Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2017

 1. NĚMEC, Martin. Affirmative Statements Reflected in Students' Translations. In Hradec Králové Anglophone Conference 2017. 2017.
 2. 2008

 3. HANUŠOVÁ, Světlana. Diferenciace procesu vyučování anglického jazyka na základě diagnostiky zvláštností, potřeb a preferencí žáků (Differentiation of English Language Teaching Based on Diagnosis of Learner Differences, Needs and Preferences). In Metodologické problémy výzkumu didaktických znalostí obsahu. 1st ed. Brno: Paido, 2008. p. 65-75. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 10. ISBN 978-80-7315-165-2.
 4. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A (E-learning course Practical Lanaguage 1A). In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 5. 2007

 6. HANUŠOVÁ, Světlana and Rita Chalmers COLLINS. Integrating Courses in a Teacher Training Programme. In New Trends in Educating Future Teachers of English III. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 29-38, 9 pp. ISBN 978-80-244-1851-3.
 7. HANUŠOVÁ, Světlana and Rita Chalmers COLLINS. Integrating Courses in a Teacher Training Programme. In TEA Linz Connexion. 2007.
 8. 2006

 9. 2005

 10. PODROUŽKOVÁ, Lucie and Světlana HANUŠOVÁ. Celostátní konference učitelů angličtiny na PdF (ELT Conference at the Faculty of Education). @muni.cz. Masarykova univerzita v brně, 2005, říjen 2005. ISSN 1801-0814.
 11. PODROUŽKOVÁ, Lucie. The Participants Guide to the History of the ELT Conferences. 1st ed. Brno: PdF MU, 2005. 2 pp. The Messenger, 5. ISSN 1214-6676.
 12. 2004

 13. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ and Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. p. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
 14. 2002

 15. CHOVANEC, Jan. Using a book on law as a textbook of legal English: a case study. In Proceedings: International Conference on Teaching Legal English at Universities, Olomouc 12-13 September 2001. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. p. 81-85. ISBN 80-244-0391-9.
Display details
Displayed: 3/12/2021 06:34