Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2004

  1. POLČÁK, Radim and Bohumír ŠTĚDROŇ. K některým právním otázkám e-kontraktace (In part about e-contracting). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 18, p. 683-686. ISSN 1210-6410.
   Name (in English): In part about e-contracting
   Legal sciences. Czech. Czech Republic.
   Keywords in English: e-contracting; e-business

   Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 11/2/2005 14:45.
Displayed: 26/2/2024 14:36