Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2022

  1. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ and Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky (Fairy tales in motion in water not only for preschool children). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0052-3.

  2019

  1. CREMADES CORTIELLA, Elga and Pavlína JAVOROVÁ ŠVANDOVÁ. GramCat: Morfologie současné katalánštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9452-9.
  2. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
  3. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ and Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity) (Physical Activities for Prevention and Health Promotion). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál MU. ISBN 978-80-210-9384-3.
  4. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ and Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí (The elderly are dancing). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9571-7.
  5. BEHARKOVÁ, Natália and Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (Basics of Nursing Procedures and Interventions). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9314-0.

  2018

  1. PODĚBRADSKÁ, Radana. Atlas ošetření svalů v manuální terapii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8965-5.
  2. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ and Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8939-6.
  3. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ and Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8938-9.
  4. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ and Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (Morphology of the Russian language 1: nouns, adjectives, pronouns). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9188-7.
  5. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ and Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (Morphology of the Russian language 1: nouns, adjectives, pronouns). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9186-3.
  6. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ and Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (Morphology of the Russian language 1: nouns, adjectives, pronouns). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9184-9.
  7. SKOTÁKOVÁ, Alena and Nikola KOŇAŘÍKOVÁ. Partnerská jóga a Acroyoga - Létáme v tělesné výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9139-9.
  8. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ and Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8891-7.

  2017

  1. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka and Alena POKORNÁ. Bodystyling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8658-6.
  2. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ and Dita HLAVOŇOVÁ. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8903-7.
  3. KOPECKÁ, Jana and Gabriela ROTKOVÁ. Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8788-0.
  4. VLČEK, Petr, Eva PÁLENSKÁ, Kristýna JAKUBCOVÁ, Barbora CHARVÁTOVÁ, Šárka KŘIVOVÁ and Veronika PELCOVÁ. Suchozemské pohybové pohádky. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8503-9.

  2016

  1. DAREBNÝ, Jan and Daniel VÁZQUEZ TOURIŇO. E-manual de Métrica española. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8490-2.
  2. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ and Iva KOUŘILOVÁ. Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8371-4.
  3. JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku (Suggestions for warming up with equipment for younger school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8277-9.
  4. VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ and Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8181-9.
  5. VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ and Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8180-2.
  6. ŠERÁKOVÁ, Hana and Lucie NOVÁKOVÁ. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8350-9.
  7. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. Sebeobrana pro střední školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8543-5.
  8. BUDÍKOVÁ, Marie, Monika KROUPOVÁ, Jitka ŠÁLYOVÁ and Lenka ROŠTÁROVÁ. Statistika a pravděpodobnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8206-9.
  9. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ and Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8414-8.
  10. BEHARKOVÁ, Natália and Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (Basics of Nursing Procedures and Interventions). Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8608-1.

  2015

  1. FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba (Electroacoustic Music). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7945-8.
  2. BLAŽKOVÁ, Růžena. Geometrická interpretace algebraických výrazů (Geometric interpretation of algebraic expressions). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7957-1.
  3. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ and Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
  4. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7984-7.
  5. JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (Suggestions for warm-up without tools for primary school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8077-5.
  6. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky (Practice from Basic Genetic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8055-3.
  7. KULHÁNKOVÁ, Markéta and Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny (Introduction to the Modern Greek Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7989-2.
  8. BLAŽKOVÁ, Růžena. Zajímavá geometrie pro každého (Interesting geometry for everyone). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8006-5.
Display details
Displayed: 19/6/2024 23:05