Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2015

 1. VACHŮTOVÁ, Dagmar. Doba římská a doba stěhování národů v Evropě (The Roman Era and The Great Migration Period in Europe). In e-learningová podpora kurzu. Masarykova univerzita, 2015. 60 pp.
 2. KAMENICKÁ, Renata. Persuasion strategies in environmental discourse from a Translation-Studies and comparative perspective. In 10th Brno International Conference of English, American and Canadian Studies, The Department of English and American Studies, Masaryk University and The Czech Association for the Study of English (CZASE), 5.-7. 2. 2015, Brno. 2015.
 3. 2009

 4. COLLINS, Rita Chalmers and Světlana HANUŠOVÁ. Modeling Action Research in a Teacher-training Program. Vienna: University of Vienna, 2009.
 5. COLLIER, Aaron Marc. The Wright's Tragedy. Divadlo Barka, 2009.
 6. COLLINS, Rita Chalmers and Naděžda VOJTKOVÁ. Using Dialogue Journals in an Interdisciplinary University Course. Vienna: University of Vienna, 2009.
 7. NĚMEC, Martin. Změny v předpisech ICAO, nové požadavky na jazykové vybavení řídících letového provozu (ATC) I. In Školení pro řídící letového provozu; vyžádaná přednáška (pro ÚCL ČR) na základě nových požadavků ICAO. 2009.
 8. NĚMEC, Martin. Změny v předpisech ICAO, nové požadavky na jazykové vybavení řídících letového provozu (ATC) II. In Školení pro řídící letového provozu; vyžádaná přednáška (pro ÚCL ČR) na základě nových požadavků ICAO. 2009.
 9. 2008

 10. NĚMEC, Martin. Angličtina pro piloty ULLa (English for ULLa pilots). In Angličtina pro piloty ULLa (LAA ČR). 2008.
 11. COLLINS, Rita Chalmers and Naděžda VOJTKOVÁ. Course Integration Using Moodle to Teach Methodology and English Language. In Sbornik 5.rocniku konferenceo elektronicke podpore vyuky SCO 2008. 1st ed. Brno, CZ: Masaryk University, 2008. p. 28-29, 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 12. GAZDA, Jiří and Radka FLEJBERKOVÁ. Diskurzivní strategie v rusky psaných časopisech pro ženy (Discourse Strategies in Women's Magazines Issued in Russian). In Text a kontext. Vydání první. Brno: Ústav slavistiky FF MU, 2008. p. 136-148. ISBN 978-80-7329-176-1.
 13. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A (E-learning course Practical Lanaguage 1A). In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
 14. ADAM, Martin. Fonetika a fonologie 2B (E-learning Course). 1st ed. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2008. Mood-link-a (Linguistic courses).
 15. ADAM, Martin. Funkční a komunikativní syntax CZV (Adam) (E-learning Course). 1st ed. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2008. Mood-link-a (Linguistic courses).
 16. NĚMEC, Martin. ICAO - požadavky na jazykovou výbavu pilotů ULLa při mezinárodních letech VFR s podaným letovým plánem. In přednáška pro LAA ČR. 2008.
 17. NĚMEC, Martin. Letecká angličtina dle ICAO směrnic pro piloty ULLa. In přednáška pro LAA ČR. 2008.
 18. NĚMEC, Martin. Letecká frazeologie pro piloty PPL (Aviation Phrases for PPL pilots). 2008.
 19. NĚMEC, Martin. Letecká frazeologie pro piloty řídící letového provozu (English for Air Traffic Controllers). In přednáška pro řídící letového provozu. 2008.
 20. COLLINS, Rita Chalmers and Naděžda VOJTKOVÁ. Methodology and Practical Language 3. 2008.
 21. ADAM, Martin, Rita Chalmers COLLINS, Aaron Marc COLLIER, Radek VOGEL and Světlana HANUŠOVÁ. Research Projects in the Department of English Language and Literature. 2008.
 22. NĚMEC, Martin. Shakespeare - lost in the translation. In Translation Workshop 2008. 2008.
 23. COLLINS, Rita Chalmers. Using Writing Activities with Young EFL Learners. In Proceedings from INternational Conference on ELT in Primary Education. 1st ed. Bratislava, SL: Comenius University, 2008. p. 1-10. ISBN 978-80-89328-21-5.
 24. NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ and Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik (Video Study of Teaching Eglish in the Czech Republic). In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1st ed. Wien: LIT Verlag, 2008. p. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 25. COLLIER, Aaron Marc. Webquest. In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1. vyd. 2008. ISBN 978-80-210-4613-9.
 26. COLLIER, Aaron Marc. You're Crazy, Who's Nut? Divadlo Barka, 2008.
 27. 2007

 28. DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ and Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 164 pp. ISBN 978-80-210-4241-4.
 29. DASTYCH, Milan, Ladislav ČERVENÝ and Ivo NAJMAN. English for Laboratory Technicians (Klíč). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 34 pp. ISBN 978-80-210-4242-1.
 30. ADAM, Martin. Errando discimus... Czech interference in learning English. In New trends in educating future teachers of English III. (Conference Proceedings), edited by Silvie Válková. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. p. 6-13. ISBN 978-80-244-1851-3.
 31. DVOŘÁK, Martin. ESP and Automated Large-Scale Testing. In Profilingua 2007, sborník příspěvků z konference. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. p. 6-9. ISBN 978-80-7043-610-3.
 32. FICTUMOVÁ, Jarmila. From robots to soap operas: 100 years of Czech-English borrowings. MED Magazine. The monthly webzine of the Macmillan English Dictionaries. 2007, vol. 2007, No 47, p. webzine, 4 pp.
 33. ADAM, Martin. Functional Sentence Perspective 2 (E-learning Course). 1st ed. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 34. ADAM, Martin and Josef HLADKÝ. Introduction to Linguistics (E-learning Course). 1st ed. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 35. KRPEC, Oldřich. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako aktér zahraniční politiky České republiky (english). In KOŘAN, Michal and Martin HRABÁLEK. Česká zahraniční politika: aktéři, struktura, proces. Brno: Mezinárodní politologický ústav, 2007. p. 99-119, 20 pp. Studie 48. ISBN 978-80-210-4459-3.
 36. ADAM, Martin. Syntax A (E-learning Course). 1st ed. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 37. ADAM, Martin. Syntax B (E-learning Course). 1st ed. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. Mood-link-a (Linguistic courses).
 38. COLLIER, Aaron Marc. Teaching Writing Online: Using a Process-Genre Approach. Romanian Journal of English Studies. Timisoara: Editura Universitatii de Vest, 2007, 4/2007, No. 4, p. 273-282. ISSN 1584-3734.
 39. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 2. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2007. 2 pp. The Messenger. Vol.7, No.1. ISSN 1214-6676.
 40. COLLIER, Aaron Marc. T.R.A.P.T. Divadlo Barka, 2007.
 41. 2006

 42. DVOŘÁK, Martin. Attention Boosters in ESP Lectures. In LSP in Higher Education, Searching for Common Solutions. Brno: Faculty of Mechanical Engineering, Brno University of Technology; Faculty of Military Technology, University of Defence, 2006. p. 68-70, 401 pp. ISBN 80-214-3213-6.
 43. BENDOVÁ, Alena, Silvie BILKOVÁ, Jiřina HRBÁČKOVÁ, Jana MUŽÍKOVÁ and Milan BOHÁČEK. Cvičení k učebnici First Insights into Business: Program distanční formy jazykového vzdělávání: Modul B. Edited by Milan Boháček. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 97 s. ISBN 80-210-4185-4.
 44. ADAM, Martin. Functional Sentence Perspective 1 (E-learning Course). 1st ed. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. Mood-link-a (Linguistic courses).
 45. ADAM, Martin. Teacher on a Mission. A Missionary in Class. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 4 pp. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
 46. ADAM, Martin. The Riches of Students' Mistakes Rediscovered (Czech Interference in Learning English). Part 1. Masaryk University Brno: Dept. of English Language and Literature, 2006. 2 pp. The Messenger. Vol.6, No.1+2. ISSN 1214-6676.
 47. 2005

 48. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana and Jaroslava STAŠKOVÁ. Some difficulties facing native speakers of Czech and Slovak in writing in English. In Theory and Practice in English Studies 3. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 53-59. ISBN 80-210-3930-2.
 49. 2004

 50. POSPÍŠIL, Tomáš. Review: Prem Poddar. Violent Civilities: English, India, Culture. Aarhus UP, 2002. Brno Studies in English. Brno: FF MU Brno, 2004, vol. 10, No 1, p. 224-225. ISSN 1211-1791.
 51. 2003

 52. CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Pitch patterns of English and Czech declarative and interrogative sentences. Brno Studies in English 29. Brno: MU, 2003, vol. 29, No 1, p. 9-20. ISSN 1211-1791.
 53. DVOŘÁK, Martin. Practicing English Grammar by Means of Electronic Drilling Exercises. In Sborník příspěvků z konference Profilingua 2003. Dobrá Voda: Fakulta humanitních studií ZČU v Plzni, Lingvistická pracoviště FHS, 2003. p. 20-22, 567 pp. ISBN 80-86473-59-7.
 54. 2002

 55. FICTUMOVÁ, Jarmila, John CECCARELLI and Tony LONG. Advanced conversation practice : Success at the state exam. Vyd. 1. Brno: Jazyková škola Brno, Kotlářská 9, 2002. 211 pp. dotisk prvního vydání.
 56. ADAM, Martin, Jana DETTLAFF, Ludmila URBANOVÁ and Jeffrey Alan VANDERZIEL. 7th Conference of English, American and Canadian Studies. 2002.
 57. 2001

 58. VOGEL, Radek, Jana MUŽÍKOVÁ and Jiřina ZÁKOSTELSKÁ. Glosář k učebnici English for Business Studies (Ian MacKenzie) (English for Business Studies (by Ian MacKenzie) - Glossary). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 86 pp. ISBN 80-210-2536-0.
 59. 1999

 60. FICTUMOVÁ, Jarmila, John CECCARELLI and Tony LONG. Advanced conversation practice : success at the state exam. Vyd. 1. Brno: Státní jazyková škola, 1999. 200 pp. Advanced Conversation Practice.
 61. VYSLOUŽILOVÁ, Daniela, Lenka SCHOŘÍKOVÁ, Hana DOŠKOVÁ and Zuzana UHMANNOVÁ. Dva případy sympatické oftalmie – kazuistické sdělení. (English. Dva případy sympatické oftalmie – kazuistické sdělení.). In Sborník prací VII. výročního sjezdu Čs. oftalmol. spol. v Ústí nad Labem. První. Praha: Galén, 1999. p. 154-154. ISBN 80-7262-01.
 62. 1983

 63. HLADKÝ, Josef. Diachronní slovník k čítance pro seminář z historického vývoje angličtiny (A diachronic dictionary to the reader in the history of English). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 1983. 104 pp.
Display details
Displayed: 26/5/2022 10:47