Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2005

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarná dílna (Artistic workshop). 1st ed. Praha: Triton, Nakladatelství MU. 290 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU č. 96. ISBN 80-7254-705-4. 2005.

  2004

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Svět teenagera a současná výtvarná výchova (The world of teenager and contemporary education of art). Plzeň: Západočeská univerzita, PdF Katedra výtvarné výchovy, sympozium INSEA. 4 pp. 2004.

  2002

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Perspektiva počítačů a nových médií ve výtvarné pedagogice (Future of computors and new mediums in education of art). Praha: Výtvarná výchova, PdF KU Praha, 2002.
  2. BABYRÁDOVÁ, Hana. Poslání výtvarné výchovy v čase intermediálního přenosu znaku (The message of art education in the period of intermedial symbolic transformation). 1st ed. Ústí n. Labem: Univerzita J.E. Purkyně, Ústí n. Labem. 15 pp. Ergo č.1. ISBN 1212-8317. 2002.

  1996

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výchova k otevřenému myšlení (Education as the way to the Open Thinking). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 36, No 2, p. 19-20. ISSN 1210-3691. 1996.

  1995

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Smyslové a symbolické v dětském výtvarném projevu (The Seens and Symbols in the Children´s Artistic Expresion). In Uvidět čtvrtý rozměr. 1st ed. Praha: Česká sekce INSEA. p. 40-48. 1995.

  1990

  1. BABYRÁDOVÁ, Hana. Výtvarné objevy v jedné místnosti (The Artistic Founs in the Room). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 30, No 8, p. 138-139. ISSN 1210-3691. 1990.
Display details
Displayed: 12/4/2024 12:29