Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2018

 1. COUFAL, Radovan, Veronika HORSÁKOVÁ, Tomáš PETERKA and Michal HORSÁK. Remnants of spring fens in the Bohemian-Moravian Highlands: the occurrence and coexistence of (not only) molluscan glacial relicts. 2018.
 2. COUFAL, Radovan, Michal HORSÁK, Veronika HORSÁKOVÁ and Tomáš PETERKA. Slatiniště na Českomoravské vrchovině: výskyt a koexistence (nejen) měkkýších glaciálních reliktů. 2018. ISBN 978-80-87189-24-5.
 3. 2016

 4. HOLEC, Jan. Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) opět roste v České republice (Hydnellum cumulatum (Basidiomycota, Bankeraceae) grows again in the Czech Republic). Mykologické listy : časopis České vědecké společnosti pro mykologii. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2016, vol. 133, p. 19-30. ISSN 1213-5887.
 5. 2012

 6. KOLEJKA, Jaromír. Na návštěvě na Ústavu ekologie a geografie Moldavské akademie věd (Visiting the Institute of Ecology and Geography of Moldovan Academy of Sciences). Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2012, vol. 31, No 1, p. 63-66. ISSN 1213-1075.
 7. 2008

 8. PROKOP, Pavol and Milan KUBIATKO. Bad wolf kills lovable rabbits: childrens attitudes toward predator and prey. Electronic Journal of Science Education. 2008, vol. 12, No 1, p. 55-70. ISSN 1087-3430.
 9. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Josef ELSTER, Jan GLOSER, Kamil LÁSKA, Josef HÁJEK, Olga BOHUSLAVOVÁ and Ondřej MARVÁNEK. Czech research activities and ecosystem studies performed in the Northern part of the James Ross Island, Antarctica. In The Second International Symposium on Polar Scientific Research and ESF Workshop. Bucuresti: Publishing House of Romanian Antarctic Foundation, 2008. p. 47-48.
 10. PAŘIL, Petr, Jindřiška BOJKOVÁ, Jan ŠPAČEK and Jan HELEŠIC. Ecology of Leuctra geniculata (Plecoptera: Leuctridae),an Atlantomediterranean species on the north-eastern border of its area. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Science, 2008, vol. 63, No 4, p. 574—581. ISSN 0006-3088.
 11. JEMELKA, Petr and Slavomír LESŇÁK. Environmentálna etika (Environmnetal ethics). 1st ed. Prešov: PU Prešov, 2008. 92 pp. FF PU Prešov. ISBN 978-80-8068-806-6.
 12. KOŽELOUH, Jiří. Nákupní řetezce - nové výzvy (Retail networks - new challenges). Brno: NESEHNUTÍ Brno, 2008. 68 pp. ISBN 978-80-87217-00-9.
 13. HUBÁLEK, Zdeněk. Ptactvo Islandu. Živa. Praha: Academia, 2008, vol. 56, No 4, p. 178-180. ISSN 0044-4812.
 14. NÉMETHOVÁ, Danka, Ladislav JEDLIČKA and Karol MIČIETA. Špecializované informačné technológie v prírodovednom výskume: Mnohorozmerné štatistické analýzy v biológii (Specialized Information Technologies in Natural Science Research: Multivariate Statistical Analyses in Biology). 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2008. 113 pp. ISBN 978-80-8044-079-4.
 15. ČEJKA, Tomáš, Michal HORSÁK and Danka NÉMETHOVÁ. The composition and richness of Danubian floodplain forest land snail faunas in relation to forest type and flood frequency. Journal of Molluscan Studies. 2008, vol. 74, No 1, p. 37-45. ISSN 0260-1230.
 16. JEMELKA, Petr. Úvod do environmentální problematiky (Introduction to the environmental problems). 1st ed. Trnava: UCM Trnava, 2008. 95 pp. FF UCM. ISBN 978-80-8105-049-7.
 17. 2007

 18. HELEŠIC, Jan, Maria LEICHTFRIED and Jana SCHENKOVÁ. Advances in River Bottom Ecology (RIVER BOTTOM VI). Advances in River Bottom Ecology (RIVER BOTTOM VI). In Internationl Review of Hydrobiology, Volume 92 - 2007 - Number 4-5. 1st ed. Weinheim: Wiley-VCH Vlg. GmbH, 2007. p. 361 - 602, 239 pp.
 19. DVOŘÁK, Libor, Thierry BACKELJAU, Peter REISCHÜTZ, Michal HORSÁK, Karin BREUGELMANS and Kurt JORDAENS. Anatomy, distribution, and ecology of the slug Arion alpinus Pollonera, 1887 (Gastropoda: Arionidae). In World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts. 2007. ISBN 978-90-902207-8-9.
 20. TAJOVSKÝ, Karel, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ and Václav PIŽL. Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. In Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. České Budějovice: Ústav půdní biologie, Biologické centrum Akademie věd ČR, v.v.i., 2007. p. 1-217. ISBN 978-80-86525-08-2.
 21. NÉMETHOVÁ, Danka. Density-dependent habitat selection in nightingale (Luscinia megarhynchos C. L. Brehm) in selected windbreaks of SW Slovakia. Ekológia (Bratislava). Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, 2007, vol. 26, No 3, p. 313-321. ISSN 1335-342X.
 22. SVOBODA, Martin and Gabriela OŠKRDALOVÁ. Ekonomie se potkává s ekologií (Economics meets with ecology). In Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR. Brno: ESF MU, 2007. p. 199-204. ISBN 978-80-210-4395-4.
 23. SVOBODA, Martin. Ekonomie se potkává s ekologií (Economy meet with ecology). Praha: Economia, 2007.
 24. SVOBODA, Martin. Ekonomie se potkává s ekologií: Investice do budoucnosti naší planety (Economy meet with ecology: Investments in the future of our planet). 2007.
 25. KUBOŠOVÁ, Klára, Milan CHYTRÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Ondřej HÁJEK, Vratislav KUBÍK and Jaroslav RÁČEK. GIS and Analysis of Biodiversity Data on Spatial Scale: Case Study on Spatial Prediction of Plant Species. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2007. p. 178-185. ISBN 978-80-210-4370-1.
 26. HÁJEK, Michal and Petra HÁJKOVÁ. Hlavní typy rašelinišť ve střední Evropě z botanického hlediska (Major mire types in Central Europe from the botanical point of view). Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2007, vol. 42, Mater. 22, p. 19-28. ISSN 1212-3323.
 27. HARTEMINK, Nijnke A., S. A. DAVIS, Paul REITER, Zdeněk HUBÁLEK and J. A. HEESTERBEEK. Importance of bird-to-bird transmission for the establishment of West Nile virus. Vector-borne and Zoonotic Diseases. New Rochelle, NY, USA: Mary Ann Liebert Inc. Publishers, 2007, vol. 7, No 6, p. 575-584. ISSN 1530-3667.
 28. KYSUČAN, Lubor. Individuum versus antická ekotopie (Individuum vs. Antique Utopia). In Minerva : Odborný periodický sborník společenských věd. Sv. 3. České Budějovice: Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta, Jihočeská Univerzita, 2007. p. 48-56. ISBN 978-80-7394-022-5.
 29. CAMERON, Robert, Beata POKRYSZKO and Michal HORSÁK. Land snail faunas in Polish forests: history, geography and ecology. In World Congress of Malacology Antwerp, Belgium 15-20 July 2007, Abstracts. 2007. ISBN 978-90-902207-8-9.
 30. SCHLAGHAMERSKÝ, Jiří. Newsletter on Enchytraeidae No. 10: Proceedings of the 7th International Symposium on Enchytraeidae, May 25-28, 2006, Brno, Czech Republic. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 1-233. ISBN 978-80-210-4553-8.
 31. BALÁŽ, Michal and Danka HARUŠTIAKOVÁ. Selekcia prostredia hniezdiacimi druhmi v prostredí NPR Osobitá, Západné Tatry (Habitat selection by breeding birds in NPR Osobitá, Západné Tatry). In Zoologické dny Brno 2007. 2007. ISBN 978-80-903329-7-3.
 32. JARKOVSKÝ, Jiří, Danka NÉMETHOVÁ, Vratislav KUBÍK and Ladislav DUŠEK. Species-Abundance Diversity: from Biodiversity Indices to Multivariate Analyses and Computer-Assisted Simulations. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1st ed. Brno: Masaryk University, 2007. p. 31-41. ISBN 978-80-210-4370-1.
 33. CÍDLOVÁ, Hana and Pavel GALLE. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Parlour Games with Cards). Bedrník - časopis pro ekogramotnost. 2007, vol. 5, No 6, p. 25-27. ISSN 1801-1381.
 34. 2006

 35. ANTONÍN, Vladimír, Libor JANKOVSKÝ, Jan LOCHMAN and Michal TOMŠOVSKÝ. Armillaria socialis morphological anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation. Czech Mycology. Česká republika, 2006, vol. 2006, No 58, p. 209-224. ISSN 0953-7562.
 36. ECKSTEIN, R. Lutz, Norbert HÖLZEL and Jiří DANIHELKA. Biological Flora of Central Europe: Viola elatior, V. pumila and V. stagnina. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics. Zürich: Urban & Fischer, 2006, vol. 8, No 1, p. 45-66, 21 pp. ISSN 1433-8319.
 37. UHER, Bohuslav, Lubomír KOVÁČIK, Peter DEGMA and Anna VOZÁROVÁ. Distribúcia cyanobaktérií a rias na stavebnom kameni Presbytéria Dómu sv. Martina v Bratislave (Distribution of cyanobacteria and algae on building stones of Presbyterium of the St. Martin´s Cathedral in Bratislava). Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť, 2006, vol. 28, p. 11-20.
 38. FUJDA, Milan. Dušan Lužný: Hledání ztracené jednoty. Průnik nových náboženství a ekologie (Dušan Lužný: Looking for the Lost Unity. Crossings between New Religions and Environmentalism.). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, 42 (2006), No 1, p. 236-239. ISSN 0038-0288.
 39. JEMELKA, Petr. Environmentální problematika v naší filosofii (Environmental problems in our Philosophy). In PAVLIČÍKOVÁ, Helena. Výzvy dneška pro výchovu k občanství. 1st ed. České Budějovice: Informační kancelář Rady Evropy, 2006. p. 64-89. ISBN 80-7040-897-9.
 40. KUNC, Josef. Historie a současnost průmyslové výroby na Moravě - regionální aspekt ekologického ohrožení krajiny (History and Present of Industrial Production in Moravia - Regional Aspect of Natural Hazard of Country). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU Brno, 2006, vol. 2006, No 3, p. 42-49. ISSN 1213-2446.
 41. NÉMETHOVÁ, Danka, Jiří JARKOVSKÝ, Eva GELNAROVÁ, Klára KUBOŠOVÁ, Jaroslav RÁČEK and Jan HODOVSKÝ. Implementation of Data Sources for Analysis of Obligatory Level of Taxa Determination for Routine Biomonitoring. In Managing Environmental Knowledge, Enviro Info 2006, 20th Conference on Informatics for Environmental Protection. Graz, Austria: Shaker Verlag, 2006. p. 425-428. ISSN 1616-0886.
 42. KUČERA, Pavel and Ondřej KOMÁREK. Life strategy of red algae (Rhodophyta) in running water biotops. In 1st European Congress of Conservation Biology "Diversity for Europe". Eger, Hungary: Society for Conservation Biology, 2006. p. 129.
 43. VAŠÁTKO, Jaroslav, Vojen LOŽEK and Michal HORSÁK. Měkkýši Moravského krasu (Molluscs of the Moravian Karst). 1st ed. Blansko: AOPK ČR- Správa CHKO Moravský kras ve spol. s obč. sdruž. Cortusa, 2006. 62 pp. ISBN 80-239-7634-6.
 44. HORSÁK, Michal. Two new molluscs (Gastropoda: Euconulidae, Bivalvia: Sphaeridae) from Bulgaria. Acta Zoologica Bulgarica, 58(2): 283-288. 2006, vol. 58, No 2, p. 283-288. ISSN 0324-0770.
 45. 2005

 46. MIKELOVÁ, Radka, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Petr BABULA, Aleš HORNA and René KIZEK. Analysis of silver ions by stationary and flow electrochemical techniques on the surface of glassy carbon electrode. Biomedical Papers. 2005, vol. 149, No 1, p. 17-19. ISSN 1213-8118.
 47. DUNGEL, Jan and Zdeněk ŘEHÁK. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky (A field guide to fishes, amphibians and reptiles of the Czech and Slovak Republics). 1st ed. Praha: Academia, 2005. 162 pp. 10037. ISBN 80-200-1282-6.
 48. KUČERA, Pavel and Ondřej KOMÁREK. Biomass quantification of epiphytic freshwater rhodophyte Audouinella pygmaea Kützing. Archiv für Hydrobiologie (Algological Studies). Stuttgart: Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2005, vol. 115, No 1, p. 145-157. ISSN 0003-9136.
 49. POULÍČKOVÁ, Aloisie, Michal HÁJEK and Kamil RYBNÍČEK. Ecology and palaeoecology of spring fens of the West Carpathians. 1st ed. Olomouc: Palacký University, 2005. 209 pp. není součástí edice. ISBN 80-244-1071-0.
 50. HORSÁK, Michal. Fenomén prameništních slatinišť a malakologické konsekvence (The uniqueness of spring fens and malacological consequences). Malacologica Bohemoslovaca. Praha, 2005, vol. 3, No 1, p. 89-99. ISSN 1336-6939.
 51. HORSÁK, Michal and Michal HÁJEK. Habitat requirements and distribution of Vertigo geyeri (Gastropoda: Pulmonata) in Western Carpathian rich fens. Journal of Conchology. United Kingdom: Conchological Society of Great Britain &, 2005, vol. 38, No 6, p. 683-700. ISSN 0022-0019.
 52. HROUDA, Petr and Daniel DVOŘÁK. Ježaté houby / lošáky a korálovce (Spiny fungi / hydnaceous and hericioid fungi). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 36 pp. XXX. ISBN 80-210-3801-2.
 53. BERGEROVÁ, Martina, Michal BŘÍZA, Hana CÍDLOVÁ, Pavel GALLE, Jana HOLÁSKOVÁ, Eva LOMOVCIVOVÁ, Jiří MATYÁŠEK, Emilie MUSILOVÁ and Libor ŠKARVADA. Společenské karetní hry s chemickou problematikou (Chemical Card Parlour Games). 2005.
 54. HOLECOVÁ, Milada, Danka NÉMETHOVÁ and Matúš KÚDELA. Structure and function of weevil assemblages (Coleoptera, Curculionoidea) in epigeon of oak-hornbeam forests in SW Slovakia. Ekológia, Bratislava. Bratislava: Institute of Landscape Ecology SAS, 2005, vol. 24, Suppl. 2, p. 179-204. ISSN 1335-342X.
 55. KUČERA, Pavel, Petr MARVAN, Thomas KERSTAN, Wolfgang GROSS and Petr BUREŠ. Systematics, ecology and distribution of Lemanea and Paralemanea (Rhodophyta, Batrachospermales) in the Czech Republic. In River Bottom VI. Brno: Masaryk University Brno, Czech Republic, 2005. p. 35.
 56. 2004

 57. PEKÁR, Stanislav, Jiří KRÁL and Martina HRUŠKOVÁ. Cesta za tajomstvom solifúg (Towards discovering the mystery of Solifugids). Živa. Praha: Academia, 2004, vol. 52, No 1, p. 25-28. ISSN 0044-4812.
 58. POULÍČKOVÁ, Aloisie, Petra HÁJKOVÁ, Pavla KŘENKOVÁ and Michal HÁJEK. Distribution of diatoms and bryophytes on linear transects through spring fens. Nova Hedwigia. E.Schweizerbart Science Publishers, 2004, vol. 78, No 3, p. 411-424. ISSN 0029-5035.
 59. HORSÁK, Michal and Kateřina NEUMANOVÁ. Distribution of Pisidium globulare Clessin, 1873 (Mollusca: Bivalvia) in the Czech Republic and Slovakia with notes to its ecology and morphological characters. Journal of Conchology. 2004, vol. 38, No 4, p. 373-381. ISSN 0022-0019.
 60. HÁJKOVÁ, Petra, Petr WOLF and Michal HÁJEK. Environmental factors and Carpathian spring fen vegetation: the importance of scale and temporal variation. Annales Botanici Fennici. Helsinki: Finnish Zoological and Botanical Publishing Board, 2004, vol. 41, No 4, p. 249-262. ISSN 0003-3847.
 61. LUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Průniky nových náboženství a ekologie (Quest for lost unity: new religious movements and ecology). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 107 pp. Proměny náboženství, 3. ISBN 80-210-3492-0.
 62. TZONEV, Rossen and Kateřina ŠUMBEROVÁ. New data on the chorology of some little known adventive species on the banks of the Danube River in Bulgaria. Phytologia Balcanica. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2004, vol. 10, 2-3, p. 207-209. ISSN 1310-7771.
 63. KOUBEK, Petr, Vlastimil BARUŠ and Božena KOUBKOVÁ. Troglotrema acutum (Digenea) from carnivores in the Czech Republic. Helminthologia. Košice: Slovak Academy of Sciences, 2004, vol. 41, No 1, p. 25-31. ISSN 0440-6605.
 64. 2003

 65. HORSÁK, Michal. Classification of the western carpathian spring fens based on mollusc communities. Bulletin of The Malacological Society of London. London, 2003, vol. 42, No 1, p. 13. ISSN 1365-3725.
 66. KOMÁREK, Jiří and Ondřej KOMÁREK. Diversity of cyanobacteria in seepages of King George Island, maritime Antarctica. In Antarctic Biology in a Global Context. Leiden, The Netherlands: Backhuys Publishers, 2003. p. 244-250. VIIIth SCAR international biology symposium. ISBN 90578079X.
 67. BLAŽEK, Ladislav and Bohuslav BINKA. Etika podnikání (Business ethic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 74 pp.
 68. DVOŘÁK, Libor, Tomáš ČEJKA and Michal HORSÁK. Present knowledge of distribution of Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) in the Czech and Slovak Republics (Gastropoda: Milacidae). Malacological newsletter. 2003, vol. 21, No 1, p. 37-43.
 69. HODÁLOVÁ, Iva, Vít GRULICH and Heena OŤAHELOVÁ. Rozšírenie Senecio paludosus (Asteraceae) na Slovensku (Occurrence of Senecio paludosus (Asteraceae) in Slovakia). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť, 2003. p. 69-76.
 70. OPRAVILOVÁ, Vra and Svtlana ZAHRÁDKOVÁ. Some information on testate amoebae of Iceland. Limnologica. Berlin, 2003, vol. 33, No 2, p. 131-137. ISSN 0075-9511.
 71. DVOŘÁK, Libor and Michal HORSÁK. Současné poznatky o plzáku Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) v České republice (To the present knowledge of the slug Arion lusitanicus (Mollusca: Pulmonata) in the Czech Republic). Čas. Slez. Muz. Opava (A). 2003, vol. 52, No 1, p. 67-71. ISSN 1211-3026.
 72. JEMELKA, Petr. Úvod do ekologické problematiky (Introduction to the ecological problems). 2.rozš. Brno: MU Brno, 2003. 72 pp. PdF MU. ISBN 80-210-3103-4.
 73. VAŠEČKA, Michal. V4 Summer School, II. edition, July 13 - 27, 2003. 2003.
 74. ŠKAPA, Radoslav. Wzrost intensywnosci transportu - czy zawsze tak bedzie? (Increasing intensity of transport - will it always be like that?). In Do Unii Europejskiej dla jakosci zycia. 1st ed. Warszawa: Grupa IMAGE sp. z o. o., 2003. p. 100-201. ISBN 83-85461-92-2.
 75. 2002

 76. ŠKAPA, Radoslav. Co je reverzní logistika? (What is the Reverse Logisitcs?). In Nové trendy rozvoje průmyslu. VUT Brno. Brno: FP VUT Brno, 2002. p. 25. ISBN 80-214-2102-9.
 77. KOMÁREK, Ondřej and Jiří KOMÁREK. Contribution to the taxonomy and ecology of green cryosestic algae in the summer season 1995-96 at King George Island, S. Shetland Islands. In Nova Hedwigia. Stuttgart: J. Cramer in der Gebr. Borntraeger Verlagsbuchhandlung, 2002. p. 121-140. ISBN 1438-9134.
 78. ŠKAPA, Radoslav. Ecolabeling: Unternehmen und Öffentliche Hand auf dem Weg zum nachhaltigen Verbrauch (Ecolabeling: Business and state on the way to the sustainable consumption). In Socialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. 1st ed. České Budějovice: JČU, 2002. p. 154-156. ISBN 80-7040-579-1.
 79. VAŠÁTKO, Jaroslav, Evžen WOHLGEMUTH and Michal HORSÁK. Nivní malakocenózy v povodí dolní Olšavy (Floodplain mollusc communities in the lover Olšava river Basin (SE Moravia, Czech Republic)). In Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti, č.7. Uherské Hradiště: Přírodovědný klub v Uherském Hradišti a Muzeum jihovýchodní Moravy, 2002. p. 77-88, 11 pp. ISBN 80-86485-04-8.
 80. JŮVOVÁ, Alena. Projekt environmentální a ekologické výchovy Strom života. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní. první. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského + Občanské združenie 4V, 2002. p. 72-78. ISBN 80-88868-77-7.
 81. HLAVÁČ, Jaroslav Čáp and Michal HORSÁK. Rozšíření plžů Macrogastra badia a Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) na Šumavě (Distribution of the snails Macrogastra badia and Laciniaria plicata (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in the Bohemian Forest). In Silva Gabreta. 8th ed. Vipmerk: Správa NP Šumava, 2002. p. 191-203.
 82. KRIŠTOF, Martin. The Ecological Dimension of Business in the Context of EU Integration. In Socialwissenschaftliche Kontexte der europäischen Integration. 1st ed. České Budějovice: JČU, 2002. p. 146-149. ISBN 80-7040-579-1.
 83. 2001

 84. HROUDA, Petr. Pleurotoid fungi of the family Polyporaceae in the Czech Republic and Slovakia. Czech Mycology. Praha: Česká vědecká společnost pro mykologii, 2001, vol. 53, No 1, p. 29-87. ISSN 0009-0476.
 85. ŠKAPA, Radoslav. Reverse logistics: saving cost potential. In V. international conference of doctoral students. 2001st ed. Torun: Nicholas Copernicus University, 2001. p. 117-125. ISBN 83-231-1327-0.
 86. KOMÁREK, Ondřej and Jiří KOMÁREK. Two Year Phytobenthos Investigation of Petrified Forest Creek at Maritime Antarctic King George Island - Preliminary study. In Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. BRNO, CZECH REPUBLIC: Masaryk University Brno, Czech Republic, 2001. p. 103-110. Ecology of the Antarctic Coastal Oasis. Geogr. 25. ISBN 80-210-2556-5.
 87. 2000

 88. RYK, Leszek, Josef TRNA and Eva TRNOVÁ. Ekologické aspekty v novém kurikulu polské školy. (Enviromental Aspects in Polish New School Curriculum.). In Ekologie, fyzika a energie ve škole. Újezd u Brna: Straka, 2000. p. 131-133. ISBN 80-902775-5-1.
 89. HUBÁLEK, Zdeněk. European experience with the West Nile virus ecology and epidemiology: could it be relevant for the New World? Viral Immunology. USA, 2000, vol. 13, No 4, p. 415-424. ISSN 0882-8245.
 90. RAPPOLE, J.H., S.R. DERRICKSON and Zdeněk HUBÁLEK. Migratory birds and spread of West Nile virus in the Western Hemisphere. Emerging Infectious Diseases. Atlanta: CDC, 2000, vol. 6, No 3, p. 319-328. ISSN 1080-6040.
 91. HUBÁLEK, Zdeněk. Mikrobiální zoonózy a sapronózy (Microbial zoonoses and sapronoses). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 153 pp. ISBN 80-210-2446-1.
 92. HELEŠIC, Jan. Novinky a pokroky v poznání ekologie tekoucích vod (News and advances in knowledge of runningwater ecology). In XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů. 1st ed. Kouty nad Desnou: Univerzita Plackého v Olomouci, 2000. p. 170-175. ISBN 80-244-0166-5.
 93. KERŠNER, Vladimír and Ondřej KOMÁREK. On the dominance of the planctic cyanobacterium Microcystis wesenbergii - ecological and statistical analysis of the population. Stuttgart: E. Schweizerbartśche Verlagsbuchhandlung, 2000. 13 pp. Algological studies 97. ISBN 3-510-66015-3.
 94. HÁJEK, Michal. Rašeliniště a slatiniště moravskoslovenského pomezí: shrnutí dosavadních poznatků (The mires of the Moravian-Slovakian flysh borderland: a summary of current knowledge). In Rašeliniská Slovenska. 1st ed. Bratislava: Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, 2000. p. 39-44. edícia Daphne. ISBN 80-967471-9-3.
 95. HLADILOVÁ, Šárka. Some remarks on the structure and function of refugia in ecology and palaeoecology. Palaeontologische Zeitschrift. Stuttgart: E.Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlung, 2000, vol. 74, No 3, p. 459-464. ISSN 0031-0220.
 96. HELEŠIC, Jan, Jiří KOPECKÝ, Ondřej KOMÁREK, Aleš MERGL, Věra OPRAVILOVÁ, Jana SCHENKOVÁ, Edmund SEDLÁK, Vladislav STEHNO and Světlana ZAHRÁDKOVÁ. Vliv hydrologických podmínek toku na biotu dna a hyporhealu (Úvod do problematiky) (The impact of hydrological conditions in stream on the top bottom and hyporheic biota (Project introduction)). In XII. Limnologická konference "Limnologie na přelomu tisiciletí", Kouty nad Desnou. Sborník referátů. 1,. Kouty nad Desnou: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. p. 176-180. ISBN 80-244-0166-5.
 97. 1999

 98. JEMELKA, Petr. Racionalita a ekologická krize (Racionality and Ecological Crisis). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999. 110 pp. Pedagogická fakulta. ISBN 80-210-2022-9.
 99. HUBÁLEK, Zdeněk, Jiří HALOUZKA, Zina JUŘICOVÁ, Zdeněk PŘÍKAZSKÝ, Jarmila ŽÁKOVÁ and Oldřich ŠEBESTA. Surveillance virů přenosných komáry na Břeclavsku v povodňovém roce 1997. (Surveillance of mosquito-borne viruses in Břeclav district during the 1997 flood.). Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 1999, vol. 48, No 3, p. 91-96. ISSN 1210-7913.
 100. 1998

 101. JEMELKA, Petr. Environmentální etika (Environmental Ethics). In GLUCHMAN, Vasil and Miloš DOKULIL. Praktické otázky etiky a morálky. 1st ed. Prešov: PVT, 1998. p. 121-141, 11 pp. Etika III. ISBN 80-88859-13-1.
 102. NAVRÁTIL, Vladislav. Radon a životní prostředí (radon and environment). In XVI. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1st ed. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 1998. p. 251-259. XVI. vědecké kolokvium o řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-025-9.
 103. 1997

 104. DUDOVÁ, Jana. K některým praktickým právním problémům v souvislosti s užíváním značek ekologicky šetrný výrobek, produkt ekologického zemědelství (Some practical legal problems in context with the use marks ecological thrifty product, ecological agriculture product). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1997, roč. 5, č. 1, p. 81 - 88. ISSN 1210-9126.
 105. DUDOVÁ, Jana. K právní problematice ekologického označování (To legal problems of ecological marking). EKOjournal : podnikání a životní prostředí. Praha: KZT, 1997, roč. 6, č. 4, p. 10-12. ISSN 1210-0781.
 106. 1996

 107. JEMELKA, Petr. Ekologie a co si s ní počít? (Ecology and What are the Conceptions of It). In Na cestě k humanitě. první. Brno: MU Brno, 1996. p. 41-47. ISBN 80-210-1264-1.
 108. 1995

 109. MORNSTEIN, Vojtěch. Iracionalita radiofobie a její společenské souvislosti (Irrationality of radiophoby and its social context). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1995, vol. 1995, No 4, p. 20-23.
 110. PEKÁREK, Milan. Právní prostředky prosazování ekologických požadavků (Legal instruments of enforcement concerning ecological claims). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, p. 96-101. ISSN 1210-9126.
Display details
Displayed: 28/1/2022 12:05