Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

  1. ADAM, Vojtěch, Věra ŽIŽKOVÁ, Dalibor HÚSKA, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Automatická příprava vzorku pro elektrochemickou analýzu adiponectinu (Automatic preparation of the sample for electrochemical analysis of adiponectine). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  2. HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. CIRKULUJÍCÍ A MALÉ NUKLEOVÉ KYSELINY. JEJICH POTENCIONÁLNÍ ELEKTROCHEMICKÁ DETEKCE (Circulating and small nucleic acids. Their potential electrochemical detection). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  3. NAKLÁDAL, Josef, Daliibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Tomáš ECKSCHLAGER and René KIZEK. DETEKCE REDOXNÍHO STATUSU POMOCÍ CYKLICKÉ VOLTAMETRIE A MOŽNÉ KLINICKÉ APLIKACE (Detection of redox status by means of cyclic voltammetry and possible clinical applications). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 3 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  4. HÚSKA, Dalibor, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. METALOMIKA A PROTEOMIKA. MÁ ELEKTROCHEMIE V TOMTO VÝZKUMU SVÉ MÍSTO? (Metallomics and proteomics. Has electrochemistry its position in this research?). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 4 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  5. HÚSKA, Dalibor, Jan ŠÍLENÝ, Petr HODEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Jan HRABĚTA, Jitka POLJAKOVÁ, Marie STIBOROVÁ, Jaromír HUBÁLEK and René KIZEK. MINIATURIZOVANÉ ELEKTROCHEMICKÉ SYSTÉMY V DETEKCI INTERAKCE PROTINÁDOROVÝCH LÉČIV S DNA (Miniaturized electrochemical systems for detection of antitumor drugs with DNA). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, 2 pp. ISBN 978-80-7375-309-2.
  6. TRNKOVÁ, Libuše, Kamila NEPLECHOVÁ and Zdeňka BALCAROVÁ. Redukční proces guaninu a 8-azaguaninu (Reduction process of guanine and 8-azaguanine). In IX. pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků - sborník příspěvků. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009, p. 30 - 31. ISBN 978-80-7375-309-2.

  2008

  1. FABRIK, Ivo, Zuzana RUFEROVÁ, Klára HILSCHEROVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. A determination of metallothionein in larvae of freshwater midges (Chironomus riparius) using Brdicka reaction. Sensors. Basel Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, vol. 8, No 7, p. 4081-4094. ISSN 1424-8220.
  2. GALANDOVÁ, Julia, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ and Ján LABUDA. Application of elimination voltammetry for the investigation of the DNA-based biosensor with chitosan-carbon nanoparticles interface. In Electrochemistry of Nucleic Acids and Proteins. Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, p. 60-60.
  3. KIZEK, René, Ivo FABRIK, Filip DUŠA, Jiří BALOUN, Vojtěch ADAM and Libuše TRNKOVÁ. Automated analysis of proteins using Brdicka reaction. In Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 2008, p. 86-86. ISSN 0009-2770.
  4. STEJSKAL, Karel, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Bernd SURES, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Jaromír HUBÁLEK, Miroslava BEKLOVÁ, Pavel HANUŠTIAK, Zdeňka SVOBODOVÁ, Aleš HORNA and René KIZEK. Bio-assessing of environmental pollution via monitoring of metallothionein level using electrochemical detection. IEEE Sensors Journal. USA, 2008, vol. 8, No 9, p. 1578-1585. ISSN 1530-437X.
  5. ZÍTKA, Ondřej, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electroanalysis of cisplatin-glutathione and cisplatin-DNA interactions. Clare, Ireland: Elsevier Ireland, 2008.
  6. DIOPAN, Václav, Petr BABULA, Violetta SHESTIVSKA, Vojtěch ADAM, Milan ŽEMLIČKA, Margita DVORSKÁ, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Ladislav HAVEL and René KIZEK. Electrochemical and spectrometric study of antioxidant activity of pomiferin, isopomiferin, osajin and catalposide. JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS. Oxford, Velká Británie: Pergamon-Elsevier Ltd., 2008, 48 (2008), No 1, p. 127-133, 5 pp. ISSN 0731-7085.
  7. DUŠA, Filip, Ivo FABRIK, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, František JELEN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. ELECTROCHEMICAL DETECTION OF CERULOPLASMIN. In Electrochemistry of Nucleic Acids and Proteins. Book of Abstracts. Brno: Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., 2008, p. 81-81.
  8. JELEN, František, Stanislav HASOŇ, Alena KOUŘILOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. Electrochemical Study of Copper-Aminopurines Complexes at Carbon Electrodes. In 6th International Copper Meeting. Book of Abstracts. Alghero: 6th International Copper Meeting, 2008, p. 103-103.
  9. HÚSKA, Dalibor, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Jaromír HUBÁLEK, Vojtěch ADAM, Miroslava BEKLOVÁ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Employing of electroanalytical techniques for detection of silver(I) ions. In Toxicology Letters. Clare, Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2008, p. 236-237. ISSN 0378-4274.
  10. FABRIK, Ivo, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Dalibor HÚSKA, Vojtěch ADAM, Jaromír HUBÁLEK, Libuše TRNKOVÁ, Tomáš ECKSCHLAGER, Jiří KUKAČKA, Richard PRŮŠA and René KIZEK. Employment of electrochemical techniques for metallothionein determination in tumor cell lines and patients with a tumor disease. Electroanalysis. Weinheim, Germany: Wiley VCH Verlag GmbH, 2008, vol. 20, No 14, p. 1521-1532, 11 pp. ISSN 1040-0397.
  11. HÚSKA, Dalibor, Filip DUŠA, Ivo FABRIK, Vojtěch ADAM, František JELEN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. New approach for detection of copper using electrochemical methods. In Toxicology Letters. Clare, Ireland: Elsevier Ireland Ltd., 2008, p. 237-238. ISSN 0378-4274.
  12. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Ivo FABRIK, Vojtěch ADAM, Jiří KUKAČKA, Richard PRŮŠA, Grace J. CHAVIS, Libuše TRNKOVÁ, Jan STRNADEL, Vratislav HORÁK and René KIZEK. Utilizing of adsorptive transfer stripping technique Brdicka reaction for determination of metallothioneins level in melanoma cells, blood serum and tissues. Sensors. Basel, Switzerland: MOLECULAR DIVERSITY PRESERVATION INT, 2008, vol. 8, No 5, p. 3106-3122, 16 pp. ISSN 1424-8220.

  2007

  1. HRADECKÝ, Jan, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Jaromír HUBÁLEK and René KIZEK. A carbon electrode as a tool to determine salinity. In EUROanalysis XIV. Belgie: Antwerp, Belgium, 2007, p. 98-98.
  2. KRYŠTOFOVÁ, Olga, Pavlína ŠOBROVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Ondřej ZÍTKA, Miroslava BEKLOVÁ, Marta FARKOVÁ, Přemysl LUBAL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. A determination of metallothionein at various birds' species using adsorptive transfer stripping technique coupled with differential pulse voltammetry -- Brdicka reaction. In EUROanalysis XIV. Belgie: EUROanalysis XIV. 2007, Antwerp, Belgium (CZ), 2007, p. 836-836.
  3. HORNA, Aleš, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Karel STEJSKAL, Jiří BALOUN, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ, René KIZEK and Josef ZEHNÁLEK. A new electrochemical assay for determination of phytochelatin synthase activity. In 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2007. Belgické království: 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques, HPLC 2007, 2007, p. 911-911.
  4. ZÍTKA, Ondřej, Dalibor HÚSKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Jaromír HUBÁLEK and René KIZEK. An investigation of glutathione-platinum (II) interactions by means of the flow injection analysis using glassy carbon electrode. Sensors. 2007, vol. 7, No 7, p. 1256-1270. ISSN 1424-8220. Available from: https://dx.doi.org/10.3390/s7071256.
  5. KRYŠTOFOVÁ, Olga, Jan HRADECKÝ, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Comparison of spectrophotometry to electrochemical methods of urease determination. In Chemické zvesti. Slovenská republika: Institute of Chemistry Slovak Acedemy of Science, Bratislava, Slovak Chemical Society, Bratislava, 2007, p. 169-169. ISSN 1336-7242.
  6. MARCINKOVÁ, Andrea, Pavel JANDERKA and Bogdan YOSYPCHUK. Detekce polychlorovaných bifenylů, Deloru 103 a Deloru 106, pomocí elektroanalytických metod (Detection of polychlorinated biphenyls, Delor 103 and Delor 106, by electroanalytical methods). In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007th ed. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2007, p. 97-98. ISBN 80-210-4235-4.
  7. HORNA, Aleš, Libuše TRNKOVÁ, Ondřej BLAŠTÍK, Ondřej ZÍTKA, René KIZEK, Richard PRŮŠA and Vojtěch ADAM. Determination of Metallothionein Content in Patients with Tumor Diseases. In Pittcon 2007. McCormick Place, Chicago, USA: The Pittsburgh Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy, Inc., 2007, p. 1410-1410.
  8. MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ and František JELEN. Double elimination of oligonucleotides. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007, p. 99-101. ISBN 9788021042353.
  9. ZÍTKA, Ondřej, D. HUSKA, J. KUKAČKA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, R. PRŮŠA, A. HORNA, Miroslava BEKLOVÁ, L. HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electrochemical study of interaction of glutathione with cisplatin. In Sborník příspěvků VII. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2007, p. 140-141. ISBN 9788021042353.
  10. ŠOBROVÁ, Pavlína, Libuše TRNKOVÁ, Dalibor HÚSKA and René KIZEK. Levels of metallothionein at patients with tumours detected by various electrochemical techniques. In 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference. Litevská republika: 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference, 2007, p. 103-103. ISBN 978-9955-12-232-6.
  11. BALOUN, Jiří, Vojtěch ADAM, Radka MIKELOVÁ, René KIZEK and Libuše TRNKOVÁ. Nové možnosti využití techniky adsorptivního přenosu v analýze biologických významných sloučenin (New possibilities of using adsorptive transfer tchnique in biologically important compounds analysis). In Chemické zvesti. Slovenská republika: Institute of Chemistry Slovak Acedemy of Science, Bratislava, Slovak Chemical Society, Bratislava, 2007, p. 82-82. ISSN 1336-7242.
  12. ADAM, Vojtěch, Pavel HANUŠTIAK, René KIZEK, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Aleš HORNA and Bernd SURES. Palladium biosensor. Electroanalysis. Spolková republika Německo, 2007, vol. 19, No 18, p. 1909-1914. ISSN 1040-0397.
  13. ZÍTKA, Ondřej, Soňa KŘÍŽKOVÁ, René KIZEK and Vojtěch ADAM. Spojení přípravy vzorků na monolithické koloně a průtokové injekční analyzy - elektrochemické detekce pro stanovení laktoferinu: jednoduché, nenákladné a strukturně poznávací (Coupling of monolithic column sample preparation and flow injection analysis -- electrochemical detection for determination of lactoferrin: easy, low cost and structural distinguishing). In Vitamins 2007 - Nutrition and Diagnostics. University of Pardubice: University of Pardubice, 2007, p. 235-236. ISBN 978-80-7194-937-4.
  14. HANUŠTIAK, Pavel, René KIZEK, Pavla KRATOCHVÍLOVÁ and Vojtěch ADAM. Studium elektrochemického chování některých flavonoidů a jejich vliv na potkany (Study of electrochemical behaviour of certain flavonoids and influence on sewer rats). In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků, 2007, p. 52-54.
  15. PRÁŠEK, Jan, Jaromír HUBÁLEK, Martin ADÁMEK, Ondřej JAŠEK and René KIZEK. UHLÍKOVÝMI NANOTRUBICEMI NANOSTRUKTOROVANÉ PRACOVNÍ ELEKTRODY SENZORŮ. CHEMagazín. Pardubice: CHEMAGAZÍN - ING. MILOSLAV ROTREKL - VYD, 2007, vol. 17, No 6, p. 26-26. ISSN 1210-7409.
  16. HORNA, Aleš, René KIZEK, Pavlína ŠOBROVÁ and Dalibor HÚSKA. Utilizing of electrochemical techniques coupled with liquid chromatography for thiols analysis. In 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference. Litevská republika: 4th Nordic Separation Science Society (NoSSS) International Conference, 2007, p. 78-78. ISBN 978-9955-12-232-6.
  17. TRNKOVÁ, Libuše, Pavel JANDERKA and René KIZEK. VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (7th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists). 2007.
  18. PETRLOVÁ, Jitka, Michal MASAŘÍK, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, vol. 19, No 11, p. 1177-1182. ISSN 1040-0397. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837.
  19. BROŽ, Pavel, Pavel JANDERKA and Jan VŘEŠŤÁL. 10 let Hmotnostně spektrometrické laboratoře sekce chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno (10 years of Mass Spectrometric Laboratory of Faculty of Science Masaryk University Brno). In Sborník příspěvků: VII.pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007, p. 16-18. ISBN 978-80-210-4235-3.

  2006

  1. ŠUPÁKOVÁ, Veronika, H. STAVĚLÍKOVÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Aleš HORNA, Ladislav HAVEL and René KIZEK. A determination of capsaicin in capsicum by high performance liquid chromatography with electrochemical detection. In Toxcon 2006; 11. Interdisciplinary Slovak - Czech Toxicological Conference. první. Trencianske Teplice: Slovak Toxicology Society SETOX, 2006, p. 61. ISBN 80-969474-1-9.
  2. MIKELOVÁ, Radka, Zbyněk PROKOP, Jan HRADECKÝ, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, Jiří DAMBORSKÝ and René KIZEK. A suggestion of enzymatic biosensor for determination of chlorinated pesticides. In 11th International conference on electroanalysis. první. Bordeaux: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006, p. 1-45, 300 pp.
  3. TRNKOVÁ, Libuše. Amplifikace voltamerických signálů pomocí eliminační metody (Amplification of voltamteric signals by elimination voltammetry). In 2. letni škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojeni s kapalinovou chromatografií. první. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská universita, 2006, p. 13-16. ISBN 80-7157-965-3.
  4. KŘÍŽKOVÁ, Soňa, Veronika ŠUPÁKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, Miroslava BEKLOVÁ, J. PIKULA, Michal SVOBODA, Aleě HORNA and René KIZEK. An analysis of tissues of vertebrates treated by Bromadiolone. In Toxcon 2006; 11. Interdisciplinary Slovak - Czech Toxicological Conference. prvn. Trencianske Teplice: Slovak Toxicology Society SETOX, 2006, p. 39-39, 300 pp. ISBN 80-969474-1-9.
  5. ADAM, Vojtěch, Miroslava BEKLOVÁ, René KIZEK, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, J. PIKULA, Michal SVOBODA and Veronika ŠUPLKOVÁ. Analysis of tissues of vertebrates and earthworms treated by Bromadiolone. In 34th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry, ISEAC 34. prvn. Hamburg: International Association of Environmental Analytical Chemistry2006, 2006, p. A29-A29, 405 pp.
  6. MIKELOVÁ, Radka, Jan HRADECKÝ, Libuše TRNKOVÁ, David POTĚŠIL, Zbyněk PROKOP, Jiří DAMBORSKÝ, Jaroslav HUBÁLEK, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Analýza chlorovaných uhlovodíků s využitím stříbrné a uhlíkové pastové elektrody (Analysis of chlorinated hydrocarbons using silver and carbon paste electrodes). In XXVI. Moderní elektrochemické metody. První. Praha: Česká společnost chemická, 2006, p. 51-56, 154 pp. ISBN 80-86238-98-9.
  7. PIKNA, Ľubomír and Libuše TRNKOVÁ. Anodické rozpúšťanie Fe prášku - sledovanie vplyvu koncentrácie chloridových iónov a pH elektrolytu s využitím eliminačnej voltampérometrie (Anodic stripping Fe powder – observation of concentration influence of chloride ions and pH of electrolyte using elimination voltammetry). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 44-47. ISBN 80-7157-986-6.
  8. ROZIK, Roland, Lenka ZERZÁNKOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. Aplikace eliminační voltametrie s lineární polarizací ke studiu elektrodových procesů kovů na grafitové elektrodě (Application of elimination voltammetry with linear scan to the study of electrode processes of metals on graphite electrodes). In XXVI. Moderní elektrochemické metody. První. Praha: Česká společnost chemická, 2006, p. 99-102, 154 pp. ISBN 80-86238-98-9.
  9. MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ and František JELEN. Aplikace eliminační voltamerie při studiu elektrochemických vlastností krátkých oligonukleotidů (Application of elimination voltammetry to the study of electrochemical behaviour of short oligonucleotides). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 30-33. ISBN 80-7157-986-6.
  10. ADAM, Vojtěch, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN, Jitka PETRLOVÁ and René KIZEK. Aplikace eliminační voltametrie s lineárním scanem pro určení obsahu adeninu a cytosinu v oligonukleotidech o různé velikosti (Application of elimination voltammetry with linear scan to the determination of adenine and cytosine in oligonucleotides of various lenghts). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 13-17. ISBN 80-7157-986-6.
  11. ZERZÁNKOVÁ, Lenka, Filip DYČKA and Libuše TRNKOVÁ. Aplikace eliminační voltametrie s lineární polarizací ke studiu elektrodového procesu mědi na grafitové elektrodě (Application of elimination voltammetry with linear scan to the study of electrode processes of copper on PIGE). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 55-57. ISBN 80-7157-986-6.
  12. JELEN, František, Libuše TRNKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, A. KOUŘILOVÁ, S. HASOŇ and Emil PALEČEK. Application of elimination voltammetry for microanalysis of oligonucleotides and nucleic acids bases. In 8th International symposium on pharmaceutical sciences. první. Ankara: Ankara university, 2006, p. 157-157.
  13. ROZIK, Roland and Libuše TRNKOVÁ. Application of elimination voltammetry to the study of electrodeposition of cadmium on solid paraffin impregnated graphite electrode (AApplication of elimination voltammetry to the study of electrodeposition of cadmium on solid paraffin impregnated graphite electrode). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 48-51. ISBN 80-7157-986-6.
  14. ADAM, Vojtěch, J. PRASEK, J. ADAMEC, J. HUBÁLEK, M. BEKLOVÁ, Aleš HORNA and René KIZEK. Easy and low cost determination of heavy metals in water and foodstuff using screen-printed electrodes. In Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis, The abstract book. Pardubice, Czech Republic: Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2006, p. 79-80. ISBN 80-7194-855-1.
  15. PETRLOVÁ, Jitka, Libuše TRNKOVÁ, Vojtěch ADAM, Josef ZEHNÁLEK, Ladislav ZEMAN and René KIZEK. Electrochemical investigation of metallothionein and apo-metallothionein. In 11th International conference on electroanalysis. první. Bordeaux: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006, p. 8-8.
  16. ŠUPALKOVÁ, V., J. PETŘEK, L. HAVEL, Soňa KŘÍŽKOVÁ, J. PETROLVÁ, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, P. BABULA, Miroslava BEKLOVÁ, Aleš HORNA and René KIZEK. Electrochemical sensors for detection of acetylsalicylic acid. SENSORS. 2006, vol. 11, No 6, p. 1483-1497. ISSN 1424-8220.
  17. ADAM, Vojtěch, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Ondřej ZÍTKA, Karel STEJSKAL, Ondřej BLAŠTÍK, Michal SVOBODA, Pavlína ŠOBROVÁ, Jitka PETRLOVÁ, Veronika ŠUPÁLKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Josef ZEHNÁLEK, Aleš HORNA and René KIZEK. Electrochemistry and thiols, is there any advantage? In Vitamins 2006, Health Ingredients Metabolism Analysis, The abstract book. Pardubice, Czech Republic: Ediční středisko Univerzity Pardubice, 2006, p. 79-80. ISBN 80-7194-855-1.
  18. MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ, Roland ROZIK and František JELEN. Elimination transformation of irreversible current an adsorbed electroactive substance. In 57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Edinburgh: International Society of Electrochemistry 2006, 2006, p. 117-117.
  19. ROZIK, Roland, Lenka ZERZÁNKOVÁ, Radka MIKELOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. Elimination voltammetry as a powerful tool for the study of electrodeposition of metals. In 57th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry. Edinburgh: International Society of Electrochemistry 2006, 2006, p. 116116.
  20. HRADECKÝ, Jan, Radka MIKELOVÁ, Zbyněk PROKOP, Libuše TRNKOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Vojtěch ADAM, Jitka PETRLOVÁ and René KIZEK. Enzymový Biosenzor pro detekci chlorovaných pesticidů (A suggestion of Enzymatic Biosensor for determination of chlorinated pesticides). In Sborník příspěvků X. pracovního setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno: Masarykova Universita, 2006, p. 66-67. ISBN 0-00-000000-0.
  21. OSTATNÁ, Veronika, Emil PALEČEK and Libuše TRNKOVÁ. Linearna voltametria a eliminačná voltametria s lineárnou polarizáciou natívneho a denaturovaného hovädzieho sérového albuminu (LSV and EVLS of native and denaturated bovine serum albumins). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 42-43. ISBN 80-7157-986-6.
  22. MARCINKOVÁ, Andrea and Pavel BROŽ. Penetrace organických látek přes nafionovou membránu do hmotnostního spektrometru (Penetration of organic substances through nafion membrane into mass spectrometer). In VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2006th ed. Brno: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2006, p. 66-67. ISBN 80-210-3943-4.
  23. TRNKOVÁ, Libuše, Radka MIKELOVÁ, František JELEN, Vojtch ADAM and René KIZEK. Resolution of overlapped reduction signals in short hetero-oligonucleotides by elimination voltammetry. In 11th International conference on electroanalysis. první. Bordeaux: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006, p. 6-6.
  24. TRNKOVÁ, Libuše. Současnost a budoucnost eliminačních metod (Present and Future of Elimination Voltammetry). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 8-12. ISBN 80-7157-986-6.
  25. PETRLOVÁ, Jitka, Richard PRŮŠA, Bernd SURES, Vojtěch ADAM, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Study of nucleic acids interactions with platinum based cytostatics using biosensor. In 11th International conference on electroanalysis. první. Bordeaux: European Society for ElectroAnalytical Chemistry, 2006, p. 7-7.
  26. HANUŠTIAK, Pavel, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Pavel HODEK, Marie STIBOROVÁ, Miroslava BEKLOVÁ, Ladislav ZEMAN, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Studying of an interaction of flavonoids with nucleic acids. In Toxcon 2006; 11. Interdisciplinary Slovak - Czech Toxicological Conference. prvn. Trencianske Teplice: Slovak Toxicology Society SETOX, 2006, p. 28-28, 300 pp. ISBN 80-969474-1-9.
  27. TRNKOVÁ, Libuše, Pavel JANDERKA and René KIZEK. VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (6th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists). 2006.
  28. MIKELOVÁ, Radka, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and Roland ROZIK. Vliv pH a doby akumulace na elektrochemické chování krátkých hetero-oligonukleotidů (Influence of pH and accumulation time on electrochemical behavior of short hetero-oligonucleotides). In XXVI. Moderní elektrochemické metody. První. Praha: Česká společnost chemická, 2006, p. 57-61, 154 pp. ISBN 80-86238-98-9.
  29. KIZEK, René, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Radka MIKELOVÁ, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, Ladislav HAVEL and Libuše TRNKOVÁ. Využití eliminační voltametrie v proteomice (Using elimination voltammetry in proteomic). In Eliminační metody I. 1st ed. Brno: Katedra teoretické a fyzikální chemie, PřF MU, 2006, p. 23-25. ISBN 80-7157-986-6.
  30. HRADECKÝ, Jan, Radka MIKELOVÁ, Zbyněk PROKOP, Libuše TRNKOVÁ, Jiří DAMBORSKÝ, Vojtěch ADAM and René KIZEK. Vyvoj enzymoveho biosenzoru pro detekci chlorovanych pesticidu (A suggestion of enzymatic biosensor for determination of chlorinated pesticides). In VI. Mezioborove setkani mladych biologu, biochemiku a chemiku; Sigma-Aldrich. první. Praha: Ceska spolecnost chemicka, 2006, p. 384-385. ISSN 0009-2770.
  31. KIZEK, René, Aleš HORNA and Libuše TRNKOVÁ. Základní problémy při přípravě pevných elektrod - Údržba a regenerace coulochemických cel (Basic questions in preparation for solid-state electrode - Service and regeneration coulometric cell). In 2. letni škola elektrochemické a coulochemické detekce ve spojeni s kapalinovou chromatografií. první. Brno: Mendelova lesnická a zemědělská universita, 2006, p. 70-74. ISBN 80-7157-965-3.

  2005

  1. ADAM, Vojtěch, Jitka PETRLOVÁ, David POTĚŠIL, Josef ZEHNÁLEK, Bernd SURES, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and René KIZEK. A development of biosensor for heavy metals determination in human body liquids. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005, p. 86-86.
  2. BALOUN, Jiří, Jitka PETRLOVÁ, Jiří PETŘEK, Ladislav HAVEL, David POTĚŠIL, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and René KIZEK. Analysis of plants phytochelatins by modified Brdicka reaction. In Sborník příspěvků V. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2005, p. 12-13. ISBN 80-210-3637-0.
  3. MIKELOVÁ, Radka, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, Petr BABULA, Aleš HORNA and René KIZEK. Analysis of silver ions by stationary and flow electrochemical techniques on the surface of glassy carbon electrode. Biomedical Papers. 2005, vol. 149, No 1, p. 17-19. ISSN 1213-8118.
  4. TRNKOVÁ, Libuše, Roland ROZIK, Jana TOPINKOVÁ and Lenka ZERZÁNKOVÁ. Analytické aplikace eliminační voltametrie (Analytical aplication by elimination voltammetry). In Sborník příspevků 57. zjazdu chemických společnosti. Bratislava: Slovenská chemická spoločnosť, 2005, p. 67-67. ISSN 1336-7242.
  5. VÍTEČEK, Jan, Jiří PETŘEK, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Ladislav HAVEL, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Electrochemical study of glutathione (reduced and oxidized) and S nitrosoglutathione. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005, p. 82-82.
  6. BLAŠTÍK, Ondřej, Jitka PETRLOVÁ, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and René KIZEK. Electrochemical study of metallothionein interaction with EDTA. In Sborník příspěvků V. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2005, p. 14-15. ISBN 80-210-3637-0.
  7. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Libuše TRNKOVÁ, David POTĚŠIL, Radka MIKELOVÁ, Vojtěch ADAM, František JELEN and René KIZEK. Electrochemical study of metallothionein interaction with ethylendiamine- N, N, N`, N`- tetraacetic acid. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005, p. 83-83.
  8. TRNKOVÁ, Libuše, František JELEN and René KIZEK. Elimination voltammetry with linear scan as an effective tool for sensitive determination of oligonucleotides. In XVIII International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics. Coimbra: Redhose-Indústria Gráfica, 2005, p. 85-85.
  9. PETRLOVÁ, Jitka, Ondřej BLAŠTÍK, Vojtěch ADAM, David POTĚŠIL, Richard PRŮŠA, Marie STIBOROVÁ, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Metalothionein jako marker nádorového onemocnění (Metallothionein as the marker cancer). In Pokroky v klinické biochemii 2005; VII.Celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. Olomouc: Česká společnost klinické biochemie, 2005, p. 55-55. ISBN 80-239-5267-6.
  10. KOUŘILOVÁ, Alena, František JELEN, Petr PEČINKA, René KIZEK, Libuše TRNKOVÁ and Emil PALEČEK. Stripping voltammetry of purine bases in the presence of copper. In Sborník příspěvků V. Pracovního setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. Brno: Masarykova universita, 2005, p. 49-49. ISBN 80-210-3637-0.
  11. BALOUN, Jiří, Jitka PETRLOVÁ, Jiří PETŘEK, Ladislav HAVEL, Jan VÍTEČEK, Josef ZEHNÁLEK, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and René KIZEK. Studium fytochelatinů pomocí modifikované Brdičkovy reakce u explantátových kultur (Study of phytochelatines by modification Brdicka reaction). In Sborník přednášek z XXV. mezinárodního odborného semináře Moderní analytické metody. Praha, Ústí nad Labem: SES Logis s.r.o. Ústí nad Labem, 2005, p. 6-10. ISBN 80-86238-45-8.
  12. TRNKOVÁ, Libuše, Pavel JANDERKA and René KIZEK. V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (5th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists). 2005.

  2004

  1. TRNKOVÁ, Libuše, Pavel JANDERKA and René KIZEK. IV. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků (4th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists). 2004.

  2003

  1. MASAŘÍK, Michal, René KIZEK, Sabina ŠEVČÍKOVÁ, Jan VACEK, Libuše TRNKOVÁ, František JELEN and Jan ŠMARDA. Electrochemical detection of chromosomal translocation T (15;17) as an acute promyelotic leukemie marker. In Sborník příspěvků, VII. pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, Czech Republic: Masaryk University in Brno, 2003, p. 60-61. ISBN 80-210-3053-4.
  2. KIZEK, René, Jan VACEK, Marie BRÁZDOVÁ and Libuše TRNKOVÁ. Quantification of proteins by means of spectrophotometry. electrophoresis and electrochemistry (Quantification of proteins by means of spectrophotometry, electrophoresis and electrochemistry). In Sborník příspěvků, VII. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Brno, MU: Masarykova univerzita v Brně, 2003, p. 9-10. ISBN 80-210-3053-4.

  2000

  1. TRNKOVÁ, Libuše and René KIZEK. Dvě pracovní setkání na Přírodovědecké fakultě MU (Two workshops at the Faculty of Science of MU). Univerzitní noviny. Brno: MU a Nadace Universitas Masarykiana, 2000, vol. 7, No 5, p. 30-31. ISSN 1211-6866.

  1996

  1. ZEMAN, Josef. Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism. Mineralia Slovaca. Bratislava: Geocomplex, 1996, vol. 28, No 4, p. 399-402. ISSN 0369-2086.

  1994

  1. MANDL, Martin, Josef ZEMAN and Pavlína MRNUŠTÍKOVÁ. Electrochemical detection of arsenopyrite oxidation. Prague: IUMS, 1994, 288 pp. IUMS Congresses '94.
Display details
Displayed: 25/7/2024 15:58