Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2006

  1. ŠOPOVOVÁ, Radoslava. Úvod do právnické angličtiny (Introduction to English for Law). 1.vyd. Praha: Alfa Publishing, divize Brno, 2006. 184 pp. ISBN 80-86851-28-1.
  2. 2005

  3. KATRŇÁKOVÁ, Hana and Hana REICHOVÁ. Challenges in EAP and ESP Class at University Level. In Lingua Summit 2005. Trenčín (Slovenská republika): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2005. p. 127-128. ISBN 80-8075-102-1.
  4. 2004

  5. KATRŇÁKOVÁ, Hana, Blanka KLÍMOVÁ, Barbora BUDÍKOVÁ, Alena HRADILOVÁ, Daniela BÍSKOVÁ, Jana KOLLÁROVÁ, Yvetta LINHARTOVÁ, Tatjana MYDLÁŘOVÁ, Hana NĚMCOVÁ, Milada PAVLOVOVÁ, Hana SUCHÁNKOVÁ, Renata VYSTRČILOVÁ and Jan CHOVANEC. Flight into the Land of ESP. In Flight into the Land of ESP. Uherský Brod: Jaspis a Britská rada praha, 2004. p. 57-64. Učebnice metodiky ESP. ISBN 80-903197-5-0.
  6. 2003

  7. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ and Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1st ed. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 pp. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
Display details
Displayed: 3/6/2023 17:41