Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. PAVLICOVÁ, Martina and Lucie UHLÍKOVÁ. Die Folklorebewegung in der Tschechischen Republik in der Zeit des Realsocialismus (The Folklore Revival in Czechoslovakia during the Real Socialism). In Jahrbuch für Europaische Ethnologie. Paderborn: Schöning, 2009. p. 99-112, 13 pp. ISBN 978-3-506-76560-4.
 2. PAVLICOVÁ, Martina. Lidový tanec jako pohyb i emoce (Folk Dance as Motion and Emotion). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2009, 26 (68), No 1, p. 76-84. ISSN 0323-2492.
 3. 2008

 4. CÍSARÍKOVÁ, Klára. Etnologie - současnost a terminologické otazníky (Ethnology - the present time and terminology question-marks). Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2008, roč. 18, č. 4, p. 246-247. ISSN 0862-8351.
 5. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Rec.: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str. (Book review: Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Nakl. MF, Praha 2007, 284 str.). Archaeologia historica. Brno: MVS, AÚ AV ČR, ÚAM FF MU, 2008, vol. 33, No 1, p. 571-576. ISSN 0231-5823.
 6. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Recenze na Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007. (Review: Lidová kultura: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska, sv. 1 až 3. Praha - Brno 2007.). Český lid - Etnologický časopis. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008, vol. 95, No 3, p. 325-329. ISSN 0009-0794.
 7. 2007

 8. DOLÁK, Jan. Za Josefem Benešem (In memory of Josef Beneš). In Pravěk - Nová řada. 1st ed. Brno: Ústav archeologické a památkové péče, 2007. p. 500-501. ISBN 80-902511-5-3.
 9. 2006

 10. DRÁPALA, Daniel. Nová osobnost Valašského Slavína (New Personality of Wallachian Pantheon (Valašský Slavín)). ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, vol. 2006, 4 (Zima), p. 26. ISSN 1214-0139.
 11. DRÁPALA, Daniel. Všechny krásy Valašska. K 110. výročí narození Miloše Kulišťáka (All Beauties of Wallachia. To the 110th Birth Anniversary of Miloš Kulišťák). ZVUK. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše, 2006, vol. 2006, 3 (Podzim), p. 21-23. ISSN 1214-0139.
 12. 2005

 13. DRÁPALA, Daniel. Návrh na udělení čestného členství České národopisné společnosti prof. PhDr. Ludvíku Baranovi, Dr.Sc. (Proposal for Conferment of Honorary Membership in Czech Ethnographical Society to Prof. PhDr. Ludvík Baran, Dr.Sc.). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2005, 22 (64), No 1, p. 263. ISSN 0323-2492.
 14. DRÁPALA, Daniel. Odešel "kronikář rolnické vesnice" ("Chronicler of Peasant Village" Departed from This Life). Valašsko. Vsetín: Muzeum regionu Valašsko, 2005, vol. 2005, No 15, p. 46. ISSN 1212-3382.
 15. 2003

 16. PAVLICOVÁ, Martina. Etnologie a world music (Úvahy o soudobém předmětu studia lidové hudební tradice) (Ethnology and world music. Some thoughts on the contemporary subject of folk studies). In Od folkloru k world music (From Folklore to World Music). Náměšť nad Oslavou: Městské kulturní středisko v Náměšti nad Oslavou, 2003. p. 19-29. ISBN 80-903416-0-8.
 17. DRÁPALA, Daniel. Jiřina Veselská mezi jubilanty (Jiřina Veselská Celebrating Anniversary). Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2003, 20 (62), No 1, p. 232-237. ISSN 0323-2492.
 18. JEŘÁBEK, Richard. Marginálie k záměru a pojetí Biografického slovníku evropské etnologie (Preparation of Biographical Lexicon of European Ethnology). Strážnice: grantový projekt, 2003. 5 pp. Národopisná revue č. 4.
 19. 2002

 20. BOČKOVÁ, Helena. Pojem etnografie v 19. století a na počátku 20. století (Percepcion of the Ethnology). In Česká etnologie 2000. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2002. p. 179-183. ISBN 80-85010-41-0.
 21. JEŘÁBEK, Richard. Volkskundliche Zeitschriften aus den Böhmischen Ländern, der Slowakei und der Russischen Föderation (Ethnological Revues from Czech Republic, Slovac Republic and Russian Federation). Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturgeschichte. 2002, 37-38, No 1, p. 67-84.
 22. 2001

 23. PAVLICOVÁ, Martina. Folkloristika a etnologie: dvojí obraz lidového tance? (Folkloristics and Ethnology: A Dual Picture of a Folk Dance?). Národopisná revue. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2001, vol. 11, No 2, p. 85-86. ISSN 0862-8351.
 24. 1995

 25. PAVLICOVÁ, Martina. How Can One Incorporate Research Resulte into the Endeavour to Preserve Traditional Culture (Using the Development in the Czech Republic as an Example. Viltis - Magazine of Folklore and Folk Dance. USA, 1995, vol. 55, No 4, p. 15-17.
Display details
Displayed: 22/1/2022 07:10