Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

    1. MOŘKOVSKÝ, Tomáš and Zdeněk TVRDÝ. Využití detektorové prospekce při výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách (Using of detector prospection by research of Slavonic graveyard in Diváky). Ve službách archeologie. Brno: Helbich a.s. Brno, 2007, 1/2007, 1/07, p. 100-105. ISSN 1802-5463.

    2004

    1. KOVÁŘ, Josef. Jubileum docenta Josefa Ungera (Doc. Josef Unger's jubilee). Castellologica Bohemica. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2004, vol. 9, No 1, p. 429-434. ISSN 1211-6831.
Display details
Displayed: 30/5/2024 22:12