Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2014

 1. KOZLOVÁ, Veronika and Jana LEVOVÁ. Dítě v rodině s výskytem domácího násilí (Child in a family with domestic violence). In Práva dítěte. 2014.
 2. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ (CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE). In Právní rozpravy. 2014.
 3. KOZLOVÁ, Veronika. OCHRANA DÍTĚTE V RODINĚ S VÝSKYTEM DOMÁCÍHO NÁSILÍ (CHILD PROTECTION IN FAMILY WITH DOMESTIC VIOLENCE). In Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní rozpravy. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. p. 202-. ISBN 978-80-87952-02-3.
 4. KOZLOVÁ, Veronika. Ochrana proti domácímu násilí pomocí vykázání (Homeban protection against domestic violence). In Setkání Libereckého kraje. 2014.
 5. KOZLOVÁ, Veronika. Vyživovací povinnost ve vazbě na předběžné opatření podle § 76b OSŘ (Maintenance obligation in relation to the homeban in cases of domestic violence). In Králíčková, Kornel, Valdhans. Sborník příspěvků z konference Dny práva 2013. Brno: Masarykova univerzita, 2014. p. 67-74, 161 pp. ISBN 978-80-210-6812-4.
 6. 2012

 7. KOZLOVÁ, Veronika, Martina CIRBUSOVÁ and Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Domácí násilí v rodině s dítětem jako právní problém (Domestic violence in a Family with child as a law issue). In Konference Dítě jako oběť rodičovského konfliktu. 2012.
 8. 2008

 9. JARKOVSKÁ, Lucie. Genderové konfrontace IV. Muži v ohrožení? (Gender confrontations IV. Men in Denger?). 2008.
Display details
Displayed: 9/12/2021 06:51