Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. ZÍTKA, Ondřej and Aleš HORNA. Průtoková injekční analýza s elektrochemickou detekcí jako nástroj pro studium strukturních změn laktoferinu (Flow injection analysis with electrochemical detection as a tool for distinguishing of structural changes of lactoferrin). In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007. Brno: VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, 2007, p. 142-143.
  2. HUBÁLEK, Jaromír, Jan HRADECKÝ, Vojtěch ADAM, Olga KRYŠTOFOVÁ, Dalibor HÚSKA, Michal MASAŘÍK, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Kateřina KLOSOVÁ, Martin ADÁMEK, Josef ZEHNÁLEK and René KIZEK. Spectrometric and voltammetric analysis of urease. Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2007, vol. 7, No 7, p. 1238-1255, 17 pp. ISSN 1424-8220.
  3. ADAM, Vojtěch and Soňa KŘÍŽKOVÁ. Vybrane analyticke metody pro studium peptidu a proteinu (Selected analytic methods for studying peptides and proteins). In XXXI. Brnenske onkologicke dny. Brno: XXXI. Brnenske onkologicke dny, 2007, p. 364-366.

  2006

  1. HÚSKA, Dalibor, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Elektrochemické metody pro analýzu nukleových kyselin (Electrochemical methods for the analysis nucleic acids). In 2. letni škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojeni s kapalinovou chromatografií. první. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská universita, 2006, p. 42-45. ISBN 80-7157-965-3.
  2. PETRLOVÁ, Jitka, Michal SVOBODA, Ondřej BLAŠTÍK, Z. HORAKOVÁ, H. BINKOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Prehled analytickych metod pro stanoveni metalothioneinu v tkanich (View of analytical methods for determination metallothionein in tissues). In XXX. Brnenske onkologicke dny. první. Brno: Masarykuv onkologicky ustav, 2006, p. 266-269, 400 pp. ISBN 80-86793-06-0.

  2005

  1. POTĚŠIL, David, Radka MIKELOVÁ, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Jan VÍTEČEK, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Study of electrochemical behaviour of salicylic acid and its derivates by stationary and flow electrochemical methods. In 6th International Symposium in the Series: Recent Advances in Plant Biotechnology. České Budějovice: Institute of Plant Molecular Biology ASCR, 2005, p. 29. ISBN 80-86778-16-9.

  2004

  1. ZEHNÁLEK, Josef, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Vliv těžkých kovů na produkci obranných sloučenin u zemědělských kulturních rostlin (Influence of heavy metals on production of protecting compounds in agriculture plants). Listy cukrovarnické a řepařské. 2004, vol. 120, 7-8, p. 222-224. ISSN 1210-3306.

  2002

  1. VACEK, Jan, Zdeněk ANDRYSÍK, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Stanovení azidothymidinu v lidské moči, krevním séru a krvi (Determination of azidothymidine in human urine, serum and whole blood). In Sborník z VI. pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2002, p. 22. ISBN 80-210-2777-0.

  1999

  1. KIZEK, René, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Analytické stanovení metallothioneinu pomocí elektrochemických metod (Analytical determination of methallothionein by electrochemical methods). In Pokroky v klinické biochemii. 1st ed. Hradec Králové: Česká společnost klinické biochemie ČLS, 1999, p. 140. ISBN 80-238-4522-5.
Display details
Displayed: 15/7/2024 06:18