Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. NĚMEC, Martin. E-learningový kurz Praktický jazyk 1A (E-learning course Practical Lanaguage 1A). In sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-210-4613-9.
  2. 2007

  3. HANUŠOVÁ, Světlana and Petr NAJVAR. Výuka cizího jazyka v raném věku (Teaching English at an Early Age). Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2007, vol. 17, No 3, p. 42-53, 11 pp. ISSN 1211-4669.
  4. 1991

  5. COLLINS, Rita. Organizational Techniques for the ABE Classroom. Portland, Oregon: Student Strategies for Success Conference, 1991. 14 pp.
  6. 1990

  7. COLLINS, Rita. Enhancing Self-Esteem in the ABE Classroom. Oregon: State of Oregon Department of Education, 1990. 145 pp.
Display details
Displayed: 26/5/2022 09:03