Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2021

  1. TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ, Jiří MALENOVSKÝ, Irena PELIKÁNOVÁ, David PETRLÍK, Filip KŘEPELKA, Lenka PÍTROVÁ, Václav ŠMEJKAL, David SEHNÁLEK, Aneta VONDRÁČKOVÁ, Magdalena SVOBODOVÁ, Martin SMOLEK, Jan EXNER and Naděžda ROZEHNALOVÁ. Právo Evropské unie (Law of the European Union). 3. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2021, 512 pp. Student. ISBN 978-80-7502-491-6.

  2009

  1. KYNCL, Libor and Michaela MOŽDIÁKOVÁ. Securities Settlement Systems in the European Union. In Semantisches Web und Soziale Netzwerke im Recht. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2009, p. 73-80. ISBN 978-3-85403-259-5.

  2008

  1. SEHNÁLEK, David. Povinnost a limity (euro)konformního výkladu vnitrostátního práva (Duty and Limits of Euroconform Interpretation of National Law). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta MU, 2008, XVI, 1/2008, p. 8-15. ISSN 1210-9126.
  2. SKŘIVÁNKOVÁ, Kateřina. Proposal for a Directive on Consumer Rights. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008, p. 751-756. ISBN 978-80-210-4733-4.
  3. SEHNÁLEK, David. The review of one Czech court´s decision: are we more European than the European union itself? In Dny práva 2008 Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008, p. 743-750. ISBN 978-80-210-4733-4.

  2007

  1. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy (MiFID Directive and its Impact on Capital Markets). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 1-8. ISBN 978-80-210-4287-2.
  2. KYNCL, Libor. Směrnice MiFID a a její dopad na kapitálové trhy (MiFID Directive and its Impact on Capital Markets). In PFAMEI 2007 – Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace – Sborník abstraktů příspěvků I. ročníku mezinárodní konference. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 30. ISBN 978-80-210-4286-5.

  2005

  1. BORTEL, Lukáš. Czech Citizenship and Its EU Perspectives. Journal of East European Law. New York: Columbia University, 2005, XII. ISSN 1074-9292.
Display details
Displayed: 25/7/2024 21:05