Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna, Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna and Katrňáková,Hradilová,Štěpánek,de Haaff,Morgan, McKenna. Methodology Quick Guide. Brno: MU Brno, 2008. 13 pp. ISBN 80-86984-55-9.
 2. 2006

 3. VACEK, Jiří and Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU (English Texts for Specific Purposes). 1st ed. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 pp. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1.
 4. 2005

 5. KATRŇÁKOVÁ, Hana and Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. p. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
 6. 2004

 7. VACEK, Jiří and Matthew NICHOLLS. English Texts With Tests II. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2004, 2004. 109 pp. Skripta. ISBN 80-210-2945-5.
 8. 2000

 9. VACEK, Jiří. K obsahu a metodice výuky cizího jazyka na pedagogických fakultách (Foreign Language for Academic Purposes at Pedagogical Faculties - Content and Methods). In Výuka cizích jazyků v nefilologických oborech na pedagogických a filozofických fakultách v ČR a SR. UJEP v Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2000. p. 38-40. ISBN 80-7044-322-7.
Display details
Displayed: 3/12/2021 06:31