Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. REMSOVÁ, Lenka. Drápek 2008 - Festival dramatické výchovy na PdF MU (Drápek 2008 - Festival of Drama Education). 2008.
 2. HUMPOLÍČEK, Pavel. Kreativita v budoucnosti (Creativity in the future). : Česká televize, 2008. pořad Milénium.
 3. HŘEBÍČEK, Jiří, Karel KISZA, Matěj ŠTEFANÍK and Michal HEJČ. Projekt FEED (Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues) (Project FEED (Federated eParticipation Systems for Cross-Societal Deliberation on Environmental and Energy Issues)). In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008. p. 33-39, 7 pp. ISBN 978-80-210-4774-7.
 4. SLÁDKOVÁ, Iva and Zbyněk VYBÍRAL. Subjektivní význam připisovaný okolnostem vzniku poruchy příjmu potravy (Subjective meaning attributed to circumstances in the course of establishing of eating disorder). E-psychologie, 2008, vol. 2, No 4, p. 13-23. ISSN 1802-8853.
 5. 2007

 6. PITNER, Tomáš, Michael DERNTL, Thorsten HAMPEL and Renate MOTSCHNIG. Web 2.0 as Platform for Inclusive Universal Access in Cooperative Learning and Knowledge Sharing. Journal of Universal Computer Science, Graz, Austria: Know-Center, 2007, vol. 2007, No 1, p. 49-56. ISSN 0948-695X.
 7. 2006

 8. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL and Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 9. 2005

 10. RIPKA, Vojtěch. Cestou do parlamentu aneb jak debatovat o EU (On the way to the Parliament or how to debate the EU). Praha: Agora CE, 2005. 34 pp. Agora CE.
 11. DOKULIL, Miloš. Pár střípků do mozaiky (Fragments to Add to the Mozaic). In Mistr dialogu Milan Machovec. 1. vyd. Praha: Akropolis, 2005. p. 206-207, 2 pp. Akropolis, 24. ISBN 80-86903-13-3.
Display details
Displayed: 28. 2. 2020 07:22