Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. NECKÁŘ, Jan. Současnost a budoucnost transferových daní (Present and Future of Transfer Taxes). In Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 235 - 239. ISBN 978-80-210-4733-4.
Display details
Displayed: 8/6/2023 09:25