. p. 649-655, 7 pp. ISBN 978-3-540-87390-7.
 5. POVOLNÁ, Renata. Chamonikolasová, J., Intonation in English and Czech Dialogues, Spisy Masarykovy univerzity, Faculty of Arts, Vol. 365, MU, Review. Brno: Masarykova univerza, 2008.
 6. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008. 667 pp. ISBN 978-3-540-87390-7.
 7. BÁRTEK, Luděk and Jaromír PLHÁK. Visually Impaired Users Create Web Pages. In 11th International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Berlin: Springer-Verlag, 2008. p. 466-473, 8 pp. ISBN 3-540-70539-2.
 8. 2007

 9. ADAM, Martin. On Semantic Determinacy of Dialogues within the Framework of Written Religious Discourse. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 33, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, vol. 33, S13, p. 9-25. ISSN 1211-1791.
 10. KLAPETEK, Martin. Postoj muslimských organizací v Německu k dialogu s křesťany (Attitude of Islamic Organizations in Germany towards Dialogue with Christians). In Mezináboženský dialog dnes: se zřetelem k tzv. abrahámovským náboženstvím. 1. vyd. Praha: Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů, 2007. p. 93-100, 8 pp. ISBN 978-80-86779-06-5.
 11. KOVÁŘ, Vojtěch and Aleš HORÁK. Power Networks Dialogues - Automatic Analysis and Evaluation of a Domain-Specific Text Corpus. In Proceedings of ELNET 2007. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. p. 30-37. ISBN 978-80-248-1681-4.
 12. 2006

 13. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventionen (Interventions). 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 pp. European Inclusion Studies. ISBN 978-3-86596-035-1.
 14. STÖRMER, Norbert and Věra VOJTOVÁ. Interventions. 1.vyd. Berlín: Frank & Timme GmbH, Berlin, 2006. 234 pp. European Inclusion Studies, 1. vyd. ISBN 3-86596-035-9.
 15. KUNEŠ, David. Ladislav Timuľák: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. (Ladislav Tinulak: Fundamentals of psychotherapeutic dialogue leading.). Konfrontace, Hradec Králové: Konforntace, 2006, 17., 2., p. 106-107. ISSN 0862-8971.
 16. SOJKA, Petr, Key-Sun CHOI, Christiane FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006, Seogwipo, Korea, January 22-26, 2006. Edited by Sojka P., Choi K.-S., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2006. 362 pp. ISBN 80-210-3915-9.
 17. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006. 721 pp. ISBN 3-540-39090-1.
 18. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE (TSD- Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE). 2006.
 19. 2005

 20. CENEK, Pavel, Miroslav MELICHAR and Martin RAJMAN. A Framework for Rapid Multimodal Application Design. Lecture Notes in Artificial Intelligence, Berlin: Springer, 2005, vol. 3658, No 1, p. 393-403. ISSN 0302-9743.
 21. MATOUŠEK, Václav and Ivan KOPEČEK. Formal Model of a Dialogue. In Proceedings of the 16th Conference Electronic Speech Signal Processing. Dresden: TUDpress, 2005. p. 132-142, 10 pp. ISBN 0940-6832.
 22. 2004

 23. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM and Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004. 370 pp. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9.
 24. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2004. 667 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1.
 25. 2003

 26. TYRLÍK, Mojmír and Petr MACEK. Personal responsibility in themes of dialogue among adolescents. Australian Journal of Psychology, 2003, vol. 55, No 2003, p. 65-65. ISSN 0004-9530.
 27. 2002

 28. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2002. 481 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8.
 29. 2001

 30. CENEK, Pavel. Dialog Interfaces for Library Systems. In FI MU Report Series. Brno: FI MU, 2001. 15 pp. FIMU-RS-2001-4.
 31. 2000

 32. BATŮŠEK, Robert. Response Generation in a Blind User Dialogue System. In Proceedings of ICCHP 2000. Karlsruhe, Germany: OCG, 2000. p. 35-42. ISBN 3-85403-145-9.
 33. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 34. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK and Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000. 463 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
 35. 1999

 36. MATOUŠEK, Václav, Pavel MAUTNER, Jana OCELÍKOVÁ and Petr SOJKA. Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzeň, Czech Republic, September 13-17, 1999. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. prvni. Plzen: Springer Verlag, 1999. 407 pp. Lecture Notes in Computer Science Volume 1692. ISBN 3-540-66494-7.
 37. 1998

 38. SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA and Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno, 1998. 460 pp. ISBN 80-210-1900-X.
 39. 1997

 40. PAVELKA, Jiří. Literární teorie jako dialog (Literary Theory as a Dialogue.). Věstník Společnosti Anny Pammrové, 1997, vol. 1997, No 22, p. 191-198.
Display details
Displayed: 24. 3. 2019 10:21