Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. TAUCHEN, Jaromír and Lenka ŠKODOVÁ. Nucené sterilizace ve Třetí říši - zločin na základě zákona (Compulsory vasectomy in the nazi third empire - felony based on law). In Europeanization of te national law, the Lisbon treaty and some other legal issues. Conference proceedings from the COFOLA 2008 conference. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1152-1162, 10 pp. ISBN 978-80-210-4630-6.
 2. LOJKOVÁ, Jana. Právní a etické aspekty ochrany nenarozených dětí a dětí s vrozenými vadami (Legal and ethical aspects of unborn and handiccaped children's protection). In NECKÁŘ, Jan. Dny práva – 2008 – Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 1254 - 1262, 1908 pp. ISBN 978-80-210-4733-4.
 3. 2004

 4. LAJKEP, Tomáš. Etika,sex, reprodukce (Ethics, sexuality, reproduction). Zbraslavice: FARMclub, 2004. 115 pp. FARMclub, první vydání. ISBN 80-239-2243-2.
 5. LAJKEP, Tomáš. Filozofické souvislosti eugeniky (The philosophical context of eugenics). Filosofický asopis. Praha: Filozofický ústav AV R, 2004, vol. 52, No 5, p. 735-748, 7 pp. ISSN 0015-1831.
 6. 2003

 7. LAJKEP, Tomáš. Ohlédnutí za eugenikou (Eugenics). Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2003, vol. 52, No 3, p. 29-31. ISSN 0044-1996.
 8. 2001

 9. LAJKEP, Tomáš. Cesty eugeniky (Milstones of eugenics). Medical Ethics and Bioethics. Bratislava, 2001, vol. 8, 3-4, p. 6-8. ISSN 1335-0560.
 10. LAJKEP, Tomáš. Eugenika včera a dnes (Eugenics yesterday and today). Praktický lékař. Praha: ČLS J.E-Purkyně, 2001, vol. 81, No 9, p. 527-531. ISSN 0032-6739.
Display details
Displayed: 1/10/2023 14:24