Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. ŠTĚPÁNEK, Antonín and Přemysl LUBAL. Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin (Study of complex equilibria of tetraazamacrocyclic ligands with nucleic acids bases). In Analytická chemie - Merck 2008. Praha: Česká společnost chemická, 2008. p. 63-67. ISBN 978-80-86238-53-1.
  Name in Czech: Studium rovnováh komplexů tetrazamakrocyklických ligandů s bazemi nukleových kyselin
  Name (in English): Study of complex equilibria of tetraazamacrocyclic ligands with nucleic acids bases
  RIV/00216224:14310/08:00051085 Proceedings paper. Analytical chemistry, separation. Czech. Czech Republic.
  Štěpánek, Antonín (203 Czech Republic, belonging to the institution) -- Lubal, Přemysl (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution)
  Keywords in English: macrocyclic ligands; cyclen; zinc(II); nucleic acid bases; equilibria

  Changed by: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D., učo 1271. Changed: 4/4/2012 10:34.
 2. 2006

 3. HODISZ, Zdeněk and Jiří SOPOUŠEK. Carbon Activity in Advanced Steels. In VI. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2006th ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. p. 42-43.
  Name in Czech: Aktivita uhlíku vpokročilých ocelích
  RIV/00216224:14310/06:00017050 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
  Hodisz, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/8/2006 10:59.
 4. HODIS, Zdeněk and Jiří SOPOUŠEK. CARBON AND NITROGEN ACTIVITIES OF MATERIALS OF WELD JOINTS. In IXth Seminar on diffusion and thermodynamics of materials. Brno: Institute of Physics of materials AS CR, 2006. p. 59. ISBN 80-239-7467-X.
  Name in Czech: Aktivita uhlíku a dusíku v materiálech svarových spojů
  RIV/00216224:14310/06:00018216 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
  Hodis, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant
  International impact: yes

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 9/1/2007 15:28.
 5. HODIS, Zdeněk and Jiří SOPOUŠEK. Nitrogen Activity in Advanced Steels. In VII. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2007th ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 61-62. ISBN 978-80-210-4235-3.
  Name in Czech: Aktivita dusíku v pokročilých ocelích
  RIV/00216224:14310/06:00018513 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
  Hodis, Zdeněk (203 Czech Republic) -- Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor)
  Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;heat-resistant
  Type of proceedings: pre-proceedings

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 23/3/2010 09:31.
 6. 2005

 7. SOPOUŠEK, Jiří and Luboš PRCHLÍK. THERMODYNAMIC AND KINETIC SIMULATIONS OF POST WELD HEAT TREATMENT APLICATED ON P91/P22 JOINT OF STEELS. In V. Pracovní setkání fyzikálních chemiků a elektrochemiků. 2005th ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 84-86.
  Name in Czech: Termodynamická a kinetická simulace posvarového žíhání na odstranění pnutí použitá pro P91/P22 spojení ocelí
  RIV/00216224:14310/05:00012373 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
  Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Prchlík, Luboš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Equilibria;Calphad;DICTRA; weld;steel;heat-resistant

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 27/1/2006 16:22.
 8. 1999

 9. FORET, Rudolf, Jiří SOPOUŠEK and Jan VŘEŠŤÁL. Thermodynamic Analysis of Steels after Long-time Treatment. In CALPHAD XXVIII Grenoble (France). 1999th ed. Grenoble: LABORATOIRE de THERMODYNAMIQUE et PHYSICO-CHIMIE METALLURGIOUES I.N.P.G. - E.N.S.E.E.G., 1999. p. 80.
  RIV/00216224:14310/99:00000919 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. France.
  Keywords in English: Equilibria;Calculation;Prediction;Alloy;Fe-Cr-Mn-Ni-C

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 09:05.
 10. 1998

 11. SOPOUŠEK, Jiří. Nadusičování slitin v atmosféře N2-H2-Ar (Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture). In Difúze a termodynamika materiálů VII. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, 1998. p. 85-88. ISBN 80-214-1128-7.
  Name (in English): Alloy Nitrogenation in N2-H2-Ar Gas Mixture
  RIV/00216224:14310/98:00000921 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Equilibria;Fe-Cr-Mn-Ni-N;Nitrogenation;Calculation

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 09:06.
 12. 1996

 13. SOPOUŠEK, Jiří, Pavel BROŽ and Ivoš STLOUKAL. Phase Equilibria in the Fe-Cr-Mn-N System. In CHEMOMETRICS IV (Brno). 1996th ed. Brno: Přírodovědecká fakulta MU, 1996. p. 77.
  RIV/00216224:14310/96:00000922 Proceedings paper. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Czech Republic.
  Sopoušek, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) -- Brož, Pavel (203 Czech Republic) -- Stloukal, Ivoš (203 Czech Republic)
  Keywords in English: Equilibria;Calculation;Fe-Cr-Mn-N;nitrogenation

  Changed by: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., učo 857. Changed: 31/1/2008 14:56.
 14. 1994

 15. SOPOUŠEK, Jiří and Jan VŘEŠŤÁL. An Experimental Study of Phase Equilibria in the Fe-Cr-Ni-C System. Z. Metallkd. Stuttgart: Carl Hanser Verlag, 1994, roč. 65, No 2, p. 116-121. ISSN 0044-3093.
  RIV: Article in a journal. Physical chemistry and theoretical chemistry. English. Germany.
  Keywords in English: System;Fe-Cr-Ni-C;Fe;Cr;Ni;C;phase;equilibria

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 16/4/1999 14:36.
 16. 1991

 17. SOPOUŠEK, Jiří and Aleš KROUPA. TDCOMP - programový manuál (TDCOMP - Programme manual). Brno (Czech Rep.): IPM CAS (VZ 822/961), 1991. 60 pp.
  Name (in English): TDCOMP - Programme manual
  RIV: Research report. Physical chemistry and theoretical chemistry. Czech. Czech Republic.
  Keywords in English: Calculation;phase;equilibria;CALPHAD

  Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 15/10/1999 11:58.
Displayed: 27/9/2023 05:22