Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2014

  1. PŘENOSIL, Václav and František CVACHOVEC. Uspořádání dvouparametrického spektrometrického systému (The arrangement of two-parameter spectrometric system). 2014.
  2. 2013

  3. AMIRI, Moslem, Zdeněk MATĚJ, Filip MRAVEC, František CVACHOVEC and Václav PŘENOSIL. Digital Data Processing of Stilbene. In Dora Merelli. Advancements in Nuclear Instrumentation Measurement Methods and their Applications (ANIMMA), 2013 3rd International Conference on. first. Marseille, France: IEEE, 2013. p. 1-7. ISBN 978-1-4799-1046-5. doi:10.1109/ANIMMA.2013.6728010.
  4. 2006

  5. ČELEDA, Pavel and Václav PŘENOSIL. Diagnostika programového vybavení pomocí inteligentních diagnostických časovačů (Software Diagnostics Using Intelligent Watchdog Timers). In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2006. 1st ed. Brno: UO Brno, 2006. p. 217-222. ISBN 80-7231-165-4.
  6. ČELEDA, Pavel. Embedded systems and open source. In XXVIII. konference EurOpen.CZ. 1st ed. Plzeň: EurOpen.CZ, 2006. p. 87-95. ISBN 80-86583-10-4.
  7. 2005

  8. ČELEDA, Pavel. Software diagnostics for embedded systems. In Opotřebení, spolehlivost, diagnostika 2005. 1st ed. Brno: UO Brno, 2005. p. 25-30. ISBN 80-7231-026-7.
Display details
Displayed: 3/2/2023 04:29