Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

  1. JANÍKOVÁ, Andrea, Kateřina STAŇO KOZUBÍK, Boris TICHÝ, Jiří MAYER, Zdeněk KRÁL, Jozef MICHALKA, Ingrid VÁŠOVÁ and Šárka POSPÍŠILOVÁ. DNA mikročipy (microarrays) v diagnostice folikulárního lymfomu: cesta k terapii "šité na míru" nebo slepá ulička? (DNA microchips (microarrays) in follicular lymphoma diagnostics: the pathway to "tailor-made therapy" or to impasse?). Transfuze a hematologie dnes. 2008, vol. 14, No 4, p. 188-194. ISSN 1213-5763.

  2006

  1. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR and Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL) (Gene expression profiling in lymphoid malignancies: Validation of selected molecular markers in model of diffuse large B-cell lymphoma.). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Solen, 2006, p. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.

  2005

  1. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU and Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1st ed. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005, p. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
  2. SVOBODA, Marek, Peter GRELL and Katarína PETRÁKOVÁ. Využití DNA čipů (profilů genové exprese) pro molekulární diagnostiku a predikci u karcinomu prsu (The use of DNA microarrays for molecular diagnostics and prediction of breast cancer.). In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1st ed. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti JEP, 2005, p. 13. ISBN 80-239-6302-3.

  2004

  1. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH and Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii (--). In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004, p. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.

  2003

  1. KUTHAN, Martin, Frederic DEVAUX, Blanka JANDEROVA, Iva SLANINOVA, Claude JACQ and Zdena PALKOVA. Domestication of wild Saccharomyces cerevisiae is accompanied by changes in gene expression and colony morphology. Molecular Microbiology. Blackwell Publishing Ltd, 2003, vol. 47, No 3, p. 745-754. ISSN 0950-382X.
Display details
Displayed: 23/6/2024 12:20