Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2004

    1. POLČÁK, Radim and Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace (In part about e-contracting). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 18, p. 683-686. ISSN 1210-6410.
Display details
Displayed: 30/11/2023 01:19