Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. DOLEŽALOVÁ, Iva. Přesahy judaismu do raného křesťanství v oblasti svátků. Židovské pozadí křesťanských rituálů. (Overlaps of Judaism into Early Christian Holidays. Jewish Backgound of Christian Rituals). In Židovské náboženství v proměnách věků: Seminář pro pedagogy (Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno; Muzeum regionu Boskovicka). 2020.
 2. 2006

 3. PAPOUŠEK, Dalibor. Petr Pokorný, Ježíš Nazaretský : historický obraz a jeho interpretace (Petr Pokorný, Jesus of Nazareth : historical image and its interpretation). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, vol. 14, No 2, p. 283-285. ISSN 1210-3640.
 4. PAPOUŠEK, Dalibor. Večeře Páně v Korintu : k archeologii sociálního konfliktu (The Lord's supper in Corinth : towards the archaeology of social conflict). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2006, vol. 14, No 2, p. 207-224. ISSN 1210-3640.
 5. 2002

 6. PAPOUŠEK, Dalibor. Burton L. Mack a projekt religionistické reinterpretace počátků křesťanství (Burton L. Mack and the project of academic reinterpretation of Christian origins). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2002, vol. 10, No 1, p. 95-112. ISSN 1210-3640.
 7. 2001

 8. PAPOUŠEK, Dalibor. The Soviet school of historians of early Christianity and its influence in former Czechoslovakia: the question of Jesus' historicity. In DOLEŽALOVÁ, Iva, Luther H. MARTIN and Dalibor PAPOUŠEK. The academic study of religion during the Cold War: east and west. 1st ed. New York et al.; Bern et al.: Peter Lang, 2001. p. 119-135. Toronto studies in religion; vol. 27. ISBN 0-8204-5151-7.
 9. 1999

 10. DOLEŽALOVÁ, Iva. Raně křesťanská misie a problém konverze (Early Christian mission and the problem of conversion). In Normativní a žité náboženství. 1. vyd. Brno - Bratislava: Masarykova univerzita - Chronos, 1999. p. 80-90. Religionistika; sv. 9. ISBN 80-210-2047-4.
Display details
Displayed: 23/9/2023 00:50