Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2013

 1. BARTOŠEK, Miroslav, Petr KOVÁŘ and Vlastimil KREJČÍŘ. Digitální knihovna fotografií (Digital Photography Library). 2013.
  úvodní stránka s odkazy a zdrojovými kódy DKF MU
  Name in Czech: Digitální knihovna fotografií
  Name (in English): Digital Photography Library
  RIV/00216224:14610/13:00072541 Software. Computer hardware and software. Czech. Czech Republic.
  Bartošek, Miroslav (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Kovář, Petr (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Krejčíř, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: digital library; photography; picture; digital image; archive; web application

  Changed by: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Changed: 25/3/2014 15:13.
 2. FFdigi DSpace (software)
  KREJČÍŘ, Vlastimil, Dominik SZALAI, Miroslav BARTOŠEK and Lucie FABRIKOVÁ. FFdigi DSpace. 2013.
  veřejné webové rozhraní systému FFdigi DSpace úvodní stránka s odkazy a zdrojovými kódy
  Name in Czech: FFdigi DSpace
  RIV/00216224:14610/13:00072580 Software. Informatics. English. Czech Republic.
  Krejčíř, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) -- Szalai, Dominik (703 Slovakia, belonging to the institution) -- Bartošek, Miroslav (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Fabriková, Lucie (203 Czech Republic, belonging to the institution)
  Keywords in English: DSpace; digital libraries; Java; XSL; XMLUI; FFdigi

  Changed by: Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189. Changed: 19/5/2014 09:13.
 3. 2012

 4. KREJČÍŘ, Vlastimil. Oktávo – digitální knihovna FF MU (Oktavo - digital library FF MU). In 5. setkání českých uživatelů systému DSpace. 2012.
  URL
  Name (in English): Oktavo - digital library FF MU
  RIV/00216224:14610/12:00072594 Prezentace na konferencích. Informatics. Czech. Czech Republic.
  Krejčíř, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: FFdigi; digital library; repozitory; XMLUI
  Type of participation: requested lecture

  Changed by: Mgr. Vlastimil Krejčíř, učo 4189. Changed: 10/3/2014 23:03.
 5. 2010

 6. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2010 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2010. 144 pp. ISBN 978-80-210-5242-0.
  workshop programme Proceedings web page workshop homepage
  Name in Czech: Sborník DML 2010 Jak udělat digitální matematickou knihovnu
  RIV/00216224:14330/10:00044360 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Documentation, librarianship, work with information. English. France.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: digitization; mathematics; EuDML;digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH;
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 7/10/2010 10:42.
 7. 2009

 8. SOJKA, Petr. DML 2009 workshop. 2009.
  workshop programme workshop homepage
  Name in Czech: DML 2009 workshop
  RIV/00216224:14330/09:00028509 Uspořádání konference. Documentation, librarianship, work with information. English. Canada.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: digitization; mathematics; digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 24/7/2010 18:43.
 9. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. In Proceedings of DML 2009 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2009. 149 pp. ISBN 978-80-210-4781-5.
  paper fulltexts workshop homepage workshop programme book ordering
  Name in Czech: Sborník DML 2009 Jak udělat digitální matematickou knihovnu
  RIV/00216224:14330/09:00028532 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Documentation, librarianship, work with information. English. Canada.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: digitization; mathematics; digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH;
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 24/7/2010 18:57.
 10. 2008

 11. BARTOŠEK, Miroslav. Česká digitální matematická knihovna (Czech digital mathematics library). In INFORUM 2008: 14. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2008. 11 pp. ISSN 1801-2213.
  Name in Czech: Česká digitální matematická knihovna
  Name (in English): Czech digital mathematics library
  Documentation, librarianship, work with information. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: digitization; mathematics digital library; metadata; metadata editor; DSpace
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., učo 930. Changed: 11/4/2012 09:05.
 12. SOJKA, Petr. DML 2008 workshop. 2008.
  Article in Nature featuring the conference workshop programme workshop homepage
  Name in Czech: DML 2008 workshop
  RIV/00216224:14330/08:00024232 Uspořádání konference. Documentation, librarianship, work with information. English. United Kingdom.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: digitization; mathematics; digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH;
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 24/7/2010 18:44.
 13. SOJKA, Petr, Radovan PANÁK and Tomáš MUDRÁK. DML-CZ OCR of mathematical texts. 2008.
  URL
  Name in Czech: DML-CZ OCR matematických textů
  Name (in English): DML-CZ OCR of mathematical texts
  RIV/00216224:14330/08:00024487 Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno. Use of computers, robotics and its application. English. Czech Republic.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor) -- Panák, Radovan (703 Slovakia) -- Mudrák, Tomáš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: OCR; Optical Character Recognition; DML-CZ; digitization; Digital mathematics library project; ABBYY FineReader; FineReader SDK; InftyReader
  International impact: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 22/6/2009 12:19.
 14. SOJKA, Petr. From Minds to Pixels and Back. první. Brno: Masarykova univerzita, 2008. xvi+209. habilitation thesis.
  Name in Czech: Od myšlenky v hlavě na papír a zpět
  RIV/00216224:14330/08:00024492 Účelové publikace. Informatics. English. Czech Republic.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: competing patterns;context-sensitive patterns;machine learning;natural language engineering;hyphenation; [Thai text] segmentation;disambiguation;part of speech tagging;digitization;digital libraries;navigation;hypertext;MSC;text classification
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 23/6/2009 13:52.
 15. SOJKA, Petr. Proceedings of DML 2008 Towards a Digital Mathematics Library. Brno, Czech Republic: Masaryk University Press, 2008. 183 pp. ISBN 978-80-210-4658-0.
  Proceedings web page workshop programme workshop homepage Article in Nature featuring the conference book orders
  Name in Czech: Sborník DML 2008 Jak udělat digitální matematickou knihovnu
  RIV/00216224:14330/08:00024248 Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu. Documentation, librarianship, work with information. English. United Kingdom.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: digitization; mathematics; digitization of mathematics;digital mathematics library;digital library;TeX;digitization tools;OCR; maths OCR;OAI-PMH;
  Type of proceedings: pre-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 24/7/2010 18:59.
 16. 2007

 17. BARTOŠEK, Miroslav and Vlastimil KREJČÍŘ. Jak se dělá digitální matematická knihovna (How to build a digital mathematics library). In Automatizace knihovnických procesů - 11. Praha: ČVUT, 2007. p. 55-63, 9 pp. ISBN 978-80-01-03691-4.
  Webová verze sborníku
  Name in Czech: Jak se dělá digitální matematická knihovna
  Name (in English): How to build a digital mathematics library
  Informatics. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: digitization; mathematics digital library; metadata; metadata editor; DSpace
  Type of proceedings: pre-proceedings
  Reviewed: yes

  Changed by: Mgr. Marta Novotná Buršíková, učo 15689. Changed: 22/4/2011 14:37.
 18. 2006

 19. SOJKA, Petr. Towards Digital Mathematical Library: Optical Character Recognition of Mathematical Texts. In ŠTULLER, Julius and Zdenka LINKOVÁ. Inteligentní modely, algoritmy a nástroje pro vytváření sémantickeho webu. první. Praha: Üstav informatiky AV ČR, 2006. p. 110-113, 4 pp. ISBN 80-903298-7-X.
  Full paper--proceedings
  Name in Czech: Budování digitální matematické knihovny: OCR matematických textů
  RIV/00216224:14330/06:00015510 Stať ve sborníku. Documentation, librarianship, work with information. English. Czech Republic.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: OCR; Optical Character Recognition; DML-CZ; digitization; Digital mathematics library project
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 7/6/2009 01:05.
 20. SOJKA, Petr. Workflow in the Digital Mathematics Library Project. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. první. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. p. 243-247, 4 pp. ISBN 80-248-1001-8.
  URL
  Name in Czech: Zpracování dat české digitální matematické knihovny
  RIV/00216224:14330/06:00015298 Stať ve sborníku. Use of computers, robotics and its application. English. Czech Republic.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: digital library; metadata handling; semantics of mathematical documents; knowledge management; digitization; MathML; visualization; portal-systems; repositories of knowledge; DML-CZ
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 13/2/2007 23:05.
 21. 2005

 22. SOJKA, Petr. From Scanned Image to Knowledge Sharing. In Proceedings of I-KNOW'05. Graz, Austria: Know-Center in coop. with Graz Uni, Joanneum Research and Springer Pub. Co., 2005. p. 664-672, 9 pp. ISSN 0948-6968.
  Author's publication page with preprint
  Name in Czech: Od naskenovaného obrázku ke sdílení znalostí
  RIV/00216224:14330/05:00013392 Stať ve sborníku. Documentation, librarianship, work with information. English. Austria.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: digital library; metadata handling; semantics of mathematical documents; knowledge management; digitization; MathML; visualization; portal-systems; repositories of knowledge; DML-CZ
  Type of proceedings: post-proceedings
  International impact: yes
  Reviewed: yes

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 1/4/2010 16:19.
 23. 1998

 24. SOJKA, Petr. An Experience from a Digitization Project. Cahiers GUTenberg, Paris: GUTenberg, 1998, vol. 1998, No 28-29, p. 276-281. ISSN 1140-9304.
  URL
  RIV/00216224:14330/98:00000701 Článek v odborném periodiku. Use of computers, robotics and its application. English. France.
  Sojka, Petr (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: electronic publishing; navigation; structuring of texts; Otto encyclopaedia; digitization

  Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 22/6/2009 16:47.
Displayed: 25. 5. 2020 04:48