Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2007

  1. GREGOROVÁ, Ivana. Konkurenceschopnost podniku a skupina zaměstnanci - první fáze vyhodnocování dotazníkového šetření (Company´s competitiveness and the employee´s group - fisrt stage of the questionnaire evaluation). In Vývojové tendence podniků III. první. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 181-246, 65 pp. ISBN 978-80-210-4466-1.
  2. GREGOROVÁ, Ivana. Zaměstnanci (Employees). In Konkurenční schopnost podniků (Primární analýza výsledků empirického šetření). První. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2007. p. 135-194, 59 pp. CVKS. ISBN 978-80-210-4456-2.
  3. 2000

  4. KELLER, Jan. Vzestup a pád středních vrstev (The rise and the fall of the middle classes). Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 123 pp. Ediční řada Studie, 27. svazek. ISBN 80-85850-95-8.
  5. 1994

  6. MUSIL, Libor and Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. (The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.). Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 2, No 2, p. 187-199. ISSN 1210-3861.
Display details
Displayed: 28/5/2023 11:36